Izvadi najprije brvno iz oka svoga!
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za ponedjeljak, 26. lipnja 2023. godine: Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga! (Matej 7, 1-5)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne sudite
da ne budete suđeni!
Jer sudom kojim sudite
bit ćete suđeni.
I mjerom kojom mjerite
mjerit će vam se.
Što gledaš trun u oku brata svojega,
a brvna u oku svomu
ne opažaš?
Ili kako možeš reći bratu svomu:
‘De da ti izvadim trun iz oka’,
a eto brvna u oku tvom?
Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga
pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!« (Matej 7, 1-5)

Evanđelje dana – komentar

Zapovijed da se ne sudi drugima uključuje sljedeća područja: ne smijemo suditi nečije pobude; samo Bog ih može razumjeti; ne smijemo suditi po vanjštini (Ivan 7, 24; Jakovljeva 2, 1-4); ne smijemo suditi one koji svjesno oklijevaju u stvarima koje same po sebi nisu dobre ili loše (Rimljanima 14, 1-5); ne smijemo suditi službu drugog kršćanina (1. Korinćanima 4, 1-5); i ne smijemo suditi svoga brata u vjeri govoreći loše o njemu (Jakovljeva 4, 11-12).

Katkad neki ove riječi našega Gospodina tumače krivo, kao zabranu svakog oblika suđenja. Ma što se dogodilo, oni pobožno vele: “Ne sudi, da ti se ne sudilo.” Ali Isus ne naučava da trebamo biti kršćani koji ne razlučuju. Nikada nije mislio da trebamo odbaciti svoju sposobnost kritike ili rasuđivanja. Npr. kada među vjernicima izbiju sporovi, treba ih riješiti u crkvi pred članovima koji mogu razriješiti taj predmet; mjesna crkva treba suditi ozbiljne grijehe svojih članova i poduzeti primjerene mjere; doktrinalna učenja učitelja i propovjednika vjernici trebaju prosuđivati pomoću Božje Riječi …

Isus je upozorio da će nepravedna osuda biti naplaćena na isti način: “Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni.” Ovo načelo da ćemo žeti što smo posijali, ugrađeno je u čitav ljudski život i u sve što činimo.

Također, Isus je razotkrio našu sklonost da kod drugoga vidimo sitnu grešku, a da se na istu kod sebe ne obaziremo. Čovjek s brvnom u svom oku često prigovara trunu u oku drugoga, ni ne primjećujući vlastito stanje. Najprije trebamo ispraviti vlastite pogreške prije no što ih počnemo kritizirati kod drugih. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, neka nas Tvoj Duh ispunjava i ukazuje na stvari koje nisu dobre u nama. Pomozi da mudro prosuđujemo djela naših bližnjih i da im u ljubavi ukažemo na ono što je loše. Oslobodi nas svake samopravednosti i licemjerja. Amen!