Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga

Evanđelje dana za subotu, 7. svibnja 2022. godine: Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. (Ivan 6, 60-69)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio?«
»Duh je onaj koji oživljuje,
tijelo ne koristi ništa.
Riječi koje sam vam govorio
duh su i život su.«
»A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.«
Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime.
Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.« (Ivan 6, 60-69)

Evanđelje dana – komentar

Gospodin Isus je sada imao puno više učenika od prvotne dvanaestorice, ali nisu svi bili iskreni vjernici. Isus je točno znao što govore učenici. Znao je da prigovaraju zbog njegove tvrdnje da je sišao s neba i da im nije bilo drago čuti da ljudi moraju blagovati njegovo tijelo i piti njegovu krv kako bi imali život vječni. I zato ih je pitao: “Zar vas to sablažnjava?”

Ti su ljudi imali na umu Kristovo doslovno tijelo, a on im je ovdje rekao da se vječni život ne dobija blagovanjem tijela nego djelovanjem Božjega Duha Svetoga. Tijelo ne može dati život; to može učiniti samo Duh. Njegove riječi neki su uzeli doslovno. Teškoća ne leži toliko u njihovoj nesposobnosti, koliko u odsutnosti volje. Isus je znao od početka da neki od navodnih učenika ne vjeruju u njega i da će ga jedan od učenika izdati. Zbog njihove nevjere im je rekao da nitko ne može doći k njemu osim ako mu je dano od Oca. Takve riječi pogađaju čovjekov ponos, jer on misli da može zavrijediti ili zaslužiti spasenje.

Čak se obratio i dvanaestorici učenika iskušavajući ih pitanjem bi li ga i oni htjeli napustiti. Petrov odgovor treba upamtiti, jer je rekao otprilike: “Gospodine, kako bismo te mogli napustiti? Ti nam daješ pouke koje vode do vječnoga života. Ako te napustimo, nemamo kome ići. Ako bismo te napustili, zapečatili bismo svoju sudbinu.” Govoreći u ime Dvanaestorice, Petar je dalje rekao kako oni vjeruju i znaju da je Gospodin Isus Mesija, Sin živoga Boga. (William McDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, vjerujemo da si Bog i Spasitelj grešnika. Želimo Te slijediti, bez obzira na sve zahtjeve na koje naiđemo na putu, jer Ti imaš riječi života vječnoga! Hvala što si uvijek s nama po Duhu Svetome i što nikad nismo ostavljeni ni zaboravljeni. Pomozi da Ti ostanemo vjerni do kraja života. Amen!