Mladiću, kažem ti, ustani!

Evanđelje dana za utorak, 19. rujna 2023. godine: Mladiću, kažem ti, ustani! (Luka 7, 11-17)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus se uputi u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada.
Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: »Ne plači!« Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: »Mladiću, kažem ti, ustani!« I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.
Sve obuze strah te stavljahu Boga govoreći: »Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!« I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici. (Luka 7, 11-17)

Evanđelje dana – komentar

U blizini Naina Spasitelj je susreo sprovod. U grob su nosili mladića, sina jedinca udovice. Plakala je kao što samo majka plače. Sin joj je bio jedina nada, sreća i ljubav… „Kad je Gospodin opazi, sažali se nad njom te joj reče: Nemoj plakati!“

A onda zaustavi povorku i božanskom snagom i jednostavnim dodirom nosila s četiri riječi zapovijeda mrtvom mladiću: „Mladiću tebi govorim ustani!“ Tako Isus pozva mladića natrag u život. „Mrtvac se podiže i poče govoriti, a Isus ga dade njegovoj majci!“

Isus ne čeka da ga ona zamoli, ne traži čin vjere – kao što se gotovo uvijek događalo prije čuda – nego ganut jedino sažaljenjem uskrisava mladića. Kao što je rekao majci da ne plače, tako je i sinu zapovjedio da ustane. Samo onaj tko je Gospodar života i smrti, može tako govoriti i svojim riječima izvesti ono što one izriču. Sigurno je radost majke bila veća nego kad ga je rodila. Ovo divno i silno čudo nije ni slutila, a kamoli očekivala. Bila je zahvalna Spasitelju Isusu.

Prva knjiga o Kraljevima opisuje kako je prorok Ilija uskrisio jednoga dječaka, sina udovice iz Sarepte. Kolike li razlike! Prorok se utječe Bogu molitvom, zatim se tri puta ispružio nad mrtvim djetetom govoreći: „Gospodine Bože, učini da se u ovo dijete vrati duša njegova!“ Isus je samom vlašću i moći jednostavno zapovjedio: „Ustani!“

Svaka smrt jedno je veliko pitanje i traži odgovor. Mi vjerujemo i znamo: smrt nije svršetak i konac svega, nego ona je samo svršetak ovoga zemaljskog života i početak vječnoga života. Za vjernika smrt je samo prijelaz iz ovoga prolaznoga života u vječni zagrljaj Oca nebeskoga. Ona je, dakle, prijelaz u vječni i neprolazni život. To će biti za sve nas veliko iznenađenje, stanje blaženosti, vječne i neprolazne sreće. Zato se isplati vjerovati, ljubiti i živjeti. Isus Krist je naše spasenje, naš život i naše uskrsnuće.

Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca mojega ima mnogo stanova. Inače zar bih vam rekao: Idem pripraviti vam mjesto! Kad odem i pripravim vam mjesto, vrati ću se da vas uzmem k sebi i da i vi budete gdje sam ja!“ (Ivan 14, 1-2) (Izvor: dvasrca.com)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, predajem Ti sve što jesam i sve što me tišti u životu. Predajem Ti svoj grijeh, povrijeđenost, ljutnju i sve što se čini preprekom životu na koji me Ti zoveš. Hvala što me iz očaja zoveš u novi život. Isuse, uzdam se u Tebe i vjerujem da ću vječnost provesti s Tobom. Amen.

NAJNOVIJE!