Pođi za mnom! On usta i pođe za njim

Evanđelje dana za srijedu, 21. rujna 2022. godine: Pođi za mnom! On usta i pođe za njim. (Matej 9, 9-13)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.
Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«
A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.« (Matej 9, 9-13)

Evanđelje dana – komentar

Matej je bio carinik koga je postavila rimska vlast. Takve su ljude njihovi sunarodnjaci Židovi mrzili, ne samo poradi te suradnje s Rimom nego i zbog njihova nepoštenog ponašanja. Isus ga je pozvao da bude njegov sljedbenik i Matej zapanjujuće hitro sve ostavi, ustane i pođe za njim. U kući je priredio veliku gozbu. Neki kažu da su tri razloga zbog kojih je Matej priredio veliku gozbu. Htio je iskazati poštovanje Gospodinu, javno posvjedočiti svoju pripadnost i želio je svoje prijatelje upoznati s Isusom.

Isus je jeo s carinicima i grešnicima, a farizeji i pismoznanci su ga kritizirali što se druži s tim talogom društva. Odgovarajući im, Isus je rekao da je njegov postupak potpuno u skladu sa svrhom njegova dolaska na svijet. Zdravi ne trebaju liječnika, nego bolesni. Zato je i rekao: “Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje.” Upravo su carinici i njima slični shvatili da su grešnici i da trebaju spasenje od svojih grijeha. Spasitelj je došao zbog ljudi poput njih. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, hvala što si došao na ovaj grešan svijet, patio i umro za nas grešnike. Dao si svoj život da bismo mogli imati vječni život. Tvoj dar je neizmjeran. Pomozi nam da se svakodnevno otvaramo radu Tvoga Duha. Neka nam ukazuje na stvari za koje se trebamo pokajati i kojih se trebamo odreći. Pomozi da ostanemo vjerni do kraja života. Amen!