Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za subotu, 6. travnja 2024. godine: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje! (Marko 16, 9-15)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.

Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.

Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.« (Marko 16, 8-15)

Evanđelje dana – komentar

Spasitelj se najprije ukazao Mariji Magdaleni. Iz drugih evanđelja saznajemo da je, nakon što je grob našla prazan, otrčala i rekla to Petru i Ivanu. Kad su se s njom vratili, našli su praznu grobnicu kao što im je rekla. Oni su se vratili kućama, a ona ostala kraj praznoga groba. Tada joj se Isus ukazao. Otišla je ponovno u grad javiti radosnu vijest Njegovim tužnim učenicima, ali izvješće kaže da oni ne povjerovaše.

Isus se zatim ukazao dvojici učenika na putu u Emaus, dok se ukazanje Jedanaestorici zbilo te iste nedjeljne večeri (Luka 24, 36; Ivan 20, 19-24). Iako se govori o Jedanaestorici, nazočna su bila desetorica, jer nije bilo Tome. Isus je tom prilikom prekorio svoje vlastite jer su odbili prihvatiti Marijino i druga izvješća o njegovom uskrsnuću.

Učenicima je zapovjeđeno da propovijedaju evanđelje svakome stvorenju. Spasiteljev je cilj bilo evangeliziranje svijeta. To je kanio postići s Jedanaestoricom koji će ostaviti doslovce sve kako bi pošli za njim. Propovijedanje će donijeti dva rezultata. Neki će povjerovati, krstiti se i biti spašeni; neki neće povjerovati i bit će osuđeni. (prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, zahvaljujemo Ti što si od ranih dana slao Svoje sljedbenike u žetvu, te njihovo propovijedanje potvrđivao raznim čudesima. I nas danas ispunjavaj silom i snagom Tvoga Duha da idemo po svemu svijetu i propovijedamo radosnu vijest. Neka se još mnogi spase od vječne propasti. Molimo Te, amen!