NaslovnicaEvanđelje danaPrepoznaše ga u lomljenju kruha

Prepoznaše ga u lomljenju kruha

Evanđelje dana za nedjelju, 23. travnja 2023. godine: Prepoznaše ga u lomljenju kruha (Luka 24, 13-35)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Onog istog dana — prvog u tjednu — dvojica Isusovih učenika putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. l dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga — bijaše uskraćeno njihovim očima.
On ih upita: »Što to putem pretresate među sobom?« Oni se snuždeni zaustave te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: »Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?«
A on će: »Što to?« Odgovoriše mu: »Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok — silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da u im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe.«
A on će im: »O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?«
Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu.
Uto se približiše selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: »Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!« I uniđe da ostane s njima.
Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju.
Tada rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?«
U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše: »Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!«
Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. (Luka 24, 13-35)

Evanđelje dana – komentar

Dva učenika bili su na povratku iz Jeruzalema u Emaus, na putu dugom desetak kilometara te su s tugom razgovarali o Gospodinovoj smrti i ukopu. Dok su tako išli, približio im se neki stranac: bio je to uskrsli Gospodin ali ga oni nisu prepoznali. Upitao ih je o čemu stu to razgovarali. Najprije su se, onako snuždeni, nakratko zaustavili. Kleofa, jedan od dvojice, zatim je izrazio iznenađenje da neki stranac u Jeruzalemu ne zna što se dogodilo.

Isus ih je potaknuo pitanjem: “Što to?” Odgovorili su odajući najprije poštovanje Isusu, a zatim su ispripovijedali kako je osuđen i razapet. Pričali su mu o svojim raspršenim nadama, a zatim o vijestima da njegovo tijelo više nije u grobu. Štoviše, neki su anđeli potvrdili da je on živ.

Isus ih je zatim s ljubavlju prekorio zato što ne shvaćaju da je to upravo onaj put koji su starozavjetni proroci navijestili za Mesiju. On najprije mora patiti, a zatim će biti proslavljen. Učenici su se približavali svome domu i pozvali su svog suputnika da kod njih prenoći. Kada su sjeli za večeru, Gost preuze mjesto Domaćina. Kada razlomi kruh i dade im ga, tek ga tada prepoznaše. Potom razmotriše što se događalo na putu toga dana. Nije čudo što je srce gorjelo u njima dok im je govorio i razotkrivao Pisma. Njihov Učitelj i suputnik bio je uskrsli Gospodin Isus Krist.

Umjesto da prenoće u Emausu, otrčali su natrag u Jeruzalem, gdje su našli okupljenu Jedanaestoricu i druge. Prije nego što su im priopćili radosnu vijesti, jeruzalemski učenici ushićeno objaviše da je Gospodin doista uskrsnuo i ukazao se Šimunu Petru. Dvojica iz Emausa su mogla to potvrditi. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, vjerujem da si treći dan uskrsnuo iz mrtvih i da si živ. Ti si moj Spasitelj i želim Ti služiti do kraja života. Ne mogu to u vlastitoj snazi. Zato Te molim da me Tvoj Duh ispuni svakoga dana i vodi na putu u nebesku domovinu. Amen!