Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Evanđelje dana za ponedjeljak, 28. veljače 2022. godine: Što imaš, prodaj i idi za mnom! (Marko 10, 17-27)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju, dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš:
Ne ubij!
Ne čini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno!
Ne otmi!
Poštuj oca svoga i majku!«
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje: idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!” (Marko 10, 17-27)

Evanđelje dana – komentar

Neki je bogataš zaustavio Gospodina s jednim naoko iskrenim pitanjem. Zanimalo ga je što treba učiniti da baštini život vječni? Naš je Gospodin naveo zapovijedi koje se odnose na naše odnose prema bližnjima. Tih pet zapovijedi naime kažu: “Ljubi svoga bližnjega kao sama sebe.” Čovjek je tvrdio da ih drži od svoje mladosti. Ali, je li doista ljubio svoga bližnjeg kao samog sebe? Ako jest, neka to dokaže time što će prodati svu svoju imovinu i novac podati siromasima. Otišao je žalostan jer je imao velik imetak.

Gospodin Isus nije mislio da bi se taj čovjek mogao spasiti prodajući svoj imetak i podajući utržak u dobrotvorne svrhe. Samo je jedan način spasenja – a to je vjera u Isusa Krista. Ali, da bi se spasio, čovjek mora priznati da je grešnik koji ne ispunjava Božje svete zahtjeve. Isus je čovjeka podsjetio na Deset zapovijedi kako bi u njemu potaknuo osvjedočenje o grijehu. Pokazivao je čovjeku da je prekršio Božji zakon i da se stoga mora spasiti. Da je postupio prema Spasiteljevoj uputi, bio bi mu dan način spasenja. No, njegova nespremnost da da podijeli svoj imetak pokazala je da ne voli bližnjega kao samog sebe. Trebao je reći: “Gospodine, ako se to traži, onda sam grešnik. Sam se ne mogu spasiti. Zato te molim da me spasiš svojom milošću.”

Mnogi bogataši se uzdaju u bogatstvo, a ne u Gospodina. Sve dok je tako, oni se ne mogu spasiti. Točno je u Starome zavjetu da je bogatstvo bilo znak Božje naklonosti. To se sada promijenilo. Umjesto znaka Gospodinova blagoslova, bogatstvo je sada ispit čovjekove predanosti. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, rekao si da si Put, Istina i Život i da nitko ne može doći k Ocu osim po Tebi. Hvala što si postao žrtva pomirnica i što po vjeri u sve što si učinio na križu postajemo članovi Kraljevstva. Pomozi da se još mnogi ostave služenja bogatstvu i stvarima ovoga svijeta te se okrenu Tebi i spase od vječne propasti. Amen!

NAJNOVIJE!