Ti si Petar-Stijena! Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga

Evanđelje dana za četvrtak, 22. veljače 2024. godine: Ti si Petar-Stijena! Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. (Matej 16, 13-19)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« (Matej 16, 13-19)

Evanđelje dana – komentar

Cezareja Filipova je bila oko četrdeset kilometara sjeverno od Galilejskog mora i osam kilometara istočno od Jordana. Kad je Isus došao u okolna sela (Marko 8, 27), zbio se događaj koji se općenito smatra vrhuncem njegova naučavanja. Počeo je ispitujući svoje učenike što ljudi govore o tome tko je on. Ljudi su svašta mislili, zato je upitao svoje učenike što misle tko je on. To je dovelo do povijesne ispovijesti Šimuna Petra: “Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.” Drugim riječima, bio je Mesija Izraela i Bog Sin. Tu je spoznaju Petru nadnaravno otkrio Bog Otac.

Isus je dodao: “A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.” Isus je zapravo rekao: “… ti si Petar – kamen (grč. petros znači kamen), a na toj stijeni ću sagraditi Crkvu svoju.” Nije rekao da će sagraditi svoju Crkvu na kamenu nego na stijeni. Ako Petar nije stijena, što je onda? Držimo li se konteksta, očigledan je odgovor da je stijena Petrova ispovijest da je Krist Sin živoga Boga, što je istina na kojoj je utemeljena Crkva. Efežanima 2, 20 uči da je Crkva sagrađena na Isusu Kristu, zaglavnome kamenu.

Petar za sebe nije nikada govorio kao o temelju Crkve. Dvaput je o Kristu rekao da je Kamen (Djela 4, 11-12; 1. Petrova 2, 4-8), ali slika je tada drugačija; kamen je zaglavni kamen, ne temelj.

“Sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.” Ovo je prvo spominjanje Crkve u Bibliji, iako je Bog oduvijek imao svoj narod.

“Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga” ne znači da je Petru dana vlast puštati ljude u Nebo. Ovdje se radi o kraljevstvu nebeskom na zemlji – sferi u kojoj svi ispovijedaju odanost Kralju, svi koji kažu da su kršćani. Ključevi govore o pristupu ili ulazu. Petar je prvi uporabio te ključeve na Pedesetnicu i nisu dani njemu kao osobi nego kao predstavniku svih učenika (vidi Matej 18, 18 gdje je svima njima dano to isto obećanje).

“Što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.” Ovaj se stih ponekad uzima da bi se naučavalo kako je apostolu Petru i njegovim pretpostavljenim nasljednicima dana vlast opraštati grijehe. Znamo da ne može biti tako – jedino Bog može opraštati grijehe. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, neizmjeran je blagoslov imati Tebe kao Spasitelja. Hvala što si se objavio nama grešnicima i što nas nisi osudio za grijehe, nego darovao vječni život. Hvala što sam Tvoje dijete. Nastavi me uvoditi u svu istinu i neka moj život bude svjedočanstvo istine da samo Ti imaš riječi vječnoga života. Amen!

NAJNOVIJE!