I vi budite pripravni!

Evanđelje dana za nedjelju, 7. kolovoza 2022. godine: I vi budite pripravni! (Luka 12, 32-48)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.
»Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!
A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«
Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.
No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.« (Luka 12, 32-48)

Evanđelje dana – komentar

Učenici su bili malo stado bespomoćnih ovaca, poslano u neprijateljski svijet. S obzirom na to, Gospodin ih je ohrabrio da se ne boje – jer Otac čuva za njih takvu slavu, ne trebaju brinuti za put što leži pred njima. Umjesto da gomilaju materijalna dobra i planiraju budućnost, ta dobra mogu staviti u službu Gospodinu. Na taj će način ulagati u Nebo i vječnost.

Nisu se učenici trebali pouzdati u Gospodina samo za svoje potrebe; trebali su živjeti u stalnom iščekivanju njegova ponovnog dolaska, kao da je riječ o čovjeku koji se vraća sa svadbe. Bokovi su im trebali biti opasani, a svjetiljke upaljene. Kad se čovjek vrati sa svadbe, njegovi ga sluge željno čekaju, spremni poslušati njegovu zapovijed. Toliko je zadovoljan njihovom budnošću da potpuno obrće normalan red stvari. Pripasuje se sluginom pregačom, posadi ih za stol i posluži im objed. Vrlo je ganutljivo kako će se On, koji je jednom došao na ovaj svijet u liku roba, milostivo poniziti da bi ponovno služio svom narodu u njihovu nebeskom domu.

Gospodin prelazi na drugu sliku, aludirajući na domaćina čija je kuća bila u trenutku nepažnje. Dolazak kradljivca bio je potpuno neočekivan. Kad bi domaćin znao u koji sat, ne bi dao da mu se prokopa kuća. Pouka je da je vrijeme Kristova dolaska neizvjesno, jer nitko ne zna dan ili sat kada će se pojaviti.

Vjerni i nevjerni sluge (12, 41-48)

U ovim stihovima Petar upita odnosi li se Kristova usporedba o budnosti samo na učenike ili na sve ljude. Gospodin je odgovorio da se odnosi na sve koji ispovijedaju da su upravitelji Božji. Vjerni i razboriti upravitelj je onaj koji je postavljen nad gospodarevom poslugom i koji daje hranu njegovim ljudima. Kad Gospodin dođe i nađe svojega slugu kako se doista skrbi za duhovnu dobrobit muškaraca i žena, velikodušno će ga nagraditi. Također, Gospodinov dolazak će razotkriti i kazniti lažne sluge – nevjernike.

Oni koji su upoznali Božju volju kakva je otkrivena u Pismu, imaju veliku odgovornost da je vrše. Mnogo im je dano; od njih će se mnogo iskati. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, vjerujemo u Tebe kao svog Spasitelja i želimo biti izvršitelji Tvojih riječi. Svakoga dana nas ispuni Duhom Svetim i vodi nas do onih koji još trebaju čuti Radosnu vijest i obratiti se. Pomozi da budemo sluge koje će čuti Tvoje Riječi: “Valjaš, slugo dobri i vjerni!” Amen!

NAJNOVIJE!