Kada će se Isus vratiti?

Kada će se Isus vratiti na Zemlju? Isus se neće vratiti prije nego što Njegovi sljedbenici ispune Njegovo poslanje, po sili Duha Svetoga.

Gospodin Isus Krist će se vratiti kada se Njegove riječi ispune: „I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak“. (Matej 24, 14) 

Ovaj naputak nije izgubio na svojoj vjerodostojnosti. Isus se neće vratiti prije nego što Njegovi sljedbenici ispune Njegovo poslanje, po sili Duha Svetoga. Isus je svojoj djeci obećao svu potrebnu pomoć i On sam jamči ispunjavanje svih svojih obećanja. 

Postoji stoga važan zadatak koji čeka nas, Božje sluge, prije nego što se Isus vrati. On čeka dok ”punina pogana ne uđe”, (Rimljanima 11, 25) dok ne dođu učenici iz svih naroda. (Matej 28, 19-20) 

VIDI OVO: 10 sigurnih znakova posljednjeg vremena

Izraelski narod 

Prije nego što se Gospodin Isus vrati, Židovi će se vratiti u svoju domovinu, kao što je bilo prorokovano: „Skupit ću vas iz naroda i okupiti iz svih zemalja, dovest ću vas u vašu vlastitu zemlju“. (Ezekiel 36, 24; Izaija 11, 12) Izrael će biti obnovljen. (Amos 9, 11-15) U konačnici, Isusova stopala ”stajat će na Maslinskoj gori, koja se nalazi istočno od Jeruzalema”. (Zaharija 14, 4). 

VIDI OVO: 4 stvari koje će nestati kada se Isus vrati

Otkako je izraelski narod postojao, sotona ga je pokušao namamiti u preljub i uništiti ga. Primjer je drugo stoljeće prije Krista, kada je sirijski vladar pokušao navesti Židove na to da se odreknu svoje jedinstvene sudbine kao naroda. No zbog hrabrog otpora Makabejaca, židovski narod nastavio je postojati. To je bila nacija iz koje će doći Isus. 

„Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima. Naum Jahvin dovijeka ostaje i misli srca njegova od koljena do koljena. Blago narodu kojemu je Jahve Bog, Narodu koji on odabra sebi za baštinu“! (Psalam 33, 10-12) 

Židovi i pogani 

Postoji također otpor protiv Isusova povratka. No s obzirom na to da je Isus u potpunosti ispunio Božje zahtjeve svojom otkupljujućom smrću, On je porazio sotonu jednom zauvijek. Potpune posljedice Njegove pobjede bit će otkrivene nakon što se vrati: „Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen“. (Otkrivenje 1, 7) 

Tada će Ga i Židovi vidjeti, kao što je bilo prorokovano u Zahariji 12, 10: „A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca“. (Zaharija 12, 10) 

VIDI OVO: 5 stvari koje Biblija kaže da će se dogoditi prije nego što se Isus vrati

Židovi i pogani bit će spašeni kroz vjeru u Isusa Krista. (Rimljanima 3, 29-30) Nežidovski vjernici iz nacija ”pricijepljeni su na isto granu i dijele isti hranjivi korijen masline”. (Rimljanima 11, 17)

U Rimljanima 11, 25-26, Pavao se obraća vjernicima iz nacija i objašnjava im misterij: „Jer ne bih htio, braćo, da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo: djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe. I tako će se cio Izrael spasiti, kako je pisano: Doći će sa Siona Otkupitelj, odvratit će bezbožnost od Jakova“. 

Jeste li spremni? 

Dok čitate o Isusovom povratku, jeste li sami spremni susresti se s Njime? Poznajete li Ga osobno, kao vašeg Spasitelja i Gospodina? Jeste li posvećeni Njegovoj poslaničkoj misiji za svijet? Molite li za mir i obnovu Izraela? 

No iznad svega, zahvalite Mu na Njegovom planu ljubavi za sve zemaljske narode. Mi možemo i trebali bismo proklamirati Isusa i kao Spasitelja i kao nadolazećeg Suca. To je stvar ozbiljne hitnosti. 

VIDI OVO: Isus dolazi po one koji čeznu za ovim

Prije uznesenja na nebesa, Isus nas je poslao neka budemo Njegovi svjedoci. Obećao nas je osnažiti tako kako bismo mogli ispuniti ovaj zadatak. (Djela apostolska 1, 8) On nam daje moć Duha Svetoga. Dopustite Mu nekad radi na vama, posvetite Mu se u potpunosti. Dopustite Mu neka vas pripremi za dolazak našeg Gospodina Isusa Krista. (1. Solunjanima 5, 23) Budite danas Njegovi svjedoci, jer stvari koje je Isus najavio u Matejevom evanđelju 24 i Lukinom 21, već se događaju. 

Povratak mnogih Židova u njihovu domovinu jasan je znak da se bliži drugi Isusov dolazak. Kao Gospodinovi sluge, zahvaljujemo Mu na ispunjenju Njegovih obećanja, molimo za Njegov povratak i imamo suosjećanje za ljude koji još uvijek ne poznaju Isusa. 

Autorica: Yna Plat; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

NAJNOVIJE!