Vidješe oči moje spasenje tvoje
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za petak, 2. veljače 2024. godine: Vidješe oči moje spasenje tvoje. (Luka 2, 22-40)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! — i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:
»Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,
po riječi svojoj, u miru!
Ta vidješe oči moje
spasenje tvoje,
koje si pripravio
pred licem sviju naroda:
svjetlost na prosvjetljenje naroda,
slavu puka svoga izraelskoga.«
Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan — a i tebi će samoj mač probosti dušu — da se razotkriju namisli mnogih srdaca!« A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.
Kad obaviše sve prema Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu. (Luka 2, 22-40)

Evanđelje dana – komentar

Šimun je bio jedan od pobožnog Ostatka Židova, koji je iščekivao Mesijin dolazak. Po Duhu Svetom mu je objavljeno da neće umrijeti prije nego što vidi Krista Gospodinova ili Pomazanika. “Prisan je Jahve s onima koji ga se boje” (Ps 25,14). Božansko znanje se na tajnovit način prenosi onima koji hode u tihom, misaonom zajedništvu s Bogom.

Tako se dogodilo da je ušao u Hram upravo na dan kada su Isusovi roditelji prikazivali Dijete Bogu. Šimunu je nadnaravnim putem kazano da je to Dijete obećani Mesija. Primivši Isusa na ruke, izgovorio je nezaboravnu pjesmu koju mi danas poznajemo kao Nunc Dimittis (Sada otpuštaš).

Misao vodilja te pjesme je ova: Gospodine, sada me otpuštaš u miru. Vidio sam spasenje Tvoje u Osobi ovog Djeteta, obećana Otkupitelja, kao što si mi obećao. Naložio si mu da svim ljudima donese spasenje. Bit će svjetlost na prosvjetljenje narodima (Njegov Prvi dolazak) i sjaj na slavu puka svog Izraela (Njegov Drugi dolazak). Šimun je bio spreman umrijeti nakon što je sreo Gospodina Isusa. Žalac smrti je nestao.

Nakon početne bujice zahvale Bogu za Mesiju, Šimun blagoslovi roditelje, a zatim se proročanski obrati Mariji. Proročanstvo se sastojalo od četiri dijela:

1. To je Dijete postavljeno za pad i uzdignuće mnogima u Izraelu. Oni koji su bili drski, koji se nisu pokajali i nisu povjerovali, past će i biti kažnjeni. Oni koji su se ponizili, pokajali se za svoje grijehe i primili Gospodina Isusa uzdignut će se i biti blagoslovljeni.

2. Dijete je postavljeno… za znak kojem će se protiviti. Uz osobu Krista vezivalo se osobito značenje. Samo Njegovo prebivanje na Zemlji značilo je silan ukor grijeha i bezbožnosti te je stoga izazvalo ogorčenu mržnju ljudskih srdaca.

3. A i tebi će samoj mač probosti dušu. Šimun je ovdje predskazivao duboku žalost koja će preplaviti Marijino srce kad vidi razapinjanje svog sina (Iv 19,25).

4. … da se razotkriju namisli mnogih srdaca. Način na koji čovjek reagira na Spasitelja jest zrcalo njegovih unutarnjih pobuda i osjećaja.

Proročica Ana bila je iz plemena Ašerova i kao proročica je zasigurno primila božanske objave i vjerno služila Bogu u Hramu postovima i molitvama danju i noću. Ana je naišla na Isusa i njegove roditelje kada su ga prikazivali u Hramu i zahvaljivala je Bogu za obećanog Otkupitelja. Propovijedala je o Isusu vjernima u Jeruzalemu koji su iščekivali otkupljenje. Kad Josip i Marija obaviše obrede čišćenja i posvećenja, vratiše se u Galileju, u svoj rodni grad Nazaret. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, hvala što je Tvoj Sin u punini vremena došao na ovaj svijet da spasi nas grešnike. Želim da On bude moj Gospodin, kao i moj Spasitelj, moj Kralj, kao i moj prijatelj, moj Gospodar, kao i moj brat. Želim da svjedočim vjeru koju je imao Šimun tako da kličem svim srcem: Vidio sam spasenje Tvoje. Hvala Ti što si platio tako veliku cijenu za mene da bi me spasio. Pomozi mi da, poput vjerne proročice Ane, propovijedam o Tebi svima kojima je potrebno izbavljenje od vječne smrti. Amen!