Za mnom dolazi koji je preda mnom

Evanđelje dana za utorak, 2. siječnja 2024. godineZa mnom dolazi koji je preda mnom (Ivan 1, 19-28)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist«. Upitaše ga nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne«. Tada mu rekoše: »Pa tko si, da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori: »Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! — kako reče prorok Izaija.«
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate — onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Evanđelje dana – komentar

Zašto su židovski vođe dovodili u pitanje identitet Ivana Krstitelja? Ozbiljno su htjeli znati je li Mesija došao. Htjeli su znati tvrdi li Ivan da je Mesija ili jedan od velikih proroka za koje se očekivalo da će se vratiti po Mesijinom dolasku (vidi Malahija 4, 5, Ponovljeni zakon 18, 15).

Ivan je sa svom poniznošću i iskrenošću rekao je da je on samo glas koji poziva ljude da se pripreme za dolazak Kralja. Ivan Krstitelj povezuje Stari i Novi zavjet. On je posljednji od starozavjetnih proroka koji pokazuje put do Mesije. On je prvi od novozavjetnih svjedoka i mučenika. On je navjestitelj koji pripravlja put Isusu i koji narodu naviješta njegovo poslanje: “Evo Jaganjca Božjega koji uzima grijehe svijeta!” Ivan je iz daljine vidio što je Mesija došao postići – naše otkupljenje od ropstva grijehu i naše posvojenje kao Božjih sinova i kćeri. Prepoznajete li svoj identitet Božjeg djeteta i građanina neba?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, učini me navjestiteljem Tvoje riječi istine i milosti. Pomozi mi da budem vjeran svjedok evanđelja i da druge upućujem na Tebe – Spasitelja, kao što je Ivan svojim svjedočanstvom činio. Amen!

NAJNOVIJE!