Evo Jaganjca Božjega!

Evanđelje dana za srijedu, 3. siječnja 2024. godine: Evo Jaganjca Božjega! (Ivan 1, 29-34)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh:
Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!«
»Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.« I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.« (Ivan 1, 29-34)

Evanđelje dana – komentar

U našem tekstu evanđelist Ivan govori o susretu Ivana Krstitelja i Isusa. Ivan Krstitelj kaže da je Isus Jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta. Kroz povijest Izraela, Bog je uvijek iznova jasno davao do znanja da se grijeh i odvojenost od Njega mogu ukloniti samo žrtvama i da janje korišteno za žrtvu mora biti besprijekorno. U svojoj smrti Isus je bio žrtveni Jaganjac koji nas je okajao. Platio je kaznu za naše grijehe.

Ivan Krstitelj znao je da on nije Krist; on je jednostavno bio Kristov preteča. Njegova je uloga bila pripremiti ljude za Mesiju. Činio je to s velikim žarom dok je propovijedao pokajanje i spasenje.

Budući da su bili rođaci, Ivan i Isus su se vjerojatno dobro poznavali. Ali Ivan nije shvatio da je njegov rođak Mesija sve do trenutka Njegova krštenja. Bog je otkrio Ivanu da dolazi Mesija i da će, kada dođe, na Njega sići Duh i ostati na Njemu. I zato je Ivan, kada se to dogodilo Isusu, shvatio da je to Onaj koji će krstiti u Duhu Svetom. Duh Sveti je osoba, jedna od tri Osobe Božanstva i jednak je Bogu Ocu i Bogu Sinu.

Evo Jaganjca Božjega!
Foto: churchofjesuschrist.org

I dok je Ivan krstio vodom, Isus će krstiti Duhom Svetim. To se krštenje dogodilo na Pedesetnicu. Tada je Duh Sveti sišao s neba da se nastani u tijelu svakog vjernika, kao i da svakog vjernika učini udom Crkve – Kristova tijela (1. Korinćanima 12, 13).

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Hvala Ti, Isuse, što si prije više od 2000 godina došao na ovaj pokvaren svijet. Nisi došao uživati poput nas ljudi – došao si dati svoj život kao otkupninu za mnoge. Gospodine, bez Tvoje žrtve za nas grešnike nakon ovog života ne bi bilo nade. Umrli bismo u svojim grijesima i završili u paklu. Ali, zahvaljujući svemu što si učinio za nas na križu i što si uskrsnuo, postao si naš Spasitelj i Izbavitelj od vječne propasti. Hvala Ti što smo po Tebi došli k Ocu i što su naša imena zapisana u Knjizi života. Amen.

NAJNOVIJE!