Znam tko si: Svetac Božji

Evanđelje dana za utorak, 5. rujna 2023. godine: Znam tko si: Svetac Božji. (Luka 4, 31-37)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Siđe Isus u Kafarnaum, grad galilejski. I naučavaše ih subotom te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova.
A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: »Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: »Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!«
I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. (Luka 4, 31-37)

Evanđelje dana – komentar

U današnjem tekstu nastavlja se fokus na Isusov autoritet. Ovdje imamo tipičnu priču o egzorcizmu. U sinagogi je bio neki čovjek opsjednut nečistim duhom. Obratite pozornost na to da je zao duh prepoznao Isusa i o njemu govorio kao o Nazarećaninu i Svecu Božjem. Obratite pozornost i na promjenu imenica iz množine u jedninu: “Što ti imaš s nama? Došao si nas uništiti … Znam tko si.” Zloduh prvo govori kao da je združen s čovjekom, a potom govori u svoje ime. Isus ne bi prihvatio svjedočanstvo zloduha čak i da je istinito. Zato je zloduhu rekao da umukne, a zatim mu zapovjedio da iziđe iz čovjeka. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

PROČITAJTE: 5 stvari koje Isus danas iscjeljuje

Isusovo čudo je izazvalo zaprepaštenje. Ljudima je to bilo nešto novo. Iz svega možemo zaključiti da je prvi Isusov dolazak prouzročio pravu bujicu demonskog djelovanja na zemlji. Njegova moć nad tim zlim duhovima nagovješćuje njegovu pobjedu nad Sotonom i njegovim slugama.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, Ti si živi Bog i imaš vlast nad Sotonom i njegovim pomoćnicima. Više puta smo se osvjedočili kroz evanđelja da imaš vlast nad zlim silama. To nas ohrabruje da se uvijek obraćamo Tebi za zaštitu od zla. Čuvaj nas i upravljaj naše korake. Vodi nas uskim putem u nebesko kraljevstvo. Amen!

NAJNOVIJE!