8 grijeha koje činite svaki puta kada gledate pornografiju

Znamo da je pornografija ružan i štetan grijeh. Znamo da oni koji udovoljavaju pornografiji čine grijeh bluda, no postoji puno više od toga.

Kada pokrenete svoj internetski preglednik i počnete gledati te fotografije i videozapise, činite puno teže grijehe. Evo osam grijeha koje činimo kada gledamo pornografiju.

Činimo grijeh idolopoklonstva

Svaki je grijeh idolopoklonstvo, način pronalaženja radosti i uživanja u bilo čemu osim u onome što Bog zabranjuje. (Izlazak 20, 3-6) Matt Papa dobro kaže: „Jednostavno rečeno, idol je sve ono što nam je važnije od Boga. To je sve što nadvladava Boga u našim životima; sve što volimo, čemu vjerujemo ili što slušamo više od Boga, sve što je zamijenilo Boga kao izvor naše sreće“. U trenutku kada gledamo pornografiju, dopustili smo pornografiji da zamijeni Boga kao izvora naše sreće. Počinili smo grijeh idolopoklonstva.

VIDI OVO: Što Biblija kaže o preljubu?

Grijesi koje činite kada gledate pornografiju
Foto: Unsplash

Počinili smo grijeh preljuba

Ovo je još očigledniji grijeh kojeg činimo kada gledamo pornografiju. U Matejevom evanđelju 5, Isus povlači vrlo jasnu poveznicu između bluda i preljuba: „Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu“. Pornografija je blud i postoji kako bi zadovoljila blud. No blud je jednostavno širi spektar preljuba, žudnje ili želje da se bude u seksualnom odnosu s nekime tko nije naš supružnik.

Činimo grijeh prijevare 

Prijevara je čin skrivanja ili pogrešnog prikazivanja naših djela. Zbog toga što pornografija stvara sramotu, sakrit ćemo je ili je nećemo željeti priznati. Kada brišemo povijest pregledavanja na računalu kako naši roditelji to ne bi saznali, kada je koristimo potajno kako naši supružnici ne bi saznali za naše ovisnosti, kada je odbijamo proaktivno priznavati osobi od povjerenja, kada sudjelujemo u Gospodnjoj večeri iako se nismo pokajali za to, prakticiramo prijevaru.

VIDI OVO: Je li grijeh gledati pornografiju sa svojim supružnikom?

Biblija upozorava o teškim posljedicama prijevare: „Neće prebivati u kući mojoj tko spletke snuje. Tko govori laži, neće opstati pred mojim očima“. (Psalam 101, 7)

8 grijeha koje činite svaki puta kada gledate pornografiju
Foto: Business photo created by yanalya – www.freepik.com

Činimo grijeh krađe

Pornografsku industriju teško oštećuje piratstvo, jer ljudi ilegalno distribuiraju materijal zaštićen autorskim pravima. Neki predviđaju da je za jedan videozapis koji je legalno skinut, pet je skinuto ilegalno. 60% ilegalnog skidanja s interneta je pornografski sadržaj. Iako nam može biti drago što ova industrija ima problema, ne smijemo sudjelovati u takvoj krađi, jer Bog jasno kaže „Ne ukradi“. (Izlazak 20, 15) Kada koristimo pornografiju, gotovo je sigurno da gledamo materijal koji je ukraden i na taj način sudjelujemo u krađi.

VIDI OVO: 3 laži o pornografiji koje mogu uništiti vaš brak

Činimo grijeh pohlepe

Seksualni grijeh je pohlepa, način iskorištavanja druge osobe kako bi ih se lišilo nečega što po zakonu pripada njima. U 1. Solunjanima 4, 6, Pavao inzistira da ne „prikraćujemo i ne varamo svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo“. Riječ ”prikratiti” se u ovome značenju odnosi na pohlepno oduzimanje nečega od nekoga. Odnosi se na to da pohlepa motivira prijevaru, nepravedno ili nelegitimno korištenje druge osobe za vlastite, sebične interese.

Činimo grijeh lijenosti

Pozvani smo na to da cijeloga života ”otkupljujemo vrijeme”, da shvaćamo kako živimo kratkim životima i kako smo odgovorni pred Bogom za to da svaki trenutak iskoristimo na najbolji način. (Efežanima 5, 16) Lijenost znači nevoljkost korištenja vremena na ispravan način i odražava spremnost korištenja vremena za destruktivne umjesto konstruktivnih namjena.

VIDI OVO: 4 načina kako nadvladati ovisnost o pornografiji

U tom kontekstu, pornografija označava nemarno iskorištavanje vremena. To znači korištenje dragocjenih trenutaka, sata i dana kako bismo naudili drugima, umjesto da im pomognemo, njegovanje umjesto da ubijamo grijeh, degradiranje umjesto rasta, klanjanje idolu umjesto živome Bogu.

Činimo grijeh seksualnog napada 

Osoba koja vozi automobil u kojem su pljačkaši banke vrlo će vjerojatno biti optužena za ubojstvo svakoga tko je bio ubijen za vrijeme pljačke. Osoba koja dragovoljno gleda seksualni napad radi vlastite uzbuđenosti je pravično odgovorna za taj seksualni napad.

Velika većina pornografskog sadržaja je po prirodi nasilna i prikazuje muškarce koji iskorištavaju žene. Ponekad žene volontiraju na takvu degradaciju, dok su ponekad prisiljene ili silovane. Gledati takve nasilne prizore znači sudjelovati u tome i nositi moralnu odgovornost.

Činimo grijeh ignoriranja Duha Svetoga

Kao kršćani imamo ogromnu čast i prednost toga što smo ujedinjeni s Duhom Svetim. Jedan od načina kako nam Duh služi jest kada nam daje unutarnja upozorenja u vezi grijeha. Pavao nam govori kako nas Duh upozorava posebice o seksualnom grijehu i daje nam strogo upozorenje: „Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas“. (1. Solunjanima 4, 8)

VIDI OVO: 9 stvari koje trebate znati o pornografiji i mozgu

Počiniti seksualni grijeh znači ignorirati Duha Svetoga, aktivno potiskivati Njegov glas dok nas upozorava da ne trebamo i ne smijemo činiti taj grijeh. Duh Sveti nam daje sve što je potrebno kako bismo se oduprijeli tom iskušenju. (1. Korinćanima 10, 13) Oduprijeti se Duhu Svetome i ignorirati Njegove upute prema nama znači ozbiljan prekršaj protiv svetog Boga.

Požudno je žudjeti za drugom osobom i omogućiti ovu požudu putem pornografije. Ipak, grijeh koji se nakuplja pornografijom daleko nadilazi puku požudu. On se proteže na idolopoklonstvo, preljub, prijevaru, krađu, pohlepu, lijenost, seksualno nasilje i ignoriranje Duha Svetoga. Rimljanima 14, 12 upozorava: „Svatko od nas položit će račun Bogu“. Dobro je da ono što Bog zahtijeva to i daje kroz svoje evanđelje.

VIDI OVO: 4 načina kako doživjeti iscjeljenje nakon seksualnog grijeha

Oni koji su povjerovali u Isusa Krista mogu imati pouzdanje da je Krist zadovoljio sve naše potrebe, da je zadovoljio Božji gnjev zbog našeg grijeha i da nam je dao svoju vlastitu pravednost. No, trebamo znati kako je Krist ovo činio kako ne bismo ostali u grijehu, već kako bismo se „obukli u novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine“. (Efežanima 4, 24)

Autor: Tim Challies; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Challies.com

NAJNOVIJE