Ignacije Antiohijski

Ignacije Antiohijski bio je treći biskup iz Antiohije i učenik apostola Ivana. Bio je jedan od prvih otaca crkve. Pisma Ignacija Antiohijskog se smatraju prvim izvorima katoličke eshatologije i doktrine katoličke crkve, jer uključuju sakramente i opis uloge biskupa u crkvi.

Zbog toga što se Ignacije zvao Teofor, što znači ”Onaj koga je držao Bog”, u katoličkoj tradiciji stoji da je on bio jedno od djece koje je Isus uzeo u svoje naručje kada je rekao: „Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!“ (Matej 19, 14)

Poveznica između imena Teofor i ovog stiha nije jasna. Uz to, ne postoje biblijske odrednice koje potvrđuju tu tvrdnju. 

Ignacije Antiohijski je napisao nekoliko pisama

Postoji sedam originalnih Ignacijevih pisama crkvama u Maloj Aziji, puna duhovne pouke i opomena, no njihov se broj povećavao zbog lažnih pisama, koje su pisali ljudi u želji da iskoriste Ignacijevo ime za svoje vlastite ciljeve.

Ignacije je poginuo kao Kristov mučenik jer je bačen divljim zvijerima da ga rastrgaju. Treba napomenuti i to da, iako je Ignacije vjerovao u Isusa, njegove poslanice nisu utvrđene u novozavjetni kanon. 

Ignacije je poticao crkve na sklad i red

U svojim autentičnim pismima, Ignacije Antiohijski poticao je crkve na sklad i red u pogledu njihovih crkvenih sastanaka. Ignacije je prvi naglasio važnost regionalnih biskupa, koji je imao starješine i đakone koji bi mu pomagali. Ovo je doprinijelo načinu na koji katolička crkva i danas funkcionira.

Ignacije je također naglasio važnost zajedništva, jer zajedništvo podsjeća vjernike da je Isus bio čovjek, a ne samo Duh, kao što su neki ljudi u ono vrijeme smatrali da jest. Da je Isus bio samo u Duhu, Ignacije piše, ne bi mogao umrijeti na križu i proliti svoju krv za naše grijehe, a otkupljenje se ne bi dogodilo. (Hebrejima 2, 9; 9, 12; 10, 10-14) 

Pisao je protiv hereza tog vremena

Ignacije Antiohijski pisao je protiv gnosticizma i doketizma; dva heretična učenja koja su prigrlila poganski dualizam ili zamisao da je duh dobar, a tijelo zlo; zamisao koja se zasniva na tomu da je Sotona zla suprotnost dobrog Boga, no da su njih dvojica podjednaki u moći. Dualisti su također poricali Kristovo božanstvo.

U svojoj poslanici crkvi u Efezu, Ignacije piše: „Postoji jedan Liječnik, koji je posjedovao tijelo i duh; rođen i nerođen; Bog koji je postojao u tijelu, istinski život i u smrti; rođen od Marije i Boga, prvo prolazno, a drugo neprolazno, naš Gospodin Isus Krist.“ 

Ignacije Antiohijski imao je općenito pozitivan utjecaj na crkve te je dao mnoga ohrabrenja kršćanima tog vremena. 

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org

PROČITAJTE JOŠ: