Isusovo rođenje: Biblijski stihovi koji su ga predvidjeli

Isusovo rođenje je jedinstveni događaj u povijesti svijeta. Mnogi biblijski stihovi su predvidjeli rođenje Isusa Krista.

Biblija nam govori, davno prije nego što je svijet nastao, da je Bog imao plan provesti otkupljenje kroz Krista za sve one koji bi odabrali vjerovati i slijediti Ga. (1. Petrova 1, 19-20) Bog je znao da nam je potreban Spasitelj. Znao je da ćemo trebati biti oslobođeni. Bog je otvorio prolaz; poslao je svoga jedinoga Sina, kako bismo po Njemu dobili oprost, pronašli novi život i nadu. (Ivan 3, 16)

U Pismu, pogotovo u stihovima Staroga zavjeta, nalaze se proroštva koja govore o Kristu koji je trebao doći. Biblijski učenjaci zaključili su iz istraživanja da je, stotinama godina prije Isusova dolaska, zabilježeno više od 300 proročanstava koji su predvidjeli Njegov dolazak. Njegov život i službu do križa i moć Njegova uskrsnuća.

Ta proroštva govore o točnim lokacijama, okolnostima te čak i razdoblju Kristova rođenja. Samo je Bog mogao isplanirati takve detalje i pobrinuti se da se oni ostvare.

VIDI OVO: Kada se Isus rodio i zašto Božić slavimo 25. prosinca?

Isus je ispunjenje Biblije. On je Riječ. On je Svjetlost. On je Put, Istina i Život. Cijela poruka o Božiću omotana je u Njemu, Božjem najvećem daru, koji je došao na svijet kao maleno dijete, s moćnom svrhom; kako bi spasio izgubljeni svijet.

Isusovo rođenje – biblijski stihovi

Svi ovi starozavjetni biblijski stihovi su predvidjeli Isusovo rođenju:

1. Krist će biti ispunjen moći, mirom i Duhom od rođenja

Proroštvo:Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade. Vlast počiva na plećima njegovim, ‘čudo od savjetnika’ glasi ime njegovo, ‘Jaki Bog, ‘Otac vječni’, ‘Knez mira“. (Izaija 9, 6)

Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima“. (Izaija 61, 1)

Ispunjenje: Krist je sam ispunio ove stihove.

Duh Gospodnji počiva na meni. On me pomaza, da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me, da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vid, da oslobodim potlačene“. (Luka 4, 18)

2. Krista će roditi Djevica

Proroštvo: „Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel“! (Izaija 7, 14)

Ispunjenje: Marija je dobila isto ovo proroštvo kada ju je posjetio anđeo Gabriel. Ispunjenje ovog proroštva jasno vidimo kroz Bibliju.

VIDI OVO: Zašto je Isusa morala roditi djevica?

„Djevica će začeti i roditi sina, a nazvat će ga Emanuel (što znači ”Bog je s nama”)“. (Matej 1, 23)

Isusovo rođenje
Foto: Pixabay

3. Krist će se roditi u Betlehemu

Proroštvo:A ti, Betleheme-Efrato, među krajevima Judinim najmanji, iz tebe će mi izaći onaj, koji će biti vladalac u Izraelu. Njegov je početak iz davne davnine, iz dana vječnosti“. (Mihej 5, 2)

Ispunjenje: Krist je rođen u Betlehemu, kao što je bilo naviješteno.

Nakon što je Isus bio rođen u Betlehemu u Judeji, za vrijeme kralja Heroda, mudraci s istoka došli su u Jeruzalem“. (Matej 2, 10)

4. Krist će morati bježati u Egipat

Proroštvo:Kad je bio Izrael mlad, zavolio sam ga i pozvao sina svojega iz Egipta“. (Hošea 11, 1)

Ispunjenje: Bog noću šalje anđela da probudi Josipa i da ga upozori na Herodov plan.

A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: “Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi“. (Matej 2, 13)

VIDI OVO: Koliko dugo je Isus živio u Egiptu?

5. Zvijezda će pokazati put prema Kristu

Proroštvo: „Vidim ga, ali ne sada: motrim ga, al` ne iz blizine: od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela žezlo se diže. On Moabu razbija bokove i svu djecu Šetovu zatire“! (Brojevi 24, 17)

Ispunjenje: Bog stavlja zvijezdu na nebo kao vodič za mudrace prema Kristu, kako bi Ga oni mogli slaviti.

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti“. (Matej 2, 1-2)

Isusovo rođenje mudraci
Foto: Pixabay

6. Ljudi će Mu poklanjati svoje darove

Proroštvo:Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi. Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti“. (Psalam 72, 10-11)

Ispunjenje: Mudraci koji su posjetili Isusa donijeli su Mu darove i poklonili su Mu se u znak štovanja.

Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu“. (Matej 2, 11)

7. Štovat će Ga pastiri

Proroštvo:Dušmani će njegovi preda nj kleknuti i protivnici lizati prašinu“. (Psalam 72, 9)

Ispunjenje: Anđeli su došli pastirima javiti radosnu vijest o Kristovom rođenju, nakon čega su pastiri požurili pronaći Ga kako bi Ga štovali.

VIDI OVO: Zašto je Isusovo rođenje najprije objavljeno pastirima?

I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: “Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin. I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovijediše što im bijaše rečeno o tom djetetu“. (Luka 2, 12; 15; 17)

8. Bit će velika tuga koja će vladati za vrijeme Njegova rođenja i mnoga će djeca biti ubijena

Proroštvo:Ovako govori Jahve: “Čuj! U Rami se kukanje čuje i gorak plač: Rahela oplakuje sinove svoje, i neće da se utješi za djecom, jer njih više nema“. (Jeremija 31, 15)

Ispunjenje: Herodov opaki plan da ubije Isusa nije upalio. Zbog toga je izdao zlu zapovijed: svi dječaci koji su živjeli u okolici Betlehema, a koji su bili starosti do dvije godine, trebali su biti pobijeni.

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca“. (Matej 2, 16)

9. Vrijeme Kristovog rođenja i smrti doći će prije uništenja Jeruzalema i hrama

Proroštvo:Znaj i razumij: Od časa kad izađe riječ `Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem` pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice, i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme. A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji će doći razorit će Grad i Svetište: svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja“. (Daniel 9, 25-26)

VIDI OVO: Što je Isus radio prije nego što se rodio u Betlehemu?

Ispunjenje: S obzirom na to da se za Heroda pretpostavlja da je umro 4. godine, Isus je rođen prije njegove smrti, a Isusova smrt se mogla dogoditi u razdoblju između 29. i 33. godine. Prije svoje smrti na križu, Isus je prorokovao o budućem uništenju Jeruzalema i time je potvrdio Danielovo proroštvo.

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu“. (Matej 2, 1)

„…on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste“. (1. Petrova 2, 24)

A on im reče: “Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen“. (Matej 24, 2)

10. Cijelo rodoslovlje bit će potvrđeno kroz Bibliju

Proroštvo: Isus potječe iz linije Abrahama, (Postanak 12, 3) Izaka (Postanak 17, 21; 24, 6), Jakova (Postanak 28, 14), Jude (Postanak 49, 8-12), Jišaja (Izaija 11, 1) i Davida (Izaija 9, 7; Jeremija 23, 5).

Ispunjenje: Ispunjenje cjelokupnog Kristovog rodoslovlja vidimo kroz stihove Matejevog evanđelja 1, 1-7 i u Luki 1.

„Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova“. (Matej 1, 1)

Blagoslovljen neka je Gospodin, Bog Izraelov! On pohodi narod svoj, pripravi mu otkup. Bog spasenja podiže za nas u kući svojega sluge Davida“. (Luka 1, 68-69)

Autor: Debbie McDaniel; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com