Zašto u Crkvi ima toliko licemjera?

Mnogi navode licemjerje u Crkvi kao glavni razlog zašto je napuštaju. Zašto u Crkvi ima toliko licemjera?

Termin licemjer dolazi iz svijeta grčke drame. Bio je korišten za opisivanje maski koje su glumci koristili kako bi odigrali određenu ulogu. U antici, glumci su igrali više uloga, a ulogu su prikazali tako što su držali maske ispred lica. To je podrijetlo pojma licemjerje.

Živimo u svijetu u kojem mnogi kršćani ili članovi crkve žive dvostrukim životom i prikazuju dvostruke standarde. Tako se tijekom nedjeljne crkvene službe neki ljudi ponašaju kao “sveci”, ali onda preko tjedna žive kao vrag.

Licemjerje u Crkvi 

Nažalost, vjersko licemjerje postalo je glavno sredstvo koje ljude odvraća da se istinski predaju Bogu i služe Mu. Što Biblija kaže o licemjerima? Što je Isus mislio o licemjerima?

Isus je mrzio licemjerje i bio je krajnje otvoren i iskren prema vjerskim licemjerima.
Nije se bojao razotkriti književnike, farizeje i razne židovske vođe kao lažne učitelje i licemjere. Najmanje 7 puta u Mateju 23 Isus namjerno naziva židovske vođe licemjerima.

Na primjer, u Mateju 23, 25-28 Isus kaže:

“Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. Farizeju slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista. Jao vama pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.”

Isus mrzi licemjerje jer je ono oblik obmane. Licemjer je onaj koji živi u laži. Licemjer ne samo da vara druge – nego vara i sebe. Licemjerje ometa Evanđelje i onemogućuje drugima da otkriju bit življenja u skladu s pravim biblijskim kršćanstvom. Vjersko licemjerje daje kršćanstvu loš glas. U konačnici, licemjerje vodi do krivotvorene vjere ili krivotvorenog kršćanstva.

VIDI OVO: 3 karakteristike krivotvorene duhovnosti

Što dovodi do licemjerja u Crkvi?

Jedan od razloga zašto u crkvi postoji licemjerje je taj što nije svaki član crkve zapravo nanovo rođeni kršćanin – uključujući i vođe. Crkve su pune ljudi koji zapravo nisu kršćani. U mnogim slučajevima mjesna crkva se sastoji od pravih vjernika i nekršćana/lažnih vjernika. U njoj pšenica i kukolj mogu rasti zajedno (Matej 13, 24-30). I negdje može biti više pravih, a manje lažnih vjernika, i obrnuto, više lažnih i manje pravih vjernika.

Mnogi će, koji ne dolaze u crkvu, reći da je puna licemjera. No, ta optužba je zapravo lažna. Naime, niti jedan pravi vjernik ne dostiže punu mjeru posvećenja u ovom životu, i to što se svi borimo s grijehom ne znači da smo licemjeri. Vanjski promatrači Crkve vide ljude koji tvrde da su kršćani, a svejedno griješe. Budući da vide grijeh u životu kršćana, požuruju s presudom da su licemjeri. Ali za kršćanina jednostavno pokazati da je grešnik ne znači i da je licemjeran. On je nesavršen član Crkve koji treba savršenoga Boga!

Što dovodi do licemjerja u Crkvi?
Foto: Pexels

Crkva koja djeluje poput svijeta

Mnoge današnje crkve su pod utjecajem sustava vrijednosti ovoga svijeta. Neke djeluju kao društveni klubovi ili tvrtke gdje je naglasak na društvenom statusu, novcu, vanjskom izgledu, materijalizmu, elitizmu, liberalnim stavovima … U takvim crkvama najčešće su vođe najveći problem.

Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. (Rimljanima 12, 2)

Drugi primjeri koji dovode do optužbi za licemjerje unutar crkve su lažna čudesa lažnih proroka ili evanđelje prosperiteta koje u konačnici dovodi do ispiranja mozga i manipulacije sljedbenicima. To ljude uvelike odbija od kršćanstva.

Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko. (Filipljanima 3, 18-19)

Trebaju li ljudi napustiti kršćanstvo zbog licemjerja u Crkvi?

Dokle god živimo u palom i grešnom svijetu, licemjerje će postojati. Međutim, baš kao u prispodobi o pšenici i kukolju, doći će vrijeme suda kada će Bog odvojiti pšenicu i kukolj. Samo je On kvalificiran da to učini.

VIDI OVO: Jesu li kršćani licemjeri?

Isus Krist nikada nije odobravao licemjerje – mrzio ga je. Međutim, bez obzira na grijeh i licemjerje koji okružuju naš svijet, nikada ne smijemo napustiti Isusa Krista, niti napustiti kršćansko zajedništvo s drugim istinskim vjernicima.

Kršćanstvo će uvijek ostati istinito unatoč postojanju vjerskih licemjera. Isus Krist ostaje Gospodin i Spasitelj svijeta i Njegovo će ime uvijek biti iznad svih imena.