Je li Isus postojao prije Abrahama?

Židovi su se prenerazili kada je Isus izjavio da je postojao prije Abrahama. Kako je to moguće kada je rođen tisućama godina kasnije? 

Isus je izrekao mnogo kontroverznih stvari u Evanđeljima koje se većinom odnose na Njegovo gospodstvo. U Ivanu 8, Židovi su debatirali s Isusom. Tvrdili su da poštuju Boga, a On je rekao da to nije istina jer je On bio pred njima, Bog među njima, a oni to nisu mogli prepoznati.

Isus im je rekao: „Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se.« Rekoše mu nato Židovi: »Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama?« Reče im Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!«“ (Ivan 8,56-58; vidi i Ivan 13,19).

Isus je govorio o Abrahamu u prošlom vremenu

Primijetite da, iako je Isus govorio o Abrahamu u prošlom vremenu, o Sebi je govorio u sadašnjem vremenu implicirajući svoje prethodno i trenutno postojanje. 

Isus je aludirao na ono što je Bog rekao Mojsiju kog gorućeg grma: „»Ja sam koji jesam«, reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: »Ovako kaži Izraelcima: ‘Ja jesam’ posla me k vama.«“ (Izlazak 3,14; vidi i Izaija 41,4).

To je uzrokovalo da Židovi u Ivan 8,59 postanu preneraženi te požele kamenovati Isusa; On je tvrdio da je isti kao Bog, što je bilo zabranjeno po Zakonu i kažnjivo smrću (Levitski zakonik 24,16). Isus je pobjegao Židovima tako što se skrio u gužvi. 

U Postanku 18 Abraham se i sam sreo s Gospodinom, obraćajući mu se kao „čovjeku“ i „Gospodinu“ (Postanak 18,2; 10; 16; 17; 22). Ta pojava Krista prije utjelovljenja primjer je starozavjetne kristofanije, a Abraham je Gospodina časno primio (Postanak 18,2-5).

Isus je postojao prije Abrahama

To pomaže demonstrirati da je Isus postojao prije Abrahama, jer je objedovao s Abrahamom i Sarom u njihovom šatoru i izrekao proročanstvo da će Sara zanijeti dijete u starosti (Postanak 18,9-15). 

Isus je izrekao mnogo rečenica objavljujući Svoje božanstvo kroz Evanđelja, a Njegovo uskrsnuće od mrtvih potvrđuje da su njegove tvrdnje bile istinite. On je „iznad svega“ (Rimljanima 9,5).

Isus je Bog, tako da je postojao prije Abrahama. Ivan 1,2 kaže: „(Riječ) bijaše u početku u Boga“ i „I Riječ tijelom postade i nastani se među nama“ implicirajući da je Isus postojao i prije nego je postao čovjekom (Ivan 1,14; vidi i Kološanima 1,16-17; 1 Ivanova 4,14). Isus kaže „Ja sam Alfa i OmegaPrvi i Posljednji, Početak i Svršetak“ (Otkrivenje 22,13). 

Izvor: Thecompellingtruth.org, Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: