Je li sotona duh?
Foto: Pixabay

Kao duhovi, Sotona i njegovi demoni mogu neprimjetno djelovati oko nas i u nama. Budući da je Sotona duh, mi se protiv njega moramo boriti u duhu.

Sotona je pali anđeo. On je stvoren kao kerubin kako bi štovao i služio Svemogućem Bogu (Ezekiel 28,12-14). Svaka opća istina u vezi anđela vrijedi i za sotonu.

Sveti anđeli slušaju Gospodina, a Sotona i njegovi anđeli pobunili su se protiv Njega i žive u neprestanom stanju pobune. Anđeli su duhovi (Hebrejima 1,14). Budući da je jedan od anđeoskih bića, i sotona je duh. 

Sotonu se ujedno naziva „knez ovoga svijeta“ i „Knez vlasti zraka“ (Ivan 12,31; 2. Korinćanima 4,4; Efežanima 2,2). Te titule daju naslutiti na jednu oblast iznad našeg razumijevanja, područje u kojoj su glavni glumci duhovi, a jednako je stvarna kao i naš materijalni svijet.

Kada se pobunio protiv Boga, on je bio osuđen i prognan na Zemlju. Mnogi pobunjeni anđeli otišli su s njime. Oni su ono što mi poznajemo pod riječju demoni. Kao duhovi, oni mogu nastaniti živa bića kao što su ljudi i životinje (Marko 5,1-13). Isus je često govorio o nečistim duhovima te ih je izbacivao iz ljudi koje su mučili (Marko 3,11; Matej 12,43; Luka 9,42-43). 

VIDI OVO: Gdje u Bibliji piše da je sotona nekoć bio anđeo?

Kao duhovi, Sotona i njegovi demoni mogu neprimjetno djelovati oko nas i u nama. Efežani 6,16 nazivaju sotonine napade „ognjene strijele Zloga“. Čak je i Petar, jedan od Gospodinovih najvjernijih učenika, bio pod utjecajem sotonskog duha kada je proturječio Isusovom planu odlaska na križ (Matej 16,22-23). Isus ga je ukorio govoreći: „Nosi se od mene, sotono“.

Petar je bio potpuno nesvjestan utjecaja koje je sotona imao na njegove riječi. Petar, koji je iskusio sotonine trikove iz prve ruke, kasnije je napisao: „Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre“ (1. Petrova 5,8).  

„Jer iako živimo u tijelu, ne vojujemo po tijelu. Ta oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje utvrda“ (2. Korinćanima 10,3-4). Budući da je Sotona duh, mi se protiv njega moramo boriti u duhu.

Zemaljska oružja ne vrijede u zaštiti naših srca i umova protiv takvog neprijatelja. No, Bog je opremio Svoju djecu sa Svojim štitom, i imamo mač Duha, koji je Riječ Božja (Efežanima 6,11-18). Ovo su duhovna oružja preko kojih „nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi“ (Rimljanima 8,37). 

Izvor: Gotquestions.org