Sva istina Božja ne može biti usvojena preko noći. Potreban je čitav život, a ne tjedan dana da se upozna punina Božjega vodstva.

Otac me prvi put odveo na ocean kad sam bio dječak. Tamo na pijesku Blackpoola gledao sam u nesagledivost vode pred sobom i slušao zapljuskivanje oceanskih valova, dok sam se zadovoljno igrao kako se to već jedan malen dječak može igrati svojom kanticom i lopaticom.

Bio je to tada isti ocean kao i danas. Kad sam postao stariji, plovio sam njegovim vodama. Putovao sam do dalekih kontinenata. Tumarao sam dokovima u stranim lukama. Preplovio sam ekvator i otputovao do dalekog sjevera na Arktiku gdje je ledolomac McCullough probio led sjeverno od Beringova mora. A onda sam se prije nekoliko godina ponovno vratio u Blackpool. Hodao sam gore-dolje pijeskom gdje sam se prije pola stoljeća igrao kao dječak. Pijesak je još uvijek bio ondje. Voda je još uvijek zapljuskivala i pjenila se kao prije mnogo godina.

Kad je Pavao pisao Timoteju i rekao mu da propovijeda isto evanđelje, nije mislio da mora ostati na istom mjestu i igrati se kanticom i lopaticom svoje duhovne malodobnosti na pijesku oceana Božje milosti i slave. Međutim, velik nas je broj koji to tako tumače.

Kad bismo samo znali za dar Božji

“Kad bi ti znala za dar Božji …” Kažem: “Kad bismo samo znali za dar Božji!” Mi uzimamo nekoliko osnovnih izraza koji opisuju određena osnovna i neophodna iskustva te visimo na njima nazivajući to “ovim istim evanđeljem”.

VIDI OVO: Božji dar za svakog vjernika

Braćo, postoje oceani Božje ljubavi i milosti koje nikada nismo upoznali. Postoje pijesak i kontinenti koje nikada nismo duhovno istražili. Postoje izlasci i zalasci sunca, noći i dani, zime i ljeta u području Duha u koja nas naš dragi Gospodin želi odvesti. Nije li Pavlovo srce patilo, kao Isusovo godinama ranije, kad je morao pisati jednoj od svojih crkava i reći joj o svojoj tuzi i žalosti zbog činjenice da još uvijek žive na mlijeku umjesto na čvrstoj hrani Riječi?

Bog nas želi voditi putovima većeg otkrivenja o njemu samom i njegovoj istini. Uvjeren sam da smo tako zadovoljni s onim što imamo dvadeset pet ili trideset godina da propuštamo neka bogatstva koja je njegova dobrota sačuvala za nas. Upamtite, to ne znači da rastemo van naših starih putova ili da ostavljamo staro evanđelje za neko novo.

Ona prva osnovna načela našega Duhom ispunjenog iskustva draga su mi danas kao nikada ranije. Radije bih umro nego uklonio stare međaše. Bože ne daj da se ikada hvalim ičim osim križem moga Gospodina!

Autor: Charles S. Price; Izvor: Put života