Job je legendaran zbog svoje uzorne reakcije na veliku patnju. Kada je Job živio? Vrlo malo nam je poznato o datumima i okviru koji se odnose na Joba, ali mnogi učenjaci vjeruju da je Knjiga o Jobu jedna od najstarijih knjiga u Bibliji. To ne znači da je sam Job živio prije bilo koga drugoga iz Biblije – sasvim je sigurno živio poslije Adama!

Postoje naznake da je Job živio u drevno vrijeme: Job je sam prinosio žrtve za svoju obitelj umjesto da se oslanjao na svećenika (Job 1,5; 42,7-8), a njegovo bogatstvo mjereno je u količini živinčadi, a ne u zlatu (Job 1,3).

Vjerojatno je da je Job živio u vremenu između potopa i Mojsijevog vremena. Mnogi učenjaci svrstavaju Joba u doba patrijarha, oko vremena kada je živio Abraham (Postanak 11,28-29). 

Job je živio u vrijeme prije obznanjenog Zakona Božjeg

Čini se jasnim da je Job živio u vrijeme prije nego je obznanjen zakon budući da se u Knjizi o Jobu ne spominje tabernakul, hram, svećenici niti zakon dan Izraelcima. Ako se Jobov život zaista odvijao prije zakona, onda je mogao živjeti negdje oko 2.200 godina prije Krista što ga svrstava u doba kada su živjeli Abraham, Lot i Izak.

Druga naznaka koja svrstava Joba u vrijeme prije Mojsija je činjenica da je Job dao svojim kćerima: „jednaku baštinu kao i njihovoj braći“ (Job 42,15). Pod Mojsijevim Zakonom, otac je nasljedstvo davao samo sinovima, osim ako nije imao sinova (Brojevi 27,1-11; 36,1-13). Pravedan čovjek kao što je bio Job bi slijedio taj zakon iz poslušnosti prema Bogu; u Jobovom slučaju taj zakon još nije bio obznanjen.  

Job je živio u vrijeme partrijarha

Jobova dugovječnost isto svjedoči o tome da je Job živio u vrijeme patrijarha. U to vrijeme bilo je normalno da ljudi žive i po dva stoljeća. Životni se vijek polako smanjivao dok ljudi, oko vremena sudaca, nisu živjeli oko sto godina.

Dodavajući godine na koje navode slijedeće činjenice, može se pretpostaviti da je Job vjerojatno doživio i poživio preko 200 godina: 

  • Oženio se i postao je: „najugledniji među svim istočnjacima“ (Job 1,3).  
  • Živio je dovoljno dugo da je odgojio desetero djece (Job 1,2). 
  • Njegova djeca bila su dovoljno odrasla da imaju vlastite domove (Job 1,4; 13). 
  • Nakon što je tragično sve izgubio, živio je dovoljno dugo da dobije još desetero djece i da sazda još veće bogatstvo (Job 42,10-13). 
  • Živio je dodatnih 140 godina „poslije toga“ te je imao priliku vidjeti svoju djecu i unuke do četiri generacije (Job 42,16-17). 

U Septuaginti (grčkom prijevodu Starog zavjeta) stoji dodatak Jobu 42,16 u kojem stoji da je Job preminuo u 240. godini života. 

Izvor: Gotquestions.org

PROČITAJTE JOŠ: