Kada su evanđelja napisana
Foto: Unsplash

Kada su evanđelja napisana? Možemo li utvrditi njihovo vrijeme pisanja? Mnoga istraživanja i mnogi pogledi su predstavljeni u vezi datuma za autorstvo svakog od četiri Evanđelja. No, slijedeće daje jasan pregled najvjerojatnijih scenarija za svako evanđelje. 

Jasno je da evanđelja nisu napisana prije vremena događaja (otprilike 27-33 godina po Kristu). Ako su ih pisali tradicionalni autori, svako Evanđelje moralo je biti napisano za vrijeme njihovih života (ne kasnije od 100. godine po Kristu)

Uz to, ta djela su već bila citirana u drugim djelima (kao 1. Klementova) prije kraja prvog stoljeća, jasno dokazujući njihovo postojanje prije kraja prvog stoljeća. 

Markovo evanđelje je prvo napisano?

Matejevo evanđelje napisao je Matej s datumima od 40-ih do 80-ih. Još se debatira je li njegovo evanđelje dovršeno prije ili nakon uništenja židovskog Hrama 70. godine po Kristu. Ako se prihvaća da je Isus predvidio taj događaj, onda je ta knjiga možda napisana prije uništenja Hrama.

Nadalje, mnogi smatraju da je Markovo prvo Evanđelje, a da potom slijedi Matejevo, što ukazuje na datum u 60-ima ili 70-ima. Osim toga, mnogo je debata, iako konzervativni učenjaci predlažu da dokazi više naginju srednjim do kasnim 60-ima. 

Markovo, kao što je spomenuto, je najvjerojatnije bilo prvo napisano Evanđelje. Crkvena povijest podučava da ga je napisao Ivan Marko, Barnabin rođak (Kološanima 4,3), s nedosljednim svjedočanstvom crkvene povijesti koje tvrdi da je dovršeno prije ili nakon Petrove smrti u Rimu u sredini 60-ih.

Tradicionalna afrička kronologija (Koptska crkva) naučava da je Markovo evanđelje napisano oko 60. godine po Kristu te ga je Marko donio u Sjevernu Afriku gdje je bio vođa crkve. Prema tradiciji, Marko je preminuo u/ili blizu Aleksandrije 68. godine po Kristu. Iako nije sigurno, nema čvrstog razloga zašto ovo ne bi bilo istina. 

Lukino evanđelje i Djela apostolska su napisana u istom razdoblju

Lukino je evanđelje najvjerojatnije evanđelje s najčvršćim dokazima o tome kada je napisano. Luka i Djela su napisana kao dva dijela jednog djela (Djela 1,1-3).

Budući da Djela završavaju s Pavlovim kućnim pritvorom u Rimu otprilike 62. godine po Kristu, mnogi vjeruju da su Luka-Djela napisani tijekom tog približnog razdoblja. Mnogi učenjaci koji proučavaju Luku predlažu datum od 60.-65. godine po Kristu. 

Ivanovo evanđelje je najkasnije nastalo

Ivanovo je evanđelje najvjerojatnije napisano nakon četiri druga Evanđelja, nešto što potvrđuje rana crkvena povijest. Budući da crkvena povijest ujedno bilježi da je Ivan živio gotovo do kraja prvog stoljeća, Ivanovo je evanđelje moglo biti napisano bilo kada između 60-ih i 100. godine po Kristu.

Neki se zalažu za raniji datum zbog spomena Ovčjih vrata u Ivan 5,2 u sadašnjem vremenu kao da su još postojala u vrijeme pisanja (znači prije njihovog uništenja u kasnim 60-ima). Većina drugih preporučaju datum poslije 70. godine po Kristu, to jest od 80-ih do 90-ih zbog napredne Kristologije i drugih internih faktora. Bilo koji datum između 65. i 95. godine po Kristu je moguć. 

Ono što je jasno jest da su sva četiri Evanđelja napisali apostoli ili osobe povezane s njima u cilju predstavljanja života i učenja Isusa Krista kako bi i drugi povjerovali. Kao što Ivan 20,31 piše: „A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.“

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: