Kako prestati brinuti
Foto: Unsplash

Lako je brinuti se u vezi mnogih stvari. No mi kao kršćani ne bismo se trebali toliko brinuti. Kako možemo naučiti kako se prestati brinuti?

Traćenje kroz brigu

Većina onoga u vezi čega se brinemo se ili ne dogodi ili se dogodi bolje od onoga kako smo mislili. U vezi onih stvari koje ne možemo promijeniti ne bismo se trebali ni brinuti. Trebamo one stvari u vezi kojih ne možemo učiniti ništa, ostaviti u ruke Onoga koji može. Nakon što smo učinili sve što smo mogli, samo je Bog Taj koji može učiniti sve ono što On može učiniti. Vjerujte Bogu i počnite u Njegovoj suverenosti i u Njegovom vremenu. Sotoni se uvijek žuri. Bog uvijek odvaja svoje vrijeme i u svoje vrijeme čini ono što je najbolje. U najboljem slučaju, briga samo pogoršava stvari i ne mijenja ništa, osim što dodaje stres u naše živote. Briga može narušiti naše zdravlje, može uzrokovati stres, može stvoriti napetosti u odnosima i može pogoršati povjerenje koje imamo u Boga. Briga nas ne dovodi ni do čega dobroga.

Naš Otac Bog

Možete li zamisliti situaciju u kojoj vaše dijete ulazi u vaš dom i zabrinuto je oko toga kako ćete vi, kao njegov roditelj, platiti račun za struju i ima li obitelj dovoljno novca za hranu? Niti jedno dijete se u normalnoj obitelji ne bi trebalo brinuti oko takvih stvari. No upravo je to ono što mi činimo, kada se brinemo u vezi financija, zdravstvenih problema ili bilo čega drugoga, nad čime nemamo kontrolu. Bog je dobar Bog, koji se brine za svaku našu potrebu. Ako se normalni zemaljski roditelji brinu za potrebe svog djeteta, zašto mislimo da se naš savršeni, nebeski Otac neće pobrinuti za nas i to na daleko bolje načine? Tko ima više resursa od Boga? Krist je rekao: „Kad dakle vi, koji ste zli, znate dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima, koji ga za to mole!“ (Matej 7, 11)

VIDI OVO: Molitva protiv brige

Brige

Skrb za naše potrebe

Biblija nas uči: „Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.“ (Jakovljeva 1, 17) To je to, Bog neće promijeniti mišljenje kao što radimo mi ljudi. Bog ne suzdržava darove od svoje djece. S obzirom na to da je Bog dobar, mi bismo trebali činiti sljedeće: „Nemojte dakle zabrinuto govoriti: `Što ćemo jesti?` ili: `Što ćemo piti?` ili: `U što ćemo se obući`“? (Matej 6, 31) Naša je dužnost činiti sljedeće: „Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.“ (Matej 6, 33) Koje stvari će vam biti dodane? Sve ono za što Bog smatra da vam je potrebno, sve dok ne prijeđete u Njegovu slavu ili do Njegovog povratka. Bog obećava da će nam dati ono što nam je potrebno, ne ono što mi želimo. No trebamo Mu vjerovati, čak i onda kada gotovo nemam ničega.

Vjerovati Bogu

Jedna od najviše umirujućih učenja koja se nalaze u Bibliji, su ona koja govore o Božjoj suverenosti. Bog je suveren nad svim stvarima, uključujući i one zle. (Rimljanima 8, 28) Samo Bog može učiniti da dobro izađe iz zla. (Postanak 50, 20; Ivan 3, 16) Poanta je u tome da možemo vjerovati Bogu i počivati na činjenici da je On u potpunoj kontroli. Shvaćate li da Boga ništa nije iznenadilo? Bog nikada nije bio zabezeknut nečime, niti iznenađen. Za sve što se dogodilo Bog je znao da će se dogoditi. Stoga, bez obzira na ono što se dogodi u našim životima, Bog namjerava to iskoristiti za naše dobro, a ne kako bi nam naudio. (Jeremija 29, 11) To bi trebalo uvelike smanjiti naše brige. Neke stvari će nas možda iznenaditi, no one nikada ne iznenade Boga. Ako se nešto dogodilo, to se dogodilo za naše dobro, uključujući i loše stvari koje nam se dogode.

VIDI OVO: 11 biblijskih stihova koje trebate pročitati kada se osjećate zabrinuto

Briga koja nas pritišće

Pavao Apostol osmislio je jedno od najboljih rješenja za brige. On nam piše: „Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.“ (Filipljanima 4, 6) Načinite popis stvari u vezi kojih ste zabrinuti. Nazovite ga ”Popisom briga”. Nakon toga načinite popis molitvenih molbi. Načinite popis za sve ono što vas brine i to stavite ispred moćnoga Gospodina, koji ne samo da posjeduje stoku, nego i tisuću brežuljaka. On posjeduje brežuljke. (Psalam 50, 10) Samo molite u vezi svega u vezi čega ste tjeskobno zabrinuti. Molite u vezi toga Bogu i nakon toga otiđite. Bog vas je čuo. Sada sve ovisi o Njemu. Neka se stvari dogode u Njegovo vrijeme. Krist nam govori: „Zato i vi: ne tražite što ćete jesti, što piti. Ne uznemirujte se!“ (Luka 12, 29)

Zaključak

Najveća briga koju netko može imati jest briga oko suočavanja s Božjim sudom. Za sve one koji su cijeli svoj život odbacivali Krista, postoji mjesto u vječnoj muci. Ja bih bio zabrinut da još uvijek nisam povjerovao u Krista. Udaljeni smo samo jednu nesreću ili jedan otkucaj srca od susreta sa Stvoriteljem. Hoće li Bog biti naš Sudac ili Spasitelj? Je li nas Bog doveo do pokajanja i vjere u Krista? (Marko 1, 15) Ako nije, danas je dan spasenja. Naša najbolja djela neće obrisati naše grijehe. Svakoga dana Božji gnjev prebiva nad izgubljenim grješnicima. Pokajte se danas i povjerujte u Krista ili se suočite s Božjim sudom nakon smrti (Hebrejima 9, 27) ili nakon Kristovog dolaska, ovisno o tome što prije dođe. (Otkrivenje 20, 12-15)

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H., Izvor: Whatchristianswanttoknow.com