“Radost Gospodnja vaša je snaga” (Neh 8,10). U vrijeme kad su ove riječi bile naviještene, Izraelci su se upravo vratili iz babilonskog ropstva. Pod vodstvom Ezre i Nehemije, ljudi su ponovno sagradili razrušene jeruzalemske zidove i sad su imali cilj ponovno podići hram i obnoviti naciju.

Narod je bio željan čuti Zakon Božji i bio je potpuno spreman podrediti se vlasti Božjoj. Ezra svećenik je “na trgu … počeo čitati (Zakon) … od ranoga jutra do podneva … Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona” (Neh 8,3). Kakav nevjerojatan prizor! Ezra je propovijedao pet ili šest sati i čak nitko nije obratio pozornost na vrijeme, jer su potpuno bili zaokupljeni Riječi Božjom.

Povremeno je Ezra bio tako svladan onim što je čitao da je stao kako bi “blagoslovio Jahvu, Boga velikoga” (Neh 8,6). Slava Gospodnja je snažno sišla i ljudi su podigli ruke hvaleći Boga: “Sav narod, podignutih ruku, odgovori: ‘Amen! Amen!’ Zatim su kleknuli i poklonili se pred Jahvom” (Neh 8,6).

PROČITAJTE: RADOST DOLAZI OD BOGA: Sedam izvora radosti koju ništa ne može uzdrmati

Važan rezultat ovoga snažnog propovijedanja bio je val slomljenosti među slušateljima. Kad su shvatili Zakon Božji, počeli su se kajati (Neh 6,9). Većina kršćana nikada nije spojila radost s pokajanjem, ali pokajanje je zapravo majka sve radosti u Isusu. Vjerujem da Gospodin želi djelovati u svom narodu na isti način danas. Ali to zahtijeva ljude koji su željni čuti Riječ Božju i pokoriti joj se.

Kad srcem odlučimo biti poslušni Riječi Božjoj, dopuštajući Duhu da izloži i usmrti sav grijeh u našem životu, sâm Gospodin čini da se radujemo. “Bog ih je ispunio velikom radošću” (Neh 12,43). Kako održavamo radost Gospodnju? Na isti način kao što je postižemo na početku: prvo, ljubimo, častimo i gladujemo za Riječju Božjom. Drugo, neprestano hodamo u pokajanju. I treće, odvajamo se od svakoga svjetovnog utjecaja.

Autor: David Wilkerson; Izvor: Worldchallenge.org