13 praktičnih načina kako usmrtiti grijeh

Teško je usmrtiti grijeh koji nam je postao navika. Za to nam je potrebna disciplina. Postoje neki praktični načini koji vam mogu pomoći. 

Spoznaja da svi istinski vjernici i dalje imaju neki grijeh u ovom životu istovremeno je i olakšanje i bol u srcu.

Apostol Pavao je rekao: „Ne kao da sam već polučio ili čak postigao savršenstvo, nego težim ne bih li ga dohvatio, jer je i mene dohvatio Krist Isus“ (Filipljanima 3,12).

Na drugom mjestu je rekao: „…ali vidim u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma mojega i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima“ (Rimljanima 7,23). A Isus nas je učio da svaki dan molimo: „i oprosti nam duge naše“ (Matej 6,12).

To ne znači da bismo se trebali pomiriti s grijehom, već da se s grijehom moramo svakodnevno boriti. Zapovjeđeno nam je da stalno umrtvljujemo grijeh u našim životima: „Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je; ako pak Duhom usmrćujete djela tijela, živjet ćete“ (Rim 8,13). „Umrtvite dakle svoje udove koji su na zemlji“ (Kološanima 3,5).

Ovo nije stvar izbora. Ovo je borba do smrti: ili umire grijeh ili umiremo mi. Ne postajemo savršeni u ovom životu, ali nastavljamo umrtvljivati grijehe koji nas napadaju iz dana u dan. Ne pravimo kompromise s grijehom. Borimo se i ubijamo ga.

Kako usmrtiti grijeh? Evo 13 taktičnih koraka u ovoj borbi:

1. Ohrabrujte se istinom da je vaša stara grešna narav već mrtva (Rimljanima 6,6; Kološanima 3,3; Galaćanima 5,24). Vjerom smo ujedinjeni s Kristom, tako da je njegova smrt bila naša smrt (Rimljanima 6,5; 2. Korinćanima 5,14).

To znači tri stvari: (a) udaren je smrtni udarac našem „starom čovjeku“; (b) stari čovjek sada neće nadvladati; i (c) njegovo konačno uništenje je sigurno.

2. Svjesno računajte starog čovjeka mrtvim, to jest vjerujte u istinitost Pisma o smrti stare naravi u Kristu i nastojte živjeti u toj slobodi (Rimljanima 6,11). Život u okviru te stvarnosti dokaz je stvarnosti u vašem životu. Jedna jasna ilustracija ovoga nalazi se u 1. Korinćanima 5,7: „Očistite dakle stari kvasac, da budete novo tijesto — kao što i jeste beskvasni. Jer je i pasha naša, Krist, za nas žrtvovana.“

Zvuči čudno, ali spasenje je čudna i divna stvar: Očistite stari kvasac grijeha, jer je zapravo već očišćen. Ako se pokušate igrati logičkih igara s ovom stvarnošću i kažete: „Ne trebam se boriti s grijehom, jer je već očišćen“, to će pokazati da niste među onima koji su očišćeni.

3. Njegujte neprijateljstvo prema grijehu! Nitko ne ubija prijatelje (Rimljanima 8,13). Ubijaju se neprijatelji. Razmišljajte o tome kako je grijeh ubio vašeg najboljeg prijatelja (Isusa), donio sramotu vašem Ocu i ima za cilj uništiti vas zauvijek. Razvijte mržnju prema grijehu.

4. Borite se protiv udara grijeha. Odbijte biti maltretirani njegovim obmanama i manipulacijama. „Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašemu smrtnom tijelu, da ga slušate u požudama tjelesnim“ (Rimljanima 6,12). Iskušenja grijeha su u najboljem slučaju sve same poluistine i polulaži. Pavao ih naziva plodovima „zavodljivih požuda“ (Efežanima 4,22).

5. Objavite radikalnu odanost drugoj strani – Bogu – i svjesno stavite sav svoj um, srce i tijelo na raspolaganje pravednosti i čistoći. „…i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, kao od mrtvih oživjele, i udove svoje, predajte Bogu za oružje pravednosti“ (Rimljanima 6,13).

6. Ne poduzimajte nikakve planove koji otvaraju vrata za ulazak grijeha. „…nego se zaodjenite Gospodinom Isusom Kristom; i ne skrbite za tijelo da udovoljite požudama“ (Rimljanima 13,14). Ne dokazujte svoju čistoću u prodavaonici pornografije ili vašu predanost skromnosti u skupim dućanima.

7. Znajte koji je duh vremena i svjesno se oduprite tome da se s njim suobličite (Rimljanima 12,2). Kao što je D.L. Moody rekao: „Brod pripada vodi svijeta, ali ako voda dospe na brod, brod tone“.

8. Razvijte mentalne navike koje neprestano obnavljaju vaš um u usmjerenosti na Boga (Rimljanima 12, 2; 2. Korinćanima 4,16). Fokusirajte pozornost svakodnevno na „ono što je od Duha“ (Rimljanima 8,5), „za onim gore“ (Kološanima 3,2). Neka vaš um bdije nad onim što je istinito, časno, pravedno, čisto, ljubazno, milostivo, izvrsno i hvalevrijedno (Filipljanima 4,8).

9. Priznajte neuspjeh i ispovijedajte sve poznate grijehe svaki dan (1. Ivanova 1,9). Tražite Boga za oproštaj (Matej 6,12).

10. Tražite pomoć i snagu Duha u svim tim stvarima. Duhom usmrćujte tijelo (Rimljanima 8,13). Sve što je dobro u nama jest „plod Duha“ (Gal 5,22). On nas izaziva da hodamo onako kako bismo trebali (Ezekiel 36,27; Izaija 26,12).

11. Budite dio i veće i manje zajednice gdje se često potiče na to da se čuvate toga da budete zavedeni grijehom (Hebrejima 3,13). Ustrajnost u vjeri je projekt zajednice.

12. Borite se protiv svojih grešnih nagona svom svojom snagom, onako kako se boksač bori protiv protivnika i onako kako se maratonac bori da stigne do cilja (1. Korinćanima 9,27; 2. Timoteju 4,8).

13. Čuvajte se „djela zakona“ (Gal 3,2. 5), a neka sve vaše ratovanje bude „djelo vjere“ (2. Solunjanima 1,11). To jest, neka vaša borba protiv grijeha proizlazi iz vašeg povjerenja u vrhunske užitke svega što za vam Bog obećava u Kristu.

Izvor: Desiringgod.org; Prijevod: Aleksandar J.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje koje vrijedi za naš portal.

PROČITAJTE JOŠ: