Kako znamo da nas Isus čuva?

Živimo u teškim, stresnim i zastrašujućim vremenima. Ali svaki dan uživamo Gospodinovu zaštitu. Kako znamo da nas Isus čuva?

Svi imamo strahove. Neki mogu biti racionalni ili potpuno iracionalni, ali kad ih doživimo, definitivno su stvarni. Ponekad se bojimo i možemo se zapitati: “Može li mi Bog pomoći?

Kad sa svojom djecom odete npr. na plažu, znate gdje su. Ne napuštate ju i ne zaboravljate ih, jer štitite ono što volite.

Na isti način, Bog nikada ne zaboravlja one koje voli. Pišući vjernicima iz prvog stoljeća, Juda se obratio svojim pismom “onima koji su pozvani, koji su ljubljeni od Boga Oca i sačuvani za Isusa Krista” (Judina 1, 1).

U izvornom jeziku jasna implikacija glasi: “Isus Krist vas neprestano čuva.” Ima li išta ohrabrujuće od toga? Bez obzira na vaše poteškoće danas, morate znati da ste sačuvani u Kristu i da će vas On zaštiti i čuvati.

“Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.” (1. Ivanova 4, 4)

Kako znamo da nas Isus čuva?

Jedne noći učenike Isusa Krista zatekla je oluja na Galilejskom jezeru. I njihov strah bio je vrlo stvaran. Isus im je došao i rekao:

“Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!” (Marko 6, 50)

Isus je bio tamo i više se nisu trebali bojati. Svoju moć pokazao je smirivši vjetar i valove.

Isus nam može pomoći i u našim strahovima. On kontrolira sve stvari i obećava da će svojom moći pomoći onima koji Mu vjeruju. Kad je Isus u našem životu, možemo biti mirni i ne bojati se.

Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štit i obrana! (Psalam 91, 4)

Živimo u teškim vremenima, ali Isus nam je rekao da se ne brinemo.

Živimo u stresnim vremenima, ali Isus nam je rekao da ne budemo pod stresom.

Živimo u zastrašujućim vremenima, ali Isus nam je rekao da se ne bojimo.

Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. (Izaija 54, 17)

Kakav bi trebao biti naš odgovor?

“Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju.” (2. Korinćanima 5, 7)

Bog je pozvao svoj narod da se uzdigne iznad straha i umjesto toga hoda po vjeri. Naš odgovor u teškim vremenima odgovor je vjere.

“A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom.” (Judina 1, 20)

Hodamo po vjeri u dobrim danima i u izazovnim danima. Hodanje s vjerom znači da vjerujemo u Boga, Njegovu dobrotu i u Njegova obećanja.

“Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina u zemlji živih.” (Psalam 27, 13)

Ali postoji još jedna stvar. Juda nam poručuje:

“Uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za vječni život.” (Judina 1, 21)

Biblija uči da će nas Bog čuvati, ali istodobno se moramo čuvati u Njegovoj ljubavi. Postoje stvari koje moramo svakodnevno činiti kako bismo se zadržali na mjestu gdje nas Bog može aktivno blagosloviti i kako bismo se držali podalje od svih onih stvari koje bi nas duhovno vukle prema dolje.

Hrabro naprijed s Isusom

Hrabro naprijed s Isusom

Napadi će sigurno doći. Da nema Božje milosti, nitko od nas ne bi uspio. Jasno je da smo sačuvani i zaštićeni od Boga. Pobrinimo se da hodamo u toj velikodušnoj zaštiti, oblačeći je poput odjeće – ili oklopa – svako jutro prije nego što nam noge padnu o pod.

“Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.” (Rimljanima 8, 38-39)

PROČITAJTE JOŠ: