Knjiga o Esteri nikada ne spominje Boga po imenu, niti primjerice koristi riječ ”molitva”. Slijedi pet važnih lekcija koje sam naučio iz knjige o Esteri. 

Tišina ne znači da Bog nije prisutan

Knjiga o Esteri nikada ne spominje Boga po imenu, nigdje se ne vidi riječ ”molitva”, a jedina duhovna disciplina koja se spominje je post, no nigdje ne piše ništa o molitvi i postu. Ne izgleda kao da je Estera sama napisala ovu knjigu, jer da jest, vjerojatno je ne bi imenovala po sebi.

Mnogi biblijski učenjaci vjeruju da ju je napisao Mordokaj, iako se iz knjige nigdje ne može vidjeti tko je pravi pisac. U konačnici, znamo da je istinski autor knjige Bog, kao što je slučaj sa svakim drugim dijelom Biblije. (2. Timoteju 3, 16)

Lekcija ovdje je da, iako nema spomena Boga ili molitve, možemo znati da je Božja ruka bila na Esteri i na Mordokaju i da je Božje vrijeme uvijek najbolje, čak i ako to ponekad ne vidimo. Tišina u vezi određenih stvari u knjizi o Esteri ne znači da nitko nije molio ili da Bog nije djelovao. 

Nakon ponosa dolazi pad

Kada je kraljica Vašti odbila poslušnost kralju, pogodite što se dogodilo? Oduzeto joj je prijestolje. (Estera 1, 13-20) Kaže se da nakon ponosa dolazi pad. (Mudre izreke 11, 2) Bog će se oduprijeti ponosnoj osobi i dat će milost samo onima koji se ponize. (Jakovljeva 4, 6)

Kraljica Vašti nije se ponizila pred kraljem i premda je točno da je kralj želio da mu se kraljica Vašti pokloni iz pogrešnih razloga, još uvijek je istina da ”ponos ponizuje čovjeka”. (Mudre izreke 29, 23) i da ”pred padom čovjeka ide oholost”. (Mudre izreke 18, 12) Prekasno je naučila da poniznost donosi naklonost, a da ponos donosi otpor; kod Boga, kod kralja, kod svih. Isti ponos bio je u srcu kralja Ahasvera, dok je prikazivao obilje svog prekrasnog kraljevstva. (Estera 1, 4)

Kako čitamo Bibliju, vidimo da je kralj Ezekija činio istu stvar, što je dovelo do katastrofalnih posljedica u pogledu babilonskih čežnji za bogatstvima. (2. Kraljevima 20; 12, 13) 

VIDI OVO: 4 poruke Estere koje vrijede i za današnje generacije

Zadovoljavanje Boga donosi nam Božju naklonost

Kada je kralj počeo tražiti drugu kraljicu koja bi zamijenila Vašti, volio je Esteru više od drugih žena, a ona je zadobila njegovu naklonost i tako je postala kraljica Estera. (Estera 2, 9-17) Mordokaj je saznao za urotu koja je za cilj imala ubojstvo kralja Ahasvera i pobrinuo se da kralj sazna za to preko Estere.

To će postati kasnije vrlo važna činjenica, no za sada ono što je važno jest to da kada je Božja ruka nad nekime zbog toga kako netko slijedi Božju volju, ta osoba ima Božju naklonost uvijek; pa čak i pred poganskim kraljem i na njegovom dvoru. Potvrda ovoga pronalazimo kroz cijelu Bibliju.

Primjer su Mudre izreke 16, 7: „Kad su Jahvi mili putovi čovječji, i neprijatelje njegove miri s njim“. Naravno, ovo vrijedi i za muškarce i za žene. Iako su Daniela zarobili Babilonci, „Dade Bog Danielu da nađe milost i ljubav u predstojnika nad dvoranima“. (Daniel 1, 9) 

U trenucima kao što je ovaj

Taj izraz postao je sinonim za božansku skrb i Božju suverenost, a potječe iz knjige o Esteri, a malo ćemo kasnije vidjeti i zašto. Haman je dobio unaprjeđenje od kralja, no Mordokaj mu se nije poklonio (Estera 3, 1-4). Razlog toga je bio što je Mordokaju bilo zabranjeno klanjanje bilo kome osim Bogu. (Izlazak 20, 4-5)

Haman je na to pobjesnio i tražio je način kako da uništi Mordokaja i Židove (Estera 3, 6), stoga je osmislio opaki plan ne bi li učinio baš to (Estera 3, 7-13); prevario je kralja, zbog čega se kralj složio na zakon zbog kojeg će svi Židovi biti pobijeni u roku od 12 mjeseci. (Estera 3, 13) Naravno, kralj nije znao da je Estera bila Židovka, jer da jest, ne bi dopustio ovakav Hamanov prijedlog, no Hamanova prijevara je uspjela.

Svaki Židov trebao je biti ubijen na isti dan; svaki muškarac, žena i dijete. Sve što su Židovi mogli učiniti jest postiti u kostrijeti. (Estera 4, 6-8) Možemo pretpostaviti da su molili, iako to nikada nije spomenuto u knjizi. Mordokaj je bio očajan; tražio je od kraljice Estere da se sastane s kraljem. Sastanak s kraljem, osim ako kralj pozove nekoga, značio je gotovo sigurnu smrt. (Estera 4, 10-11)

Mordokaj je podsjetio Esteru: „Nemoj misliti da ćeš se zato što se nalaziš u kraljevoj palači spasiti jedina od svih Židova: jer budeš li u ovoj prilici šutjela, doći će Židovima pomoć i spas s druge strane, a ti ćeš s kućom svoga oca propasti. Tko zna nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog časa kao što je ovaj“? (Estera 4, 13-14)

Tada je nastao poznati izraz, kada je Mordokaj rekao: „Tko zna nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog trenutka kao što je ovaj“? (Estera 4, 14b)

Estera je nakon toga naložila Židovima neka poste tri dana i tri noći. (Estera 4, 15-17) Lekcija ovdje je da je Božje vrijeme uvijek besprijekorno. Knjiga o Esteri podsjeća čitatelja na to; Esterino mjesto na prijestolju u tom vremenu spasit će Židove od istrebljenja. 

VIDI OVO: Tri nevjerojatne lekcije koje nas Estera uči o čekanju, vezama i braku

Kopanje jame i pad u nju

Nakon tri dana, kraljica Estera prišla je kralju. Kralj je svoje žezlo položio na njezin vrat, jer je ona pronašla naklonost u kraljevim očima. (Estera 5, 1-2) Kada je kralj upitao Esteru što želi i nakon što joj je rekao da može imati polovicu kraljevstva ako bi to željela, ona je bila taktična i rekla je da želi organizirati gozbu za kralja i Hamana. (Estera 5, 7-8)

Kada je prijetvorni Haman čuo za ovo, mislio je da se to odvija njemu u čast. Bio je djelomično u pravu, ali ne na način kako je to mislio. (Estera 5, 9-13) On i njegovi prijatelji bili su toliko uzbuđeni da su predložili Hamanu neka izgradi vješala, što je on i učinio. Vješala su bila namijenjena Mordokaju. (Estera 5, 14) No, zahvaljujući Božjoj volji, kralj nije mogao spavati i kako bi mu prošlo vrijeme, otišao je čitati zapise i u njima je pročitao o uroti koja je za cilj imala oduzimanje njegovog života.

U zapisima je također pročitao da je Mordokaj bio taj koji mu je spasio život. (Estera 6, 1-3) Kralj se raspitao u vezi još jedne urote koja je za cilj imala uništenje Židova, a Estera mu je otkrila da je tu utoru osmislio Haman. (Estera 7, 1-6)

Kralj je bio toliko bijesan da je upotrijebio vješala, ne kako bi objesio Mordokaja, čovjeka, junaka koji mu je spasio život, već kako bi na njih objesio čovjeka koji ih je izgradio, odnosno Hamana. (Estera 7, 8-10) Lekcija ovdje glasi ovako: ako želite za nekoga izgraditi vješala, vi ćete biti ti koji će visjeti s njim. Drugim riječima, kao što je zapisano u Mudrim izrekama: 

„Tko jamu kopa, sam u nju pada, i tko kamen valja, na njega se prevaljuje“. (Mudre izreke 26, 27) 

Zaključak 

Knjiga o Esteri donosi puno više od pet lekcija. No zaključak glasi da Bog ponekad čini stvari, a da ih ne otkrije riječima: nakon ponosa doći će pad, kada smo poslušni Bogu, nalazimo naklonost čak i kod naših neprijatelja, Božje vrijeme je uvijek savršeno i u konačnici, ako želimo zlo drugima, to zlo se vrlo lako može, kao bumerang, vratiti nama. 

Autor: Jack Wellman; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com