Koji je smisao života?
Foto: Unsplash

Smisao je jedna od najdubljih ljudskih čežnji. Mnoge poznate osobe su na vrhu popularnosti svoj uspjeh proglasili besmislenim. Koji je smisao života?

Postoji dublja potreba koju nikakav uspjeh jednostavno ne ispunjava. Filozofi i psiholozi pokušali su se pozabaviti pitanjem smisla – uglavnom bez potpuno zadovoljavajućih odgovora. Nebrojeni novci troše se na potragu za smislom života.

Koji je smisao života?

Smisao koji se odnosi na sve ljude je spoznaja i uživanje u Bogu. Bog nije morao stvoriti čovječanstvo. Ali, On nas je odlučio stvoriti kako bismo mogli surađivati ​​s Njim. Prije nego što nas je stvorio, znao je da će grijeh ući u svijet. Znao je za veliku žrtvu potrebnu da nas vrati k Njemu; ipak je zaključio da smo vrijedili.

“Jer vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina, i moje sluge koje sam izabrao, da biste znali i vjerovali i uvidjeli da sam to ja. Prije mene nijedan bog nije bio načinjen i neće poslije mene bit. Ja, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja.” (Izaija 43, 10-11)

Bog je to govorio Izraelu, svojoj izabranoj naciji. Sada se to odnosi i na Crkvu. Božja je želja da Ga poznajemo, vjerujemo Mu i svjedočimo o Njemu. Isus je dao sličnu izjavu svojim učenicima:

“Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” (Matej 28, 19-20)

Primijetite da Isusove upute uključuju pokornost Njemu i svjedočenje drugima. Isus jednim dijelom kaže: “Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge”(Ivan 15, 16-17). Pogledajte svrhu te izjave: mi smo izabrani donijeti rod, imati odnos s Ocem i imati odnos s drugima. Stih 11 govori nam da će to utjecati na našu radost. Poznavanje Boga i uživanje u Njemu je smisao života. Jednom kad spoznamo Boga, pozvani smo i svjedočiti kako bi ga drugi mogli upoznati i uživati u odnosu s Njim.

Smisao života obnovljen kroz Isusa Krista

Stvarni smisao života, kako sada, tako i u vječnosti, nalazi se u obnavljanju našeg odnosa s Bogom. Ova je obnova moguća samo preko Božjeg Sina, Isusa Krista, koji nas pomiruje s Bogom.

Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. (Rimljanima 5, 10)

I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti. (Djela 4, 12)

Spasenje i vječni život stječu se kad se pouzdamo u Isusa Krista kao Spasitelja. Jednom kad je to spasenje primljeno milošću kroz vjeru, Krist nas čini novim stvorenjem i započinjemo s postupnim putovanjem približavanja Njemu i učenja pouzdavanja u Njega.

Bog želi da spoznamo smisao života. Isus je rekao: “Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju” (Ivan 10, 10).

Smisao života umotan je u Božju slavu. Pozivajući svoje izabrane, Bog kaže:

“Dovedite sve koji se mojim zovu imenom i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam sazdao i načinio.” (Izaija 43, 7)

Razlog zbog kojeg smo stvoreni je Božja slava. Kad svoju vlastitu slavu ne zamijenimo Božjom, nedostaje nam smisao života.

Tada Isus reče svojim učenicima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga.” (Matej 16, 24-25)

PROČITAJTE JOŠ: