Koliko puta nas je Bog sačuvao, a da to nismo znali

Bog je uvijek na djelu. Koliko puta nas je sačuvao, a da to nismo znali. Zato Mu uvijek trebamo vjerovati.

Mnogi imaju brige i nevolje u životu. Dok su neke samo manje smetnje, druge su velike tragedije koje mijenjaju život. Upravo sada mnogi pate i čini im se kao da nema izlaza, ali … Gospodin pruža svoju ruku i poseže u naše očajne situacije.

Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo … (Izaija 59, 1)

On je definitivno Bog koji nas spašava od malih valova života, kao i većih tsunamija koji nas obuzimaju. Psalam 34, 19 nam govori: “Mnoge su nevolje pravednika, ali iz svih ih izbavlja Gospodin.”

Bog na djelu

Razmislite o svim slučajevima u Bibliji kada je Bog spasio ljude.

U Starom zavjetu Noa je spašen od potopa, Lot iz Sodome, Izraelci iz Egipta i kasnije iz babilonskog ropstva. Tri su Hebreja spašena iz užarene peći, Jona iz utrobe velike ribe, a Rahaba iz Jerihona.

U Novom zavjetu Isus je liječio ljude, spašavajući ih od bolesti ili čak smrti, ali i opraštajući im grijehe – Bartimeja, Jairovu kćer, Lazara i mnoge druge. Petar je spašen iz zatvora, Pavao iz brodoloma.

Što je bilo zajedničko svima nabrojanima? Vjerovali su da je Bog i sposoban i voljan da ih spasi. Molili su ga u svojoj potrebi, tražeći Njegovu pomoć. Neki su tražili duhovno spasenje; znali su da su ih grijesi odvojili od Boga i vapili su mu u svojoj potrebi: “Gospodine, budi milostiv meni grešniku”. Drugi su bili u nemogućim okolnostima, poput Izraelaca zarobljenih između Crvenog mora i nadiruće egipatske vojske. Dok je Petar tonuo, molio se: “Gospodine, spasi me!” Kanaanka s bolesnom kćerkom molila je: “Gospodine, pomozi mi!” Nevjerojatna je istina da u svakom slučaju kada su ljudi s vjerom zavapili Bogu, Bog im je pomogao. Ponekad uklanjanjem problema, ponekad pomažući im da se nose s njima.

Bog radi iza kulisa … Koliko puta nas je sačuvao, a da to nismo znali

Isus je rekao židovskim vođama da je Bog uvijek na djelu – čak i subotom. Nakon što je izliječio paraliziranog čovjeka na ribnjaku Bethesda u blizini Ovčjih vrata, židovski vođe su dovele u pitanje smjelost Njegovog rada na Božji dan odmora. No, Isus im je rekao: “Otac moj sve do sada radi pa i ja radim” (Ivan 5, 17).

I nakon što je Šimun Petar pitao Isusa da mu opere noge, umjesto obrnuto, Isus je rekao: “Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije” ( Ivan 13:7 ).

Samo zato što ne vidimo Boga na djelu, ne znači da On nije na djelu. Ne možemo ni zamisliti koliko puta nas je sačuvao od Zloga i njegovih otrovnih strijela. Također, iako nekad nije odgovorio na naše molitve onako kako smo željeli, Njegov odgovor “ne” je u konačnici za naše dobro. I kada jednom budemo stali pred Njega, reći će nam zašto nešto nije dopustio i koja je korist bila od toga.

Zašto Bog ponekad radi iza kulisa?

“Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.” (Izaija 55, 8-9)

Ne možemo znati Božji um, ali možemo vjerovati da On ima plan. Ponekad radi iza kulisa kako bi nas potaknuo da Mu se obratimo i obnovimo odnos s njim. Drugi put uči nas kako hodati po vjeri. Treći put, On skriva svoju namjeru do određenog vremena.

Važno je da se pouzdajemo u Njega u svako vrijeme i vjerujemo da je On Bog kojemu je stalo do Njegovog naroda.

PROČITAJTE: 

NAJNOVIJE!