Što znače Isusove riječi: “Kucajte i otvorit će vam se”?

Jednom prilikom Isus je rekao: “Kucajte i otvorit će vam se!” Što znače te Njegove riječi i kakve veze imaju s našim molitvama?

Molitva je način na koji Bogu iznosimo svoje potrebe i želje. Bog, budući da je sveznajući, zna što nam treba, bez obzira pitali to ili ne, ali molitva je sredstvo koje je Bog odabrao da nam odgovori.

Molite i dat će vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se.” (Matej 7, 7)

Što znače Isusove riječi: “Kucajte i otvorit će vam se”?

Isus nikad nije rekao da će vjernici uvijek dobiti ono što traže – pogrešni motivi, na primjer, ometat će odgovore na molitvu (Jakovljeva 4, 3). Međutim, što više vremena vjernik provede u zajedništvu s Bogom i u Njegovoj Riječi, to će više znati što tražiti u skladu s Božjom voljom.

Isus je dalje rekao: “Tražite i naći ćete” (Matej 7, 7b). Što vjernici trebaju tražiti? Samoga Boga!

Moje mi srce govori: “Traži lice njegovo!” Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim. (Psalam 27, 8)

Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice! (Psalam 105, 4)

Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže. (Psalam 119, 2)

Bog se ne krije od svoje djece. Želja Njegova srca je da ga ustrajno i strastveno tražimo svuda oko sebe, a kada to učinimo, obećava da ćemo ga naći.

“Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže.” (Izreke 8, 17)

Ranije u Propovijedi na gori Isus je rekao: “Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati” (Matej 6, 33). Tražiti Božje kraljevstvo znači staviti Božji plan ispred vlastitog; tražiti Božju pravednost znači postaviti si prioritet i željeti biti posvećen.

Onome tko kuca, vrata će se otvoriti

“Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se.” (Matej 7, 8)

Jeste li primijetili da je Isus rekao: onaj tko kuca, otvara mu se. To nam jasno govori da je kucanje na vrata izbor. Bog vjernike ne tjera da kucaju na vrata, jer On nije takav. Nikoga ne tjera na bilo što, zbog čega nam je dao slobodnu volju.

Međutim, kada je Isus rekao: “Kucajte i otvorit će vam se”, upotrijebio je metaforu za radnju koju izaziva želja. Ako nekome treba nešto od nekoga iza vrata, najprirodnije je kucati i kucati sve dok se vrata ne otvore i želja se ne ispuni. Na isti način, vjernik se treba moliti u vjeri za Božju opskrbu i biti ustrajan u molitvi. Božja je želja da svojoj djeci daruje dobre darove.

Dok je Isus poučavao svoje učenike, govorio je o scenariju koji uključuje dva prijatelja, gdje je jedan otišao kod drugoga u ponoć i rekao: “Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti pred njega!” A onaj mu iznutra odgovori: “Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem …” (Luka 11, 5-7)

Isus je zatim rekao: “Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegova dosađivanja.” (Luka 11, 8)

Ove Gospodinove riječi su poticaj da nastavimo ustrajati u svojim molitvama Bogu, nastavimo tražiti i kucati, jer nas Njegova Riječ uvjerava da ćemo primiti, naći i vrata će nam se otvoriti. Bog uživa u molitvi vjere i obećava da će nam dati ono što nam treba.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!