Ljudi će u raju i dalje mati slobodnu volju, ali neće imati želju za pobunom protiv Boga, odnosno da sagriješe protiv Njega. 

Svima nam je poznato da je raj mjesto gdje ćemo biti na tjelesan način prisutni s Bogom. Jedino mjesto za koje znamo da je Bog bio na tjelesan način prisutan s ljudima bio je Edenski vrt, gdje su bili Adam i Eva. Osim toga, njih dvoje imali su slobodnu volju.

S obzirom na ovo, možemo zaključiti da ćemo i mi imati slobodnu volju, ali ne do tog opsega da ćemo moći odabrati griješiti, zbog čega bismo mogli biti iseljeni iz raja. 

Slobodna volja znači mogućnost izbora

Slobodna volja znači da ćemo imati mogućnost izabiranja između dvije ili više mogućnosti, sukladno našim željama. Nećemo biti slobodni od naše prirode, ali ćemo biti slobodni unutar te prirode, kako bismo donosili izbore koji imaju učinke na naše živote.

Vrlo često odabiremo ono što se podudara s našim najsnažnijim željama. U pogledu palog čovječanstva, borimo se s palom prirodom. Izvan Krista, ne možemo slobodno odabrati pravednost. Biblija opisuje ljude koji nisu spašeni kao ”robove grijeha”. (Ivan 8, 34) To nije ništa novo.

Drevni pisac Mudrih izreka to opisuje na ovakav način: „Neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti“. (Mudre izreke 14, 12) Pavao piše: „Jadan li sam ja čovjek! Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu Gospodinu našem! Ja, dakle, umom ja služim zakonu Božjemu, a tijelom zakonu grijeha“. (Rimljanima 7, 24-25) 

VIDI OVO: Zašto nam je Bog dao slobodnu volju?

Svakodnevna borba

Što se tiče ljudi koji vjeruju u Isusa Krista i koji su spašeni, oni su slobodni od okova grijeha, jer Duh Sveti radi u nama kako bi nam pomogao u onome što trebamo odabrati; kao što su spasenje, oprost i vodstvo Gospodina Isusa. Dok učimo čuti i reagirati na glas Duha, naša želja za pravednošću raste. Puno puta i dalje odabiremo grijeh, ali također imamo slobodu odabrati pravednost.

Umjesto da nama upravlja naša grješna priroda, možemo se boriti protiv nje uz pomoć Duha Svetoga. Duh Sveto također s vremenom preobražava naša srca. Rečeno nam je da smo ”nova stvorenja” u Kristu. (2. Korinćanima 5, 17) Ovdje na Zemlji, živjet ćemo razapeti između žudnji naše grješne prirode i onoga za čime žudi novo stvorenje u Kristu.

Kako će funkcionirati slobodna volja u raju?

Na nebesima, bit ćemo u slavi; preobražaj će biti potpun i bit ćemo bez grijeha. Na nebesima naše želje bit će u cijelosti usmjerene prema Bogu i onome što On želi za nas. To je potpuna sloboda. (Rimljanima 8, 21) Naša želja za grijehom bit će uništena; s obzirom na to, naš izbor da griješimo više neće postojati. 

VIDI OVO: Imaju li anđeli slobodnu volju?

Možete li zamisliti da je Isus želio sagriješiti? Isus je bio kušan, ali nikada nije pokleknuo. (Hebrejima 4, 15) Tako će biti i u raju. (Rimljanima 8, 28-30; 1. Ivanova 3, 2) To je finalizacija našeg spasenja. Imat ćemo slobodnu volju, ali nećemo imati želju za pobunom protiv Boga. Isto tako, poput Adama i Eve, koji su bili s Bogom, ali su imali prilike da Mu budu neposlušni, nećemo se suočavati s takvim kušnjama. 

Stoga, prije nego što budemo spašeni, naša je slobodna volja ograničena te ne može odabrati ono što je pravedno. Nakon spasenja, borimo se između žudnje za grijehom i za rastućom žudnjom za udovoljavanjem Kristu, uz pomoć Duha Svetoga.

U raju naša slobodna volja neće moći odabrati ono što je pogrešno. Naša slobodna volja će u raju uvijek, na natprirodan način, odabrati ono što je istinito, plemenito, ispravno, čisto, ugodno i pohvalno (pročitajte Filipljanima 4, 8). 

Izvor: Compellingtruth.org