Molitva za snagu i Božju zaštitu

Molitva za snagu i Božju zaštitu

Nebeski Oče, želim Ti zahvaliti na milosrđu koje mi vjerno iskazuješ. Ti si dobar Otac, pun ljubavi i samilosti za svoju djecu.

Oče, nekad su moje misli i osjećaji zatamnjeni i zbrkani već na početku dana. Nekad se osjećam kao da ne mogu dalje. Oko mene se znaju događati stvari koje ne razumijem. Neke od tih stvari čine da se osjećam slabo, bespomoćno i uplašeno. Strah i nemir postaju preveliki za mene, i znam da nemam snage sam prolaziti kroz sve u danu.

PROČITAJTE: Molitva za snagu

Molim Te, Oče, daj mi snagu za sve s čime se danas moram suočiti. Pomozi mi da izdržim svaku tešku situaciju i da se prema svemu postavim na način koji će donijeti slavu Tvom imenu. Blagoslovi moje odnose s drugima i pomozi da svakome budem na blagoslov.

Sačuvaj me od svih sotonskih zamki i ne dopusti da se dam navući na grijeh. Budi moja zaštita!

Oče, u metežu svakodnevice, pokloni mi radost i mir i uvijek me podsjeti da se za ništa ne trebam tjeskobno brinuti. Ti si moj oslonac, Ti si moje sve. Amen!

Samo je u Bogu mir, dušo moja,
samo je u njemu spasenje.
Samo On je moja hrid i spasenje,
utvrda moja: neću se pokolebati.
Psalam 62, 1-3