7 molitvi za voljene osobe

Molitva je najsnažnija i najveća stvar koju možete učiniti za voljene osobe. U nastavku donosimo sedam molitvi za voljene osobe.

Što najčešće molite za ljude koje najviše volite? Pitanje otkriva neugodnu istinu o nama i količini naših molitvi.

Prvo, molimo li za one koje volimo? Molitva je jedan od najsnažnijih, najsmislenijih i najboljih načina kako možemo voljeti one koje volimo. Ipak, često imamo problema u ustrajanju u molitvi za druge.

Bez obzira na bezbroj razloga zbog kojih bismo trebali moliti Boga koji ima neograničenu moć, mudrost i ljubav za naše prijatelje, obitelj i bližnje, mi pronalazimo tisuću isprika da ne molimo. Ono što većina nas treba čuti najviše je jednostavno podsjetnik na to da prestanemo i da se molimo za one koje volimo.

No ako molimo za njih, ono što molimo je ono što je važno. Obično molimo Boga za manje nego što bismo trebali. Barem za sebe znam da sam ponekad molio za manje nego što sam trebao: za svoju suprugu, svoga sina, svoje roditelje, svoju crkvenu obitelj.

Kada razmišljamo o molitvi za one koje volimo, naši umovi ”predefinirano” misle na praktične, zemaljske stvari; da Bog zaštiti ili poboljša njihovo zdravlje i sigurnost ili da uspiju u onome što rade, za zaštitu našeg odnosa s njima te za bilo koje druge dnevne ili tjedne potrebe koje nam padnu na um.

VIDI OVO: Molitva za osobu koju voliš

Takve molitve, iako dobre i čak važne, nemaju u sebi onu veliku važnost, poput one kakvu su imale molitve apostola Pavla. Ako bismo molili poput njega i ako bi Bog odgovorio, ne bismo se mogli zaustaviti od toga da molimo više za one koje volimo.

Zašto molimo za manje

Tim Keller izjavljuje: „Zapanjujuće je za primijetiti da u niti jednom Pavlovom zapisu molitvi za njegove prijatelje ne piše molitva u vezi promjene okolnosti“ (Molitva, 20). Razmislite o tome. Iz njegovih trinaest poslanica, znamo doslovno desetke načina kako se Pavao molio za kršćane, a ipak nikada nije molio Boga da promijeni njihove okolnosti. Ipak, to je ono za što većina nas moli.

Zašto ”predefinirano” molimo manje molitve za okolnosti, umjesto da molimo za veće, dublje i dugotrajnije duhovne stvarnosti koje su ispod onoga što vidimo i kroz što prolazimo? Zbog puno razloga naravno, ali možemo pokušati navesti nekoliko.

VIDI OVO: Molitva za ljubav: Kako se trebamo moliti za ljubav?

Prvo, malene molitve su jednostavnije. Prirodno je da se, iako znamo Krista, brinemo i mislimo najprije o zdravlju, poslu, sigurnom putovanju i sukobima u odnosima. Ne treba vam duhovna osjetljivost kako biste željeli bolesnoj osobi da ozdravi (ili zdravoj osobi da ostane zdrava). Čak i oni koji mrze Boga mogu željeti jedni drugima dobre živote.

Velike molitve, poput Pavlovih, ne dolaze prirodno. Ljudi koji mrze Boga neće se ovako moliti. Kako bismo takve molitve molili usredotočeno, iz očaja i s nadom, potreban nam je Duh koji će u nama pobuditi tu usredotočenost, očaj i nadu. On otvara naše oči za prekrasne i zastrašujuće stvarnosti koje se nalaze ispod naših svakodnevnih okolnosti.

Drugo, Božji odgovor na naše najveće molitve obično dolazi sporo i manje je primjetan. Ako se molimo za iscjeljenje nekoga, oni mogu ozdraviti za nekoliko dana ili tjedana. Ako molimo za nečije sigurno putovanje, znamo kako je Bog odgovorio na tu molitvu u nekoliko sati. Ali ako molimo Boga da nekog brata više oblikuje na Isusovu sliku, pravi, pouzdani plod toga nećemo vidjeti godinama. Ako molimo Boga da zaštiti našu djecu od sotone i svih njegovih kušnji, vjerojatno nećemo vidjeti tisuće načina kako je to Bog učinio. Ako molimo Boga da održi našeg pastora vjernim do završetka, nećemo znati je li to učinio, kako i kada, sve dok taj čovjek u konačnici ne čuje: „Dobro odrađeno, dobri i vjerni slugo“. (Matej 25, 23)

VIDI OVO: Bez obzira kako male ili velike, Bog odgovara na sve naše molitve

Velike molitve zahtijevaju više milosrđa, više vjere i više truda jer duhovne stvarnosti nisu nešto što prirodno dolazi u naše umove i jer je odgovore na velike molitve teže za primijetiti, barem zasad. Stotine i tisuće godina koje dolaze, okusit, vidjet i svjedočit ćemo dragocjenostima velikih molitvi koje smo molili; molitvi koje su pomicale planine u ljudskim srcima, uzrokujući potrese u njihovim duhovnim jezgrama i koje su promijenile smjer njihovih vječnosti.

Molitva za iscjeljenje bolesnog člana obitelji ili prijatelja
Foto: Unsplash

Sedam svakodnevnih molitvi za voljene osobe

Zbog toga što je Pavao pisao crkvama, gotovo sve molitve koje imamo u njegovim poslanicama pisane su za vjernike. Možemo biti sigurni da je molio uporno i strastveno, uz puno suza za izgubljene. (Rimljanima 9, 2-3; Filipljanima 3, 18-19) No većina onoga što znamo o Pavlovom molitvenom životu okreće se oko onoga što je molio za svoju braću i sestre u vjeri. To uključuje i sedam velikih molitvi; molitvi koje možemo redovito moliti za Kristove sljedbenike koje najviše volimo.

1. Još im više otvori oči za Tebe.

Molitva je jedna od najsnažnijih, najsmislenijih i najviše ljubavlju ispunjenih stvari koje možemo učiniti za one koje volimo. Najsnažnija, najsmislenija i najviše ljubavlju ispunjena molitva koju možemo moliti za druge je molitva da iskuse više Boga. Ponovno, Keller piše: „Pavao ne gleda na molitvu kao na način kako možemo dobiti stvari od Boga, već kao na način kako dobiti više Boga“ (Molitva, 21). Pavao moli:

Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima.“ (Efežanima 1, 15-18)

VIDI OVO: Kada mislite da molitva za drugu osobu nema smisla

Zbog toga što je čuo za njihovu vjeru, molio je za njih da iskuse Boga. Molite li i vi tako za vjernike koje volite? Pavao je znao da nam je potrebna nadnaravna, unutarnja snaga kako bismo iskusili duljinu, širinu i visinu Božje ljubavi koju on ima za nas u Kristu, (Efežanima 3, 16-19) ne samo da ju dobijemo, već i daju iskusimo te da rastemo u tom iskustvu. Potrebna nam je svježa milost kako bismo i danas uživali u Gospodinu.

2. Ispuni njihova srca ljubavlju prema drugima.

Ako je Bog odgovorio na našu prvu molitvu upućenu onima koje volimo, ta će se milost pokazivati u njihovoj ljubavi prema drugima.

I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju“. (Filipljanima 1, 9-11)

Pavao se moli Bogu za ovakvu vrstu neobične, zarazne i do kraja ispunjavajuće ljubavi i na drugim mjestima (1. Solunjanima 3, 11-13; Rimljanima 15, 5-6). On nije pretpostavio da će vjernici ”u potpunosti” voljeti jedni druge. Molio je Boga da ih sve više ispuni ljubavlju.

Ne bi trebalo biti iznenađenje da ove prve dvije molitve odjekuju Isusovim dvijema najvećim zapovijedima: da volimo Boga i bližnjega (Matej 22, 37-39). Kada se molimo za svoje supružnike, djecu, naše crkvene obitelji, naše susjede, ovo dvoje postaju veliki stupovi molitve: Bože, otvori njihove oči više i dalje za Tebe i ispuni njihova srca preplavljujućom ljubavlju za ljude.

3. Nauči ih mudrosti Tvoje volje.

Naše molitve za druge trebale bi započeti s traženjem više ljubavi za Boga i za druge, ali Pavao se ne smiruje na ovim dvijema molitvama. On se penje i na druge planine u molitvi za one koje voli. On se moli za duhovnu mudrost i razumijevanje:

Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome: da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj“. (Kološanima 1, 9-10)

VIDI OVO: Molitva za Božju volju

Ne hodimo na način koji je Bogu mio zato što to želimo. Trebamo da nas Bog nauči kako. To što želimo i kako želimo najviše ovisi o Bogu, ali još uvijek trebamo naučiti hodati. Bez obzira na to koliko dugo hodali, još uvijek ne hodamo ”potpuno ugodno” i usput, svakoga dana nailazimo na nove prilike i izazove. Bez obzira koliko daleko jesmo, novi koraci zahtijevaju duhovnu mudrost i uvid, ne samo ljudsku disciplinu i odlučnost, stoga molimo i pitamo Boga za ono što trebamo sada znati.

Molitva za Božju volju
Foto: Unsplash

4. Daj im hrabrosti da govore o Isusu.

Zapovijed koju nam je Isus ostavio ne može biti jasnija. (Matej 28, 19-20) Možemo je zaboraviti ili zanemariti u razdobljima naših života, no ona neće nestati jer je je ona previše važna. Bog poziva svakog Isusovog sljedbenika neka pridobije nove sljedbenike i neka ih nauči kako da budu poslušni svemu što je Isus rekao. U ovom smislu Pavao piše:

U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan; da ga očitujem propovijedajući kako treba“. (Kološanima 4, 2-4) -34 Na drugom mjestu piše: „…i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti“. (Efežanima 6, 19-20)

Bog djeluje na tri čudesna načina kako bi odgovorio na molitve poput ove. Najprije daje riječi za izreći, nakon toga hrabrost kako bismo ih izrekli kada možemo biti odbačeni (ili gore) i konačno on otvara duhovne oči naših slušatelja kako bi vidjeli i razumjeli evanđelje Njegovog Sina. Kada molimo za svoje voljene vjernike danas, možemo moliti za to da iskuse iste darove milosti.

5. Pošalji im dobre prijatelje u vjeri.

Ponovno i ponovno u svojim poslanicama, Pavao moli za to da može biti s drugim Kristovim sljedbenicima. Na primjer:

I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim, dok noću i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo manjkavosti vaše vjere“? (1. Solunjanima 3, 9-10; isto Rimljanima 1, 9-10; 15, 30 – 33)

Mnogi od nas, u smisli zdravih crkava, nisu nikada bili tako očajni za zajedništvom, nikada nisu ostajali budni do dugo u noć moleći iskreno da se konačno susretnemo s vjernicima licem u lice. Toliko smo naviknuli na to da se vidimo s našim crkvenim obiteljima nedjeljama i drugim danima da smo zaboravili koliko je vitalno zajedništvo u kršćanskim životima.

Bez obzira na Božje milosrđe i molitve drugih, svako od nas može biti „otvrdnut prijevarnostima grijeha“ (Hebrejima 3, 13) te može biti zaveden iskušenjima ovog svijeta. (2. Timoteju 4, 10) Stoga, jedna od najvažnijih molitvi koje možemo moliti za one koje volimo jest da im Bog da zdravu, vjernu crkvu i nekoliko božanskih, postojanih prijatelja.

6. Zaštiti ih od neprijatelja njihovih duša.

Kada molimo za to da Bog poveća radost naših voljenih u Njemu, da poveća njihovu ljubav za druge i da im da hrabrost da govore o Isusu, trebamo znati da će se oni susresti s otporom i neprijateljstvom. Pavao se suočio s takvom vrstom otpora svagdje gdje je otišao, stoga je molio ovo:

Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere“! (2. Solunjanima 3, 1-2)

VIDI OVO: Molitva za brak: 9 jednostavnih molitvi koje možete moliti za svoj brak

Dok se molimo jedni za druge, prisjećamo se toga da se ne „borimo protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima“. (Efežanima 6, 12) -20 Sotona i njegove vojske ne napadaju nasumično i sporadično, već određeno i neumorno. Jedan od najučinkovitijih načina kako se možemo moliti za svoje voljene je da se molimo za zaštitu protiv neprijatelja njihovih duša.

Molimo s Isusom „Ne dopusti da budemo kušani, nego nas izbavi od zla“. (Matej 6, 13) -10 Nitko od nas. Isus uči ne samo da se molimo za svoje vlastito dobro, za svoje osobne kušnje, borbe i salijetajuće grijehe, već da se redovito i strastveno molimo za dobrobit drugih, da u ratu protiv zla druge smatramo većima od nas samih. (Filipljanima 2, 3)

7. Neka Isus bude prikazan kroz njihove živote.

Konačno, molite za to da Isus bude proslavljen u svemu što čine.

Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista“. (2. Solunjanima 1, 11-12)

Pavao zaokružuje tri velike molitve u jednoj. Prvo, molite Boga za fokus i čistoću namjera. To se ne odnosi na bilo kakve namjere, već namjere za dobro, ne bilo kakva djela, već djela vjere. Naše molitve će im pomoći da se sačuvaju od djelovanja tijela.

Drugo, molimo da im Bog da snagu za ono što rade i da to čine u Njegovoj snazi. Ako će ta djela proslaviti Boga, ona moraju biti učinjena ”po Njegovoj volji”, a ne njihovoj vlastitoj. Želimo da iz njih izlaze božanska energija i sposobnost dok rade i služe.

Posljednje i najjasnije, želimo da Bog svoja djela ispuni kroz njih; da ih dovrši i da ih učini plodonosnima. (Filipljanima 1, 6; 11) Ukratko, želimo da se Bog proslavi u svemu što oni (i mi) činimo.

Zahvalite Bogu za milost koju vidite

Ako Bog odgovorio na ove molitve, vidjet ćemo plodove tijekom vremena i trebamo Mu zahvaliti kad god ih vidimo. Jedan od najboljih načina kako povećati snagu naših velikih molitvi jest zahvaljivanjem Bogu za sve što vidimo da On čini u njima i kroz njih.

Ovo je molitva koju je Pavao napisao jednako često kao i svaku drugu: „Zahvaljujem svome Bogu za vas“. Jer vaša vjera raste. (2. Solunjanima 1, 3) Jer volite svete. (Efežanima 1, 15-16) Zbog vašeg odnosa prema evanđelju (Filipljanima 1, 3-5). Zbog toga što vas je opremio i dao vam veću spoznaju samoga sebe. (1. Korinćanima 1, 4-7) Zbog toga što se evanđelje širi kroz vas. (Rimljanima 1, 8) Zbog toga što niste izgubili svoju vjeru u Isusa Krista. (1. Solunjanima 1, 2-3)

Koliko često dokaze duhovnih plodova shvaćamo olako i umjesto toga zahvaljujemo Bogu za manje blagoslove koji su vezani uz okolnosti? Veća, vrjednija i trajnija Božja djela (poput sedam napisanih iznad) ne stanu u dan ili tjedan. Kako bismo ih primijetili, trebamo pomnije promatrati mjesecima i godinama. No kada vidimo, zaista vidimo Božje djelo u srcu nekoga koga volimo, malo toga će moći jednako nadahnuti našu vjeru, povećati našu radost i osnažiti naše molitvene živote kao što će to učiniti odgovori na takve molitve.

Izvor: Desiringgod.org Prijevod: Ivan H.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.