Počivali u miru: Ovo su riječi koje kažemo kada netko umre, no slažu li se sa stanjem u kojem se ta osoba nalazi?

“Počivali u miru” su riječi koje većina ljudi kaže kada netko umre. Slažu li se te riječi sa stanjem u kojem se ta osoba nalazi? Zar čovjek ne bi trebao govoriti ono što je istina i stvarnost?

Znam da mnogi govore u vezi stvari koje ne znaju – onako kako većina kaže – i evo ovaj članak baš zato pišem da bi se razjasnile neke duhovne činjenice.

Da, činjenice, jer nebesko stanje, odnosno stanje poslije smrti uopće nije upitno.

Ono je nebesko stanje i nikakva zemlja nije teška da bi se koristio i onaj izraz „laka mu/joj zemlja“ jer osoba napušta ovo tijelo i seli se svojim duhom i dušom ili u raj ili u pakao. Treće ili četvrte solucije nema, jer je Bog ostavio u svojoj Riječi sve upute u vezi stanja poslije smrti.

“Ljudima je jednom umrijeti, a potom na sud”

Idemo vidjeti što kaže Riječ Božja. U poslanici Hebrejima 9,27 kaže „…ljudima je jednom umrijeti, a potom na sud“. Evo, vidimo gdje jasno piše da poslije smrti svatko ide na sud Božji i tu je izreka suda kao i svakog suda da je čovjek kriv ili nije kriv. Jedino pitanje koje je u tom trenu aktualno jest „što si uradio s Isusom“, jer jedino po Njemu nam je stiglo spasenje. Vidi Djela apostolska 4,12.

Ako je kriv, ide u pakao, jer se spasenje po Kristu Isusu postiže vjerom u Njegovo djelo. Onome tko dođe na sud, postane jasno da je Isus Spasitelj. Više mu vjera ne funkcionira i nema više šansi za spasenje.

Poslanica Rimljanima 10,9-10: „Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.“

Onaj tko nije kriv jest onaj koji je prihvatio Isusa za svog Spasitelja i Otkupitelja svojih grijeha još na zemlji i time stekao pravednost pred Bogom u Isusovo ime, a ne po svojim djelima, jer nitko nije svet u svojim djelima pred Bogom koji je svet, ali je svet u Kristu.

Poslanica Filipljanima 4,21: „Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu.“ To znači da u Kristu imamo Božju pravednost, ali ne znači da ta svetost dolazi bez našeg udjela.

„Počivali u miru Božjem“

Vratimo se sad na one koji su nedavno preminuli i kojima je i na grobu rečeno „počivao u miru Božjem“. Bilo bi dobro zapitati se je li taj čovjek ili žena, težio i imao mir s Bogom i je li se pokajao za svoje grijehe.

Biblija nam kaže da nema mira grešnicima. Vidi Izaija 57,21

Biblija isto tako detaljno kaže da određene skupine ljudi neće vidjeti Božje Kraljevstvo:

Prva poslanica Korinćanima 6,9: „Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici (perverznjaci), ni muškoložnici (homoseksualci), ni kradljivci, ni lakomci (pohlepnici), ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.“

U knjizi Otkrivenja sam Isus kaže u 21,8: „Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.“

Ima li ovdje spomena o čistilištu, za one koji vjeruju u njega. Ne kaže li Isus da postoji i druga smrt?

Bog ne želi smrti nikome

Knjiga proroka Ezekiela 18,32: „Ja ne želim smrti nikoga koji umre – riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!“

Bog ne želi smrti nikome tko umre. To je ta druga smrt i bez obraćenja (pokajanja – kad prestaneš svjesno griješiti) neće nitko vidjeti života vječnog. Ovo je ozbiljna stvar i zato razmislite o svom životu. Ako Bog traži od nas da se obratimo, onda to znači da to i možemo. Sve ostalo je đavlova laž.

Zar nije jasno da osoba mora biti obraćena ako želi vidjeti Boga kao Oca svoga koji drži raširene ruke dobrodošlice. Ništa grešno ne može ući u sveto Kraljevstvo Božje i zato nam je dao Isusa i Njegovu krv da se njome očistimo od grijeha. Po Njemu dolazimo pred Boga, jedino po Njemu imamo mir s Bogom i možemo počivati u miru Božjem, zauvijek.

Puno ljudi prevareno je krivim naukama koje ne propovijedaju spasenje po Isusu Kristu i zbog priče o čistilištu nitko se ne brine za svoju vječnost, jer smatra da će se u tom vremenu očistiti od grijeha po molitvama svojih bližnjih. Pa kakav bi to Bog bio kada bi dao da spasenje ovisi o molitvama ljudi koji su na zemlji? Što ako čovjek nema nikoga ili nema nikoga oko sebe tko vjeruje u Boga?

Riječ Božja će čovjeku suditi

Ljudi, vrijeme je da se okrenete istini jer je još malo ovog vremena i sve ono što se ne slaže s Božjom Riječi – Biblijom, niste pred Bogom dužni činiti ni vjerovati u to, jer je Isus rekao da je Riječ Božja ona koja će čovjeku suditi.

Evanđelje po Ivanu 12,48: ”Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan.”

Evanđelje po Ivanu 14,24: ”Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.”

Tko god misli za nekoga da je Božji čovjek, gledajmo prvo da li čuva Riječ Božju vršeći je u svome životu. Ako nije tako, Isus kaže da Ga ta osoba ne voli. Takve osobe ne treba slušati – čuvajmo ih se, jer Bogu nećemo imati izgovora u onaj dan kada dođemo pred Njega.

Željeti nekome da počiva u miru Božjem i znati za grijehe te osobe nema smisla.

Neka svima ovaj članak bude poticaj na odgovornost koju svi imamo pred Bogom, a to je svetost bez koje Ga nitko neće vidjeti!

Poslanica Hebrejima 12,14: ”Trudite se sa svima živjeti u miru, čistim i svetim životom, jer koji nisu sveti, neće vidjeti Gospodina.”

Tko počiva u miru Božjem ovdje na zemlji, počiva i poslije smrti na nebu, samo što u Kraljevstvu Božjem postoji i radost tako da je na nebu jako veselo, ali to nije sadašnja tema.

Evanđelje po Ivanu 14,27: ”Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.”

Počivali u miru Božjem!

Autor: Zoran Miš

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!