Poprijeti im da ga ne prokazuju – da se ispuni što je rečeno

Evanđelje dana za subotu, 16. srpnja 2022. godine: Poprijeti im da ga ne prokazuju — da se ispuni što je rečeno. (Matej 12, 14-21)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Iziđoše farizeji iz sinagoge i održaše vijećanje protiv Isusa, kako da ga pogube.
Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi i poprijeti im da ga ne prokazuju — da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku:
Evo Sluge mojega, koga sebi izabrah:
mog ljubimca, miljenika duše moje!
Stavit ću Duha svoga na njega:
naviještat će pravo narodima;
preti se neće, neće bučiti,
glas mu se neće čuti po trgovima;
trske stučene prelomiti neće,
stijenja što tek tinja neće ugasiti —
sve dok do pobjede ne izvede pravo.
Ime njegovo nada je narodima! (Matej 12, 14-21)

Evanđelje dana – komentar

Isus je bio ozdravio jednog čovjeka, no umjesto da su farizeji bili sretni jer je ozdravljen čovjek kojem oni nisu mogli pomoći, oni su se razbjesnili i održali vijećanje kako da ga pogube. Kad je Isus doznao što kane, sklonio se odande.

Njegova je milosna služba bila u ispunjenju Izaijina proročanstva 41, 9; 42, 1-4. Prorok je predskazao Mesiju kao blagog Osvajača. Isusa prikazuje kao Slugu koga je Jahve odabrao, Ljubljenog miljenika Božje duše. Bog će staviti Duha Svetoga na njega – to je proročanstvo ispunjeno na Isusovu krštenju, te će naviještati sud narodima. Izaija je nadalje predskazao da se Mesija neće prepirati ili vikati, a njegov se glas neće čuti po ulicama.

On neće polomiti zgnječenu trsku ili ugasiti stijenj što tinja. On neće gaziti po siromašnima ili obespravljenima kako bi postigao svoje ciljeve. Ohrabrivat će i jačati ljude slomljena srca, ugnjetene. I iskru vjere će rasplamsati u plamen. Njegova će se služba nastaviti sve dok pravdu ne izvede do pobjede. U njegovo ime uzdat će se narodi. (prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, došao si na ovaj svijet kao sluga. Učinio si brojna čudesa, ali mnogi su odbili vjerovati u Tebe. Hvala za Tvoje dovršeno djelo na križu. Hvala što sam Tvojim ranama iscijeljen i što je moje ime u Knjizi života. Želim Ti služiti dok me ne pozoveš u svoje Kraljevstvo. Amen!

NAJNOVIJE!