Sotona postoji kao naš najveći neprijatelj (Postanak 3,15). Poznat je kao tužitelj braće (Otkrivenje 12,10), a samo njegovo ime “Sotona” znači “protivnik”.

Sotona je izvorno bio anđeo po imenu Lucifer, ali bio je ponosan i želio je slavu koja je bila samo za Boga. Prema biblijskim zapisima, Lucifer se pobunio protiv Boga te je zbačen s neba zajedno s trećinom anđela koji su bili s njim (Izaija 14,12–17; Ezekiel 28,11–17).

Od tada, sotona je odredio svoju svrhu da bude u izravnoj suprotnosti s Bogom, obmanjujući ljude i vodeći ih do pobune protiv Boga. Pavao ga naziva „bogom ovoga svijeta“ (2. Korinćanima 4,4) i „knezom zračnih prostora“ (Efežanima 2,2).

Sotonino glavno sredstvo je obmana. Pokušava nas prevariti o tome tko je Bog i tko Bog kaže da smo mi. Na isti način je iskušao Adama i Evu da počine prvi grijeh u rajskom vrtu (Postanak 3,1–6).

Sotona je ”otac laži”

Pokušao je zavesti i manipulirati Isusom dok je postio u pustinji (Matej 4,1–11), a i danas nas pokušava prevariti: „Sotona se prerušava u anđela svjetlosti“ (2. Korinćanima 11,14).

VIDI OVO: 5 podlih načina na koje sotona pokušava poljuljati vašu vjeru

U stvarnosti, sotona je “otac laži” i u njemu nema istine (Ivan 8,44). Zbog toga nas Biblija upozorava: “Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.” (1. Petrova 5,8).

Sotona je poraženi neprijatelj

Isus je došao na zemlju uništiti đavolska djela (1. Ivanova 3,8). Zemlja je još uvijek pod sotoninom moći i bit će sve dok se Isus ponovno ne vrati kako bi uspostavio svoje kraljevstvo na zemlji i u konačnici stvorio novo nebo i novu zemlju (Ivan 12,31).

Dobra vijest je da možemo svoje vlastite živote predati Isusu i staviti ih pod Njegovu vlast. Kad živimo za Isusa Krista, možemo vjerovati da je Bog koji živi u nama veći od sotone.

Tada ga se ne trebamo bojati niti podleći njegovim napadima na nas (Luka 10,17–20; 1. Ivanova 4,4). Dok se predajemo Bogu, možemo se oduprijeti đavlu i on mora pobjeći (Jakov 4,7).

Sotona postoji, no Biblija otkriva i njegovo djelovanje

Ne samo da sotona postoji, već čitajući Bibliju, možemo naučiti i kako djeluje. Božja snaga uvijek će biti veća od Sotonine moći, ali moramo ostati svjesni da smo u duhovnoj bitci koja neće završiti dok se Isus ne vrati (Efežanima 6,10–18).

VIDI OVO: Kako je Lucifer pao i postao Sotona?

Možemo biti sigurni u činjenicu da je Isus pobijedio Sotonu jednom zauvijek na križu, a kada se dogodi konačni sud, Sotonin vječni kraj je zagarantiran (Otkrivenje 19,20; 20,7–10). On, njegovi anđeli i svi njegovi poklonici će završiti u ognjenom jezeru.