Gdje Biblija uči da je seks izvan braka grijeh?

Seks izvan braka je grijeh i Biblija to jasno potvrđuje na više mjesta. Donosimo neke biblijske stihove o ovoj temi.

Bog je stvorio seks i proglasio ga “dobrim”. Unutar kršćanskih krugova pretpostavlja se da Bog želi da imamo seks samo ako smo u braku. Seks izvan braka je jedna od najjasnijih, neupitnih zabrana u kršćanstvu. Ali gdje Biblija to uči? Možemo li navesti stihove?

Biblija uči da je seks izvan braka grijeh

Prva poglavlja Postanka daju osnovni nacrt za brak, iako nigdje ne piše: “Nemoj imati spolne odnose izvan braka”. Božju zapovijed “plodite se i množite” (Postanak 1) Adam i Eva radosno prihvaćaju nakon što su se vjenčali (Postanak 2, 24-25; 4,1.25). Isto vrijedi i za njihove potomke.

Kada se okrenu drugim ženama, kao što je Abrahamov seksualni odnos s Hagarom (Postanak 16), taj se čin nije smatrao aferom. Hagara je bila više poput moderne surogat majke koja rađa dijete umjesto neplodne žene. Ipak, čini se da ovo nije bilo odobreno od Boga, iako nije bilo nepoznanica u izraelskoj kulturi.

Kroz Stari zavjet pretpostavlja se da je Bog dizajnirao seks za brak. Ponovljeni zakon osuđuje buduću ženu koja je imala seks prije braka (Ponovljeni zakon 22, 13-19), a ljubavna poezija sadržana u Pjesmi nad pjesmama uživa u radostima seksa, ali ga čuva za muža i ženu.

Jedno zanimljivo “poglavlje o seksu” je u Levitskom zakoniku, 18. poglavlje. Ovdje se navode sve vrste seksualnih zabrana, uključujući incest i druge seksualne grijehe.

“Ne lijegaj sa ženom bližnjega svoga; od nje bi postao nečist.” (Levitski zakonik 18, 20)

Sedma Božja zapovijed glasi: “Ne učini preljuba!” (Izlazak 20, 14). Preljub znači imati spolne odnose s tuđim supružnikom i ne odnosi se samo na nevjenčani par koji spava zajedno. Ova zapovijed vrijedi i za one koji su u braku.

Isus, također, osuđuje požudu u Mateju 5 u kontekstu preljuba. Drugim riječima, ne bismo trebali seksualno željeti tuđeg supružnika kao vlastitog.

“Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.” (Matej 5, 27-28)

Bog voli seks, ali nas je stvorio da imamo seks unutar granica braka

Mnogi drugi odlomci u Novom zavjetu to potvrđuju. Evanđelje po Mateju 1, 18-19 slavi čistoću Josipa i Marije. A Hebrejima 13, 4 seks izvan braka smatra nemoralnim: “Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.”

Ovdje se ne govori da Bog osuđuje samo seks izvan bračnog saveza (“preljubnici”), već i seks prije braka (“bludnici”). Čak i ako je par zaručen, Bog im zabranjuje imati bilo kakve spolne aktivnosti, što uključuje bilo kakve seksualne kontakte između muškarca i žene.

PROČITAJTE: 6 stvari o seksu izvan braka koje filmovi prešućuju

Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. (1. Korinćanima 6, 18)

Seks izvan braka ismijava Stvoriteljevu volju i uzdiže ljudsku želju nad Božjom mudrošću.

Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti, da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga, pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo. Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. (1. Solunjanima 4, 3-7)

Kršćani mogu zabrljati i dobiti Božji besplatni oprost. Božja milost pokriva sve naše grijehe, no s Bogom se ne treba igrati. Jedna je stvar boriti se i ne uspjeti, a sasvim je druga stvar nazvati grijeh dobrim, a nedjelo pravednošću. Kršćani – pravi kršćani – moraju nastojati živjeti u skladu s Božjim namjerama i slaviti dobre darove koje On daje svom narodu.