Simboli u Bibliji: Koje je značenje ovih biblijskih simbola?

Mnogi simboli koji se pojavljuju u Bibliji imaju svoje značenje. U ovom članku donosimo značenje određenih biblijskih simbola. 

Zašto biblijska proročanstva sadržavaju tako mnogo simbola? Luka 8,10 kaže: “Vama je dano, da razumijete tajne kraljevstva Božjega. Drugima se daju u prispodobama, da vide, a ipak ne vide, da čuju, a ipak ne razumiju.”

Mnoga apokaliptična proročanstva su davana u vrijeme dok su proroci bili u neprijateljskim zemljama. Zato je Bog, da bi zaštitio poruke koje je slao svom narodu, “zaogrnuo” simbolima.

Da bismo protumačili te simbole, potrebno je samo dopustiti Bibliji da tumači samu sebe. Jer ona nam sama daje značenje pojedinih simbola.

Simbol Značenje Primjer
Anđeo Vjesnik Dn 8,16; 9,21; Lk 1,19.26; Heb 1,14
Babilon Poganstvo, pobuna Otk 16,19; 17,3
Bezdan Zemlja u kaosu, opustošena, prazna Post 1,1.2; Jer 4,23-28; Iza 24,1-4,19; Otk 20,1-3
Bijelo Čistoća Otk 12,9; 20,2
Bik, vol Nasilna osoba Ps 22,12; 68,30
Blud Nezakonita veza crkve i države Ezek 16,15.26; Iza 23,17; Jk 4,4; Otk 14,4
Bludnica Otpala Crkva ili religija Iza 1,21-27; Jer 3,1-3; 6-9
Bojna kola, kočija Nebeska vojska Ps 68,17; Iza 66,15
Božje lice Božanska naklonost Ps 13,1; Dn 9,17
Crno Potištenost, patnja Job 30,30; Joel 2,6
Crveno Grijeh Iza 1,18; Nah 2,3; Otk 17,1-4
Čaša Božji blagoslov/prokletstvo Ps 23,5; Iza 51,17
Čelo Um Pnz 6,6-8; Otkr 7,3; 13,16
Dan Doslovna godina Otk 2,10; Ezek 4,6; Br 14,34
Drvo Križ, ljudi, nacije Pnz 21,22-23; Ps 92,12-14; 37,35
Glad i žeđ Duhovne potrebe Mt 5,6; Lk 1,53
Glava Vladar, vlasti Ef 1,22; Otk 17,3.9.10
Gog i Magog Božji neprijatelji Ez 38,2; 39,11; Otk 20,8
Golotinja Grešna priroda Post 3,10-11; Otk 3,17
Golub Sveti Duh Mk 1,10
Gorje, planine Država, nacija, kraljevstvo Ps 30,7; Iza 2,2
Gospodnja ruka Božanski utjecaj ili staranje Ps 63,8; Ez 8,1
Grimiz Kraljevski položaj Mk 15,17; Sc 8,26
Guba Grijeh Lk 5,23-24
Haljine, odjeća Karakter Iza 59,6; 64,6; Otk 3,4
Hrast Čovjek s položajem i moći Iza 2,13; Zah 11,2
Izrael Božji narod Rim 9,6-8; Gal 3,29
Jama Zamka od strane ljudi Ps 119,85; Ez 19,4
Janje Isus i žrtve Iv 1,29; 1 Kor 5,7
Jarac Grešna osoba; Grčka Zah 10,3; Mt 25,33; Dn 8,21
Jaram Ograničavanje Pnz 28,48; Tuž 3,27; Mt 11,29.30
Jeruzalem Božji grad Heb. 12,22; Otkr 3,12
Jezik Govor Izl 4,10
Kaca Krvoproliće Iz 63,3; Otk 14,19
Kaciga Spasenje Božjeg naroda Iz 59,17; Ef 6,17
Kiša, dažd Osvježenje Ps 68,9; Iz 5,6;
Ključevi Moć i autoritet Iza 22,22; Otk 1,18
Konji Rat; vojna moć Zah 9,10; Jer. 51,21
Krila Brzina, zaštita, izbavljenje Iz 19,4; Pnz 28,49; Ps 17,8
Križ Predanje, smrt Luka 9,23
Kruh Božja riječ Iv 6,35.51.52.63
Kruna Pobjeda, nagrada Jak 1,12; Otkr 2,10
Krv Ubojstvo; život Iza 34,3; Ez 32,6; Lev 17,11; Pnz 12,23
Lav Isus kao Kralj; Babilon Otk 5,4-9; Dn 7,4
Leopard Grčka Dn 7,6
Lopov Iznenadnost Isusovog dolaska 1 Sol 5,2-4; 2 Pet 3,10
Mač Božja riječ Ef 6,17; Heb 4,12
Maslina Vjernik Ps 52,8; Otkr 11,4
Med Sretan život Ezek 20,6; Pnz 8,8-9
Medvjed Destruktivna sila; Medo -Perzija Izr 28,15; 2 Kr 2,23-24; Dan 7,5
Mjesec Znak budućih događaja Joel 2,31; Otk 6,12
Mladoženja Krist Iv 3,29
Mlijeko Veliko izobilje Ez. 25,4; Joel 3,18
More Veliko mnoštvo ljudi; vojska Jer 51,42; Ez 26,3
Nebesa Atmosfera, solarni sustav Iz 13,13; Hg 2,6, 21
Nevjesta Izrael, Crkva Otk 21,9
Noć Nedaće; neznanje Iza 21,12; Otk 21,25
Noga Put, smjer Post 19,2; Ps 119,105
Njiva Svijet Mt 13,38; Iv 4,35
Oči Znanje, razumijevanje Izr 15,3; Rim 11,10
Ograda Božja zaštita Job 1,10; Ezek. 13,5
Orao Pobjednički kralj ili narod Ezek 17,3.7; Hš 8,1
Ovan Medo – Perzija Dn 8,20
Ovca Kristovi sljedbenici Iv 10,11 i dalje
Ozdravljenje, izlječenje Spasenje Lk 5,23-24
Palme Pobjeda Ps 92,12; Otk 7,9
Pas Nečista osoba ili progonitelj Mat. 15,26; Otkr 22,15; Psa. 22,16
Pastiri Civilni ili crkveni vođe Nah. 3,18; Ezek. 34,2
Pečat Odobravanje, vlasništvo; Sveti Duh Rim 4,11; Otk 7,2.3; 2 Kor 1,22
Peć Nevolje Iza 48,10; Jer. 11,4
Pijanstvo Posljedica Božjih sudova Iza 29,9
Plavo Zapovijedi Br 15,38-39
Pojas Snaga Job 12,18; Iza 22,21
Posuda Osoba Jr 18,1-4; 2 Kor 4,7
Preljub Idolopoklonstvo Jr 3,8-9; 5,7; Ez 23,37
Prijestolje Kraljevstvo, sjedište vlasti Ps 122,5; Dn 7,9
Prsten Autoritet Post 41,42-43; Est 3,10-11
Pustinja Samoća Ivan 1,23; Otk 12,6
Raj Nebesko kraljevstvo Lk 23,43; Otk 2,7
Rane Duhovna bolest Iza 1,6; Otk 16,11
Rep Niži, degradirajući položaj Pnz 28,13.44; Iz 9,15
Rodovi, plodovi Djela Gal 5,22
Rog Kralj ili kraljevstvo Dan 7,24; 8,5.21.22
Ruka Moć, djela Ps 10,15; Ez 30,21; Iza 59,6
Ruka desna Zaštita, potpora Ps 18,35; 73,23
Salo Izobilje Neh 9,25; Jr 5,28
San Smrt Dn 12,2; 1 Sol 4,14
Sjeme Potomstvo Rim 9,8; Gal 3,16
Skakavci Uništenje Joel 1,4; Pnz 28,38
Sljepoća Neznanje Iza 29,18; Rim 11,25
Smokvino drvo Narod koji treba donositi plodove Lk 13,6-9
Sol Neiskvarenost; opustošenost Kol 4,6; Pnz 29,23
Srce Osjećaji, razum Ps 7,9; 16,7; 26,2; Jer 17,10
Srebro Čiste riječi; razumijevanje Izr 2,4; 3,13-14; 10,20; 25,11; Ps 12,6
Stijena Isus; istina 1 Kor 10,4; Iza 8,13.14; Rim 9,33; Mt 7,24
Stražar Onaj koji prenosi Božju poruku Ez. 3,17; Iza 62,6
Strijele Nevolje ili Božji sud Job 6,4; Ps 38,2
Sumpor Opustošenje Job 18,15; Otkr 14,10
Sunce Isus; Evanđelje Ps 84,11; Mal 4;2; Mat 17,2; Ivan 8,12; 9,5
Svijećnjak Crkva Otk 1,20; 2,1
Svjetlost Radost, napredak; poznavanje Božje riječi Ps 97,11; Iza 58,8; Ps 119,105; Iza 8,20
Štap, palica, šiba Autoritet, ispravljanje Ps 2,9; Job 9,34
Štit Obrana, zaštita Ps 84,9; Efež 6,16
Šuma Grad, kraljevstvo Iza 10,18.19; Ez 15,6
Tama Nevolja, neznanje Iz 60,2; Amos 4,13
Tamjan Molitva Mal 1,11; Otk 5,8
Tjedan Sedam godina Dn 9,24-26
Trnje Opustošenje, teškoće, brige Izr 24,31; Hoš. 2,6; Mk 4,18.19
Truba Upozorenje Izl 19,16-17; Još 6,4-5
Trudovi, porođajni bolovi Patnja, uznemirenost Jer. 4,31; Gal. 4,19
Tuča, grad Božja osveta Hag 2,17; Otk 11,19
Ulje Obilje, plodnost, radost; Sveti Duh Ps 23,5; 92,10; Zah 4,2-6; Otk 4,5
Vatra Sudovi; Sveti Duh Br 11,1.3; Iza 42,25; Lk 3,16
Vino Krv; zavjet; doktrina, učenje Lk 5,37
Vinograd Izrael Iza 5,1-7; Jer 12,10
Vjetar Sukob Jer 25,31-33; 49,36.37; 4,11-13; Zah 7,14
Voda Sveti Duh; vječni život Iv 7,39; 4,14; Otk 22,17, Ef 5,26
Vode Nastanjena područja, narodi Ps 69,1; Otk 17,15
Vrata Otvorenost za nešto Dj 14,27; 1 Kor 16,9
Vrata (gradska) Sigurnost, centar skupova Ps 147,13; Pnz 16,18
Vremena Dvije godine (720 dana) Dn 7,25; Otk 12,6;14; 13,5
Vrijeme Jedna godina (360 dana) Dn 4,16. 23.25.32; 7,25; 11,13
Vuk Prikriveni neprijatelj Mt 7,15
Zemlja Nenastanjeno mjesto Otk 13,11
Zemljotres Nesreće; revolucije Mt 24,7; Otkr 6,12
Zlato Čisti karakter Iz 13,12
Zmaj, aždaja    Sotonske snage Ez 29,3; Otk 12,3.9
Zmija Sotona Post 3,1; Otkr 12,9; 20,2
Zubi Okrutnost, nemilosrdnost Ps 3,7; Priče 30,14
Zvijer Tiranska kraljevstva, zloban čovjek Dan. 7,17; 1 Kor 15,32
Zvijezde Anđeli, vjesnici Otkr 1,16.20; 12,4.7-9; Job 38,7
Žena (čista) Jeruzalem, prava Crkva Efež 5,23-27; Otkr 12,1
Žena (pokvarena) Otpala Crkva Ez 16,15-58; 23,2-21; Hoš 2,5; 3,1; Otkr 14,4
Žeteoci Anđeli Mt 13,39
Žetva Kraj svijeta Mat. 13,29
Žig Znak neodobravanja, vlasništvo Otkr 13,17; 14,9-11
Žižak Božja Riječ Ps 119,105

NAJNOVIJE!