Ako Isus na nebu sjedi zdesna Bogu, sjedi li tko slijeva?

Mnogi misle da ako Isus na nebu sjedi zdesna Bogu, onda bi netko trebao sjediti slijeva. Govori li Biblija sjedi li tko slijeva Bogu?

Na nekoliko mjesto u Bibliji se govori o Isusu koji sjedi zdesna Bogu Ocu na nebu.

Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: “Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama! (Psalam 110, 1)

I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu. (Marko 16, 9)

Prije nego što odgovorimo na pitanje sjedi li tko slijeva Bogu, trebali bismo odgovoriti zašto je sjedenje s Njegove desne strane tako važno.

Koje je značenje desne ruke?

Biblijski, desna ruka simbolizira vlast, moć i snagu.

Desnica tvoja, Jahve, snagom se prodiči; desnica tvoja, Jahve, raskomada dušmana. (Postanak 15, 6)

Ruku svoju Gospod diže na more i kraljevstvima zadrma. Zapovjedi Jahve da se razore tvrđave kanaanske. (Izaija 23, 11)

Razne studije pokazale su da su oko 90% ljudi “dešnjaci”, a kako je desna ruka jača od lijeve, Bog je koristi da nas poduči svojoj moći.

U modernom društvu ponekad kažemo da je netko “desna ruka” određenog šefa ili vođe. Ono što mislimo je da ta osoba ima položaj autoriteta koji je barem djelomično jednak autoritetu njezinog šefa ili vođe. Krist je nakon svog uskrsnuća izjavio da mu je Bog Otac dao “svu vlast na nebu i na zemlji” (Matej 28, 18). Nakon uzašašća na nebo, sjeo je zdesna Bogu Ocu, što znači da dijeli Božju snagu, autoritet i blagoslove. To je najviše mjesto i najveća moguća čast.

Još je jedna informacija zanimljiva. Sjedenje s desne strane osobe smatralo se počasnim mjestom. Kada je novo okrunjeni kralj Salomon poželio izraziti svojoj majci čast, postavio ju je pored sebe.

Kada dakle uđe Bat-Šeba kralju Salomonu da govori o Adoniji, ustade kralj i pođe joj u susret, pokloni se pred njom, zatim sjede na svoje prijestolje i zapovjedi te namjestiše sjedalicu za kraljicu majku, i ona mu sjede s desne strane. (1. Kraljevima 2, 19).

Zahtjev majke Isusovih učenika

Jednog dana majka Jakova i Ivana prišla je Isusu s neobičnim zahtjevom.

Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište. A on će joj: “Što želiš?” Kaže mu: “Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva. Isus odgovori: “Ne znate što ištete …” (Matej 20, 20-22)

Isusov odgovor je bio: “Sjesti meni zdesna ili slijeva – to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac” (Matej 20, 23).

Kada bi Jakov i Ivan sjedili uz Isusa na nebu, to bi Ga odvojilo od Oca i dovelo u položaj manjeg autoriteta u svemiru. To bi proturječilo mnogim spisima koji jasno naglašavaju Njegovu moć i vlast.

Majčinski se zahtjev sigurno odnosio na kraljevstvo koje će Isus uspostaviti na zemlji da vlada ljudima (često se naziva i tisućgodišnje kraljevstvo). Isus je obećao učenicima da će sjediti na prijestoljima sudeći dvanaest izraelskih plemena.

“Zaista, kažem vam: ‘Vi, koji pođoste za mnom, kod obnove svijeta, kad Sin čovječji sjedne na prijestolje slave svoje, isto ćete tako sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.'” (Matej 19, 28)

Ako Isus na nebu sjedi zdesna, sjedi li tko slijeva Bogu?

Biblija otkriva da trenutno nitko ne sjedi lijevo od Boga. Prije nego što je Stjepan postao prvi kršćanski mučenik, dobio je viziju prijestolja na nebu.

Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu. (Djela 7, 55)

Stjepan nije vidio nikoga kako sjedi ili stoji lijevo od Boga. Sigurno nije vidio Duha Svetoga.

Budući da nitko ne sjedi s Božje lijeve strane, ta će se situacija nastaviti i u vijeke koji tek dolaze.

I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati. (Otkrivenje 22, 3)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!