Snaga jezika: Koristimo li ga za život ili smrt?

Snaga jezika: Koristimo li ga za život ili smrt?
Foto: Unsplash

Kolika je snaga jezika ili moć izgovorenih riječi? Naše riječi zapravo otkrivaju kakvi smo u srcu. Koristimo li ga za život ili smrt?

Biblija kaže da su “život i smrt u vlasti jezika” (Izreke 18, 21). Naravno, “jezik” u ovom stihu predstavlja ono što jezici proizvode: riječi. Isus je jednom prilikom rekao:

“Za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji. Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.” (Matej 12, 36-37)

Riječi koje izgovorimo će nas izgraditi ili srušiti. Naš će jezik donijeti blagoslov ili prokletstva na nas.

Naše riječi imaju ogromnu snagu

Istina je da naši jezici mogu spasiti ili uništiti živote. Na primjer, lažni svjedok može prouzročiti smrt nevinog čovjeka.

Čovjek koji svjedoči lažno na bližnjega svoga je kao bojni malj i mač i oštra strijela. (Izreke 25, 18)

Jakov nam govori da je jezik poput vatre koju rasplamsava sam pakao.

I jezik je vatra, svijet nepravda jezik je među našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života. (Jakov 3, 6)

Dok klevetnik može uništiti ugled dobre osobe, s druge strane, pobožni roditelji mogu svoju djecu naučiti istini Božje Riječi, usmjeravajući ih na put života. Naše riječi mogu ohrabriti osobu koju je zadesila tuga ili depresija.

Čovjek se veseli odgovoru usta svojih, i riječ u pravo vrijeme – kako je ljupka! (Izreke 15, 23)

Snaga jezika: Pazimo što govorimo!

Saće meda riječi su ljupke, slatke duši i lijek kostima. (Izreke 16, 24)

Mudra osoba će govoriti istinu kada je potrebno i gdje joj priliči. Onaj koji se hvali da je “brutalno iskren”, obično je onaj koji zaboravi na iznošenje svojih primjedbi u pravom trenutku. Netko je jednom rekao: “Uvijek govori istinu, ali ne govori je uvijek.”

Ton naših riječi može biti jednako važan kao i njihovo značenje.

Odgovor blag utišava gnjev; i riječ uvredljiva podiže srdžbu. (Izreke 15, 1)

Bog očekuje da pazimo na svoje riječi i koristimo ih za izgradnju i ohrabrivanje drugih. Današnji svijet ispunjen s toliko negativnosti, ali naše riječi mogu biti svjetlost u vrlo mračnom, obeshrabrujućem, negativnom svijetu.

Budi blagoslov drugima svojim riječima! Zamoli Boga da te nadahne da kažeš pravu riječ u pravo vrijeme. Postanimo poput Barnabe, kojega su mnogi voljeli jer je znao voljeti i hrabriti druge. Svijet je očajnički potreban ljubavi, zato učinimo sve što možemo kako bismo širili ljubav koja dolazi od našeg Nebeskog Oca.

Negativne riječi mogu naštetiti ne samo drugima, već i nama samima. Pazite kako razmišljate i govorite o sebi. Ne budite negativni. Umjesto toga, sjetite se da smo Božja djeca. Imajte na umu da Bog o nama misli samo dobro. Rekao je drevnom Izraelu, u vrijeme kad su bili u ozbiljnoj nevolji zbog svojih grijeha:

“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati.” (Jeremija 29, 11-12)

Trebali bismo razmišljati o drugima i o sebi na način na koji Bog to čini prema nama, a naše riječi i misli trebale bi to oponašati. Bog je naš najveći uzor. Stoga budimo sličniji Njemu u tješenju i ohrabrivanju drugih.

Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje. (Izreke 12, 18)

Smrt i život u moći su jezika. Koristite tu moć kako biste drugima i sebi donijeli život i ozdravljenje. Riječi su bitne i pazite što govorite.

Pravednikova su usta izvor života, a opakomu usta kriju nasilje. (Izreke 10, 11)

PROČITAJTE JOŠ: