3 načina na koje Sotona želi uništiti crkvu

Definitivno je mnogo više načina na koje Sotona želi uništiti crkvu, ali ovo su tri glavna načina na koje pokušava to učiniti.

Podjela

Nedavno sam čuo mnogo tužnih priča o načinima na koje crkve propadaju te se sjećam priče o jednoj crkvi u Teksasu koja se podijelila zbog odabira boje tepiha. Stvarno?!?!?!? To je tragično.

Ako Sotona ili njegovi demoni mogu navesti članove crkve da se podijele i posvađaju oko nečeg tako nevažnog, kao što je boja tepiha, zamislite samo koliko je ta crkva ranjiva za druge napade. Kako se crkva može podijeliti i raspasti oko nečeg o čemu Biblija ni ne govori? To je očito jer nisu pokorni Duhu Svetome, a Krist im nije u središtu.

PROČITAJTE: 9 načina kako vas Sotona želi uništiti

Kada svoje oči maknemo od Krista, onda upadamo u razne nevolje te vodimo besmislene svađe o stvarima koje u vječnosti neće ni malo važiti.

Glasine/ogovaranje

Ovo sam dvoje stavio pod jedno jer često glasine započinju zbog ogovaranja, a Bog stavlja ogovaranje na popis sedam stvari koje najviše mrzi. Posljednja stvar na tom popisu jest: „lažan svjedok koji širi laži i čovjek koji zameće svađe među braćom“ (Izreke 6,19).

Kada ogovaramo druge onda možemo širiti laži ili lažne glasine, a time kršimo devetu zapovijed: „Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga“ (Izlazak 20,16). Ogovaranje nije ništa drugo doli blaćenje nečijeg imena, a po današnjim zakonima to vas čini podobnim za progon i civilnu tužbu. Takve stvari lako mogu uništiti crkvu i sravniti ju sa zemljom jer one zameću „svađe među braćom“.

Skandal

Vjerujem da su mnoge crkve donijele sramotu na ime Kristovo zbog skandala koji se tamo događaju. Neke crkve su imale pastore koji su počinili preljub dok su još propovijedali. Naša je crkva imala pastora koji je pobjegao s jako puno crkvenog novca te nikada nije pronađen. Drugi koriste crkvene posjede ili crkve za svoje osobne potrebe.

PROČITAJTE: 5 načina na koje Sotona želi uništiti vašu svetost

Crkva u kojoj sam ja trenutno pastor bila je u jako lošem stanju kada sam došao tako da sam svako nedjeljno jutro dolazio jako rano kako bih oprao mnoštvo prljavog posuđa, pokupio smeće s poda, obrisao hranu i tanjure koji su ostavljeni na stolu i počistio kupaonice koje bi većinom bile skoro pa uništene.

Netko je koristio crkvene prostorije kao svoj drugi dom, kuhao bi i jeo tamo, a tada bi ostavio sav taj nered da ga netko drugi počisti. Sjećate se da je Juda nekada bio crkveni blagajnik, a to nije dobro završilo za njega. Ljudi gledaju, a kada crkva izgubi integritet, to ju može uništiti.

Zaključak

„Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre“ (1. Petrova 5,8). To uključuje crkve koje bi on volio posjeti za večeru. Sotona ne pokušava uništiti cijeli svijet jer su ljudi u njemu samo kao putnici na Titaniku koji premještaju stolice na palubi, on se najviše trudi kako bi uništio kršćane i crkve jer tako uništava svjedočenje za Boga.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ida U.; Izvor: Faithinthenews.com