Što znači biti supruga prema Bibliji?

Što znači biti supruga prema onome što piše u Bibliji? U Bibliji možemo pronaći mnoge stihove koje možemo primijeniti i danas.

Bez obzira koju ste televizijsku seriju gledale kada ste odrastale, u njima ste mogli vidjeti različite primjere toga kako jedna supruga izgleda u svijetu. Svaki je par različit.

No mi, kao vjernici imamo dar od Boga, Bibliju, koja uči nas žene kako se ponašati u svakom području života, uključujući i brak. Danas ćemo nešto više reći o tome što Biblija tvrdi o tome što znači biti supruga. 

Što Biblija kaže o tome što znači biti supruga?

U Bibliji možemo pronaći mnoge stihove, koji govore o tome što znači biti supruga. U nastavku slijede neki primjeri, koje možemo primijeniti i danas. 

Efežanima 5, 33 kaže: „Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.“ 

Postoji jedna knjiga, koju je napisao Dr. Emerson Eggerichs, pod nazivom ”Ljubav i poštovanje”. Cijeli koncept njihovog djela zasnovan je na tomu da muškarci žele poštovanje, dok žene žele ljubav. Ne radi se o tome da mi ne volimo naše muževe ili da oni nas ne poštuju, nego je Bog, naš Stvoritelj znao, da muškarcu treba više pomoći kod iskazivanja ljubavi prema svojoj supruzi, a da je ženi potrebno više pomoći kako bi znala pokazati poštovanje prema mužu, kao što je opisano u Efežanima 5. Malo toga je više uznemirujuće za vidjeti u javnosti, od situacija u kojima muškarac ne pokazuje ljubav prema svojoj ženi ili kada žena ne poštuje muža. To kod mene uzrokuje frustraciju, a ja čak nisam ni u ljubavnoj vezi. Kada se sjetimo prvog grijeha žene u vrtu, to je bio grijeh kada je ona pokušala preuzeti kontrolu. Grijeh prvog muškarca bila je pasivnost. Gospodin nas poziva na rast i borbu protiv ovakvih grješnih želja, koje žele dominirati nad našim muževima i njih poziva na borbu protiv pasivnosti, jer su muževi stvoreni za vođenje. Bez obzira na to što vjerujemo u vezi uloga muškaraca i žena u braku, Biblija je jasna o činjenici da trebamo jedni drugima iskazivati ljubav i poštovanje, kroz snagu Duha Svetoga. 

Hebrejima 13, 4: „Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.“ 

Bog nas uči i da brak treba biti na visokom mjestu i da treba biti čist. Žena je odgovorna za čistoću i odavanje poštovanja njezinom mužu. Pozvani smo na odbacivanje nečistoća, u pogledu onoga što promatramo, slušamo, odjeće koju nosimo i u vezi naših djela. Naši životni stilovi trebaju biti čisti i trebaju odavati poštovanje prema našim muževima. Pozvane smo na odavanje časti Kristu i također na pokazivanje časti prema našim muževima, u govoru i u našim životnim stilovima. Čistoća se ne odnosi samo na seksualnost; čistoća znači da svaki segment naših života treba biti čist. Trebamo žudjeti za time da odajemo počast muškarcima i da budemo krune naših muževa. To nas dovodi do idućih stihova iz Izreka. 

Mudre izreke 12, 4: „Kreposna je žena vijenac mužu svojemu, a sramotna mu je kao gnjilež u kostima.“ Naše dobro ponašanje kruna je našim muževima. Kada sama zamislim pripadnika kraljevske obitelji koji nosi krunu, vidim da je ona simbol časti i pouzdanja. Mi smo kao žene pozvane na pomaganje našim muževima kako bi mogli biti ponosni na ono tko su u Kristu i na sigurnost, da žive život koji im donosi poštovanje. Kroz naše riječi i stilove pokazujemo im da su oni jedini za nas. To se odnosi i na ono kako govorimo o njima kada nisu prisutni, kako im odajemo poštovanje u spavaćoj sobi, kroz seksualnost i financije. 

Mudre izreke 18, 22 uče: „Tko je našao ženu, našao je sreću i stekao milost od Jahve.“ 

Žena je dobra i nju Jahve odobrava. Ako ste i same supruge, znajte da ste veliki dar svojim muževima. To ne znači da vas ovdje uspoređujem s materijalnim stvarima; vi ste dragocjeno blago, koje je Gospodin dao vašim muževima. Trebate znati da ste odabrane za ovu službu, da ste određene kao supruge točno određenim muževima, kako biste im bile dar podrške i potpore u njihovim životima. Bog je znao da će vaši muževi činiti velike stvari za Njegovo Kraljevstvo zahvaljujući baš vama. Kao što Bog zna da nije dobro za čovjeka da je sam, tako je Bog pružio vašem mužu zadovoljstvo toga što ima vas za ženu, a to je vrlo vrijedna pozicija. (Postanak 2, 18) 

Mudre izreke 21, 19 uče: „Bolje je živjeti u pustinji nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.“ 

Ovaj nas biblijski stih upozorava neka ne budemo svadljive žene. Važno je da svaka žena vjeruje u najbolje o svome mužu i da svakodnevno prakticira ono što piše u Izrekama 15, 1, da bude meka sa svojim riječima i kao što uči Jakovljeva 1, 19-20, neka bude spora na gnjev. Nitko ne treba ženu koja neprestano zanovijeta, no žene ako nisu oprezne, vrlo lako mogu postati vrlo zahtjevne i negativne. Bog nas potiče da budemo nježne i da imamo na umu to da smo s muževima tim; da naši muževi nisu naši neprijatelji. 

Matej 19, 6 uči: „Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.“ 

Žena je jedno tijelo sa svojim mužem. Ovdje se ne radi samo o tjelesnim stvarima, nego o tome da žena postaje jedno tijelo, u svakom smislu, sa svojim mužem. To znači da nosimo terete jedno drugoga i da proslavljamo pobjede jedno drugoga. Nema ničeg boljeg nego kada molimo za muževe i vidimo kako Bog djeluje u njihovim životima. Adam i Eva imali su savršen sklad u Edenskom vrtu. Iako u svijetu postoji grijeh, Bog nas blagoslivlja kada smo ujedinjene s našim muževima. Postoji dubina odnosa, koji je jedinstven od svih odnosa, a to je odnos muža i žene, kada možemo uživati u blagoslovima te ujedinjenosti. 

Kako se biblijska definicija žene razlikuje od svjetovne definicije?

Svijet prikazuje žene na mnoge različite načine, ovisno o kulturi. U nekim dijelovima svijeta, žene se poštuje više nego u nekim drugim. Biblija jasno govori o tome da se žene treba cijeniti i da im se treba odavati čast, u skladu s Božjom Riječju. Grješni ljudi u Bibliji pokušali su imati više žena i prema njima su se ponašali kao da su seksualni objekti, umjesto da se ponašaju prema njima kao prema dragocjenostima, što žene jesu. Boga ovakav odnos prema ženama nije radovao i On to ne podržava. Biblija je jasna po pitanju toga da za jednoga muža treba biti jedna žena. 

Svijet također uči da je u redu kada žena manipulira i kontrolira svoga muža. To je također pogrješno. Biblijska žena je podrška i poštuje svoga muža. Također je važno za navesti da, ako muž ikada od svoje žene zatraži da sagriješi, ona bi trebala odati čast Bogu. 

Krist je naša Prva Ljubav i svatko od nas je u konačnici odgovoran Njemu. Biblijska žena stavlja Krista na prvo mjesto u braku, što znači da je njezin muž njezin drugi prioritet, do Krista. Prekrasna stvar je da kada stavimo Krista na prvo mjesto, naša ljubav prema drugima postaje obilnija i utjecajnija, jer se napajamo izravno iz Izvora same ljubavi. 

Svijet također uči da, ako par nije kompatibilan ili sretan, da više ne treba biti zajedno. No, Bog brak shvaća ozbiljno i kada muž i žena ispred Boga sklope savez i kada se vjenčaju, to znači da je osoba za koju ste se vjenčali ”ta” osoba. Ljubav je više od osjećaja; ljubav je izbor i ona dolazi od Boga. Kako živimo živote tako se mijenjamo, no naši bračni zavjeti ostaju za cijeli život. Svijet također govori o tome da je brak u omjeru 50:50. U kršćanskim brakovima, Bog gleda na brak kao na cjelokupno davanje, bez obzira na to koliko druga osoba daje. Kristova ljubav je požrtvovna. Naše uloge, kao žena i muževa, znače da trebamo svakoga dana voljeti 100 posto, uz pomoć Duha Svetoga. Važna stvar za napomenuti: ne trebamo podržavati nikakav oblik zlostavljanja. Ako trpite zlostavljanje, potražite pomoć. 

Obilježja biblijske supruge

Dr. John Barnett dijeli da obilježja pobožne žene znači da je ona skromna u pogledu njezinog izbora odijevanja, sveta u pogledu životnog stila, iskrena u pogledu riječi i namjera, nježna i dobra slušateljica, da se brine za dom, služi druge, da je osoba od povjerenja, radi naporno i da je mudra. 

Iskreno, biblijska žena je žena po Božjem srcu. Sposobne smo svakodnevno biti žene po Božjem srcu samo uz pomoć Duha Svetoga. Ako ovisimo o Bogu, koji je Izvor pobožnosti i same ćemo moći biti pobožne. Kada žena živi po Duhu, ona će i prikazivati plodove Duha. Žena koja je cjelovita zbog ljubavi koju je njoj pokazao Krist, moći će puno toga ponuditi svome mužu, jer ju ispunjava Božji Duh. 

Izvrsni primjer biblijskih supruga iz Biblije 

Biblija je prepuna žena, koje su bile odlične supruge. U nastavku slijede neki od primjera takvih žena: 

  • Rebeka (Postanak 24) 
  • Ruta (Ruta 4) 
  • Estera (Estera 4) 
  • Priscila (Rimljanima 16, 3-4) 
  • Marija (Luka 1) 

Svaka od tih žena bila je najprije posvećena Bogu i zbog te odanosti mogle su voljeti i svoje muževe. Svakoj od njih dat je specifičan dar i svaka od njih imala je specifičan poziv u svojim životima. Nama je također potreban podsjetnik na to da je svaka od nas pozvana da bude supruga svome mužu zbog određene svrhe i da su naše zajedničke službe prekrasna i velika prijetnja Neprijatelju. Vitalno je da se svakodnevno predajemo Gospodinu i da Ga molimo neka od nas čini onakve vrste žena, koje će dijeliti Krista sa svojim muževima i svima drugima, koji svjedoče našim brakovima. Brakovi su platforme za Evanđelje.

Autorica: Emma Danzey; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: