Prebivati u Kristu

U kršćanskim se krugovima govori o prebivanju u Kristu. Što znači “prebivati” u Kristu? Je li to rezervirano samo za pojedince?

Riječ “prebivati” znači živjeti, nastaviti ili ostati. Biblija opisuje istinske vjernike kao “u Kristu“, misleći pri tome da su oni u stalnoj vezi s Njim. Takvi uživaju slobodu od kazne za grijeh i nazivaju se novim stvorenjima.

Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! (Rimljanima 8, 1)

Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! (2. Korinćanima 5, 17)

Prebivanje u Kristu nije posebna razina kršćanskog iskustva, dostupna samo nekolicini. To je stvarnost svih istinskih vjernika. Razlika između onih koji prebivaju u Kristu i onih koji ne prebivaju u Njemu je razlika između spašenih i nespašenih.

Što je sam Isus rekao o tome?

Isus je definirao “prebivanje” u Njemu kad se usporedio s vinovom lozom, a vjernike s njezinim granama.

“Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar (…) Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.” (Ivan 15, 1-4)

Ova slika ilustrira vitalno zajedništvo koje postoji između vjernika i Isusa Krista. Mi smo poput grana vinove loze. Ovisimo o Duhu Božjem da u nama stvara dobre stvari dok hodamo s Njim (Galaćanima 5, 22-25).

Svaki vjernik ostaje nerazdvojno povezan s Isusom u svim područjima života. Poslušno gledamo na Njegovu Riječ kako bi nas uputila kako živjeti. Nudimo Mu svoje najdublje obožavanje i hvalu i podvrgavamo se Njegovoj vlasti nad našim životima.

Prave loze (vjernici) ostat će pričvršćene za trs. Loza ne može sama donijeti plod – treba joj trs. Također, loza jedino može proizvesti kvalitetno grožđe pažljivim obrezivanjem vinogradara. Naš Otac je vinogradar koji uvijek radi ono što je najbolje za loze: čuva nas i šalje nam duhovnu prehranu te obrezuje sve što nas koči da donesemo više ploda. Bog se proslavlja kada donosimo plod.

“Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore.” (Ivan 15, 5-6)

Rezidba je bolna i, da se nas pita, ne bismo je izabrali. No, svaki rez podrazumijeva da ćemo donijeti više ploda. To znači da Bog u našem životu uklanja sve stvari koje bi spriječile sunčevu svjetlost i zrak (Riječ i Duh) da dođu do loze, tako da plod postaje vidljiviji. Svi ćemo nekad morati proći kroz “obrezivanje” kako bi nas Bog suočio s nekim našim grijehom ili grešnom navikom. On želi da napredujemo u posvećenju i bivamo što sličniji našem Gospodinu.

Prebivanje u Kristu svjedoči istinsko spasenje

Loze koje u Njemu “prebivaju” istinski su spašene – imaju stvarnu i vitalnu vezu sa Spasiteljem. Uvele loze koje u Njemu ne “prebivaju” su ljudi koji su glumili privrženost trsu, ali iz njega nisu izvukli život. Neko su vrijeme i Petar i Juda izgledali identično u hodu s Kristom, ali Petar je bio vezan uz Krista, dok Juda nije.

Apostol Ivan je također pisao o uvelim lozama: “Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se očituje da nisu od nas.” (1. Ivanova 2, 19)

Oni koji venu ili otpadaju, okreću leđa Kristu i time pokazuju nedostatak spasonosne vjere. Njihov svršetak je u ognjenom jezeru.

Molitva za prebivanje u Kristu

Neka Ivan 15 bude vaša molitva. Dopustite Bogu da obreže neplodne grane u vašem životu i produbi vašu vjeru i ljubav prema Gospodinu. Ako dopustite, to će rezultirati radošću, plodom i bližim odnosom s Ocem.

Nebeski Oče, hvala što si poslao Isusa, istinski trs, svijetu. Hvala što po vjeri u Njegovu žrtvu na križu nudiš spasenje svakom grešniku. Želim da Isusov život teče kroz mene kako bih donio puno ploda za Tebe i živio u poslušnosti. Pomozi mi da svakog dana više cijenim Tvoju Riječ i da ona oblikuje moju naklonost da Te više volim. Produbi moje poznavanje Tebe i Tvoje Riječi i obrezuj me od svega što koči rađanje ploda za Tvoje kraljevstvo. Želim da moj život donosi više slave Tvome imenu sa svime što govorim i radim. U Isusovo ime, amen.

PROČITAJTE JOŠ: