Oznaka: stvaranje

Kada su anđeli stvoreni?

Kada su anđeli stvoreni?

Je li Bog stvorio zlo

Je li Bog stvorio zlo?