tajna novog rođenja

Kako Bog ulazi u ljudsko srce i duhovno ga preporađa?

“Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!

Kaže mu Nikodem: Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?

Odgovori Isus: Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekoh:

‘Treba da se rodite nanovo, odozgor.’ Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.

Upita ga Nikodem: Kako se to može zbiti?

Odgovori mu Isus: Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ? Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, ali svjedočanstva našega ne primate. Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko? Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.” (Ivan 3,5-13)

Ugledna ličnost iz judaističkog religioznog i političkog vrha dolazi noću kod Isusa da razgovara sa njim. Bio je farizej, član najstrože sekte Judaizma. Intelektualac, čovjek dostojan poštovanja, zvao se Nikodem. Hebrejima je bio starješina i poznat kao vrlo religiozan čovjek koji se strogo držao slova Zakona. Čak i od Isusa dobiva priznanje: “Ti si učitelj u Izraelu”. Bio je prvi učitelj zakona u Izraelu i vjerojatno stručnjak starozavjetne teologije. Ali, Gospodin Isus mu kaže nešto što je unijelo veliku zabunu i srušilo njegovo samopouzdanje. Prije nego što je Nikodem postavio pitanje, Isus mu kaže:

“Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!”

Gospodin kaže da bez novog rođenja, bez ove čudesne radikalne unutrašnje promjene, nijedan čovjek nije u stanju shvatiti prirodu ovog Kraljevstva, a kamoli ući u njega.

Nikodem je možda mislio da treba izmoliti još neku molitvu, učiniti još neko dobro djelo i da će tada moći ući u to Kraljevstvo. Isus mu daje oštar ukor rekavši da ima duhovno mrtvilo i pokvareno srce. Ako Duh Sveti to srce i tu prirodu ne promjeni, on nikada neće moći ući u Kraljevstvo Božje.

Nikodem je zbunjen i ne shvaća jer mu je um pomračen za Božje istine: “Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?” On ne razumije i pita kako netko tko se već rodio može doživjeti novo rođenje, na što mu Isus odgovara:

IZVOR NOVOG ROĐENJA

“Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.” Gospodin Isus mu ovdje skreće pažnju na izvor novog rođenja.

Ono nije od čovjeka već od samog Boga

Gospodin Isus mu želi reći da se spasenje ne dobiva kroz djela Zakona i ono što čovjek radi, već ono što Bog radi u čovjeku.

Nikodem je mislio da je kvalificiran za Kraljevstvo Božje zato što se držao slova zakona jer je bio strog u držanju svih njegovih. Nadao se da će mu Isus dati neki kompliment, ali umjesto toga, Gospodin ruši svako njegovo samopouzdanje. “Spasenje nije to što ti radiš za Boga, već ono što Bog radi u tebi i kroz tebe Duhom Svetim i riječju svojom, kroz dovršeno djelo Isusa Krista na Golgoti.”

Da spasenje nije čovjekova zasluga čitali smo u 1. poglavlju Ivanovog evanđelja gdje piše:

“A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.” (Ivan 1,12-13)

Ova promjena čovjekovog srca nije zemaljskog porjekla nego je Božje djelo.

Novo rođenje dakle, nije nešto što ima porijeklo u čovjeku ili od čovjeka već odozgo od Boga. “Odozgo od Boga.” Da li ovdje vidimo razliku između spasenja koje zagovara religija i Božjeg spasenja? Religija je ono što čovjek radi da spasi sam sebe. To je sotonska obmana koja zaslijepljuje ljude.

Kroz Riječ Božju – Evanđelje

“Ako se tko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u kraljevstvo Božje.” Neki čitatelji Biblije misle da se svaki stih u kojem se spominje voda odnosi na vodeno krštenje. Pazite: “ako se tko ne rodi iz vode i Duha”, ovdje voda i Duh idu zajedno.

Ako ubacimo ideju da se ovdje radi o vodenom krštenju potpuno rušimo nauku o novom rođenju. Vodeno krštenje u Bibliji postoji ali ono je samo simbol spasenja, a ne i samo spasenje. Vodeno krštenje je onaj dio koji čovjek čini, a spasenje je ono što Bog čini.

Kako Bog nanovo rađa čovjeka? Kroz Božju riječ i Duha Svetoga! Ovdje je voda sinonim za Božju riječ. Potvrdu za ovu tvrdnju nalazimo na nekoliko mjesta u Bibliji. Pogledajmo u Efežanima 5,25-26:

“Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ”

Vrlo jasno. Duhovno pranje je kroz Božju reč. U Titu 3,5 Pavao piše:

“on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom”

Sam Gospodin Isus kaže učenicima: “Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio.” (Ivan 15,3)

Da, Božja Riječ – Evanđelje, je to što ima veliku očišćavajuću moć. Apostol Petar piše:

“Ta nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva: riječju Boga koji živi i ostaje.” (1. Petrova 1,23)

Evanđelje je živo sjeme koje ne trune. Svako tko želi biti spašen mora dobiti informacije iz Evanđelja. Evanđelje je riječ koja govori o Spasitelju koji je umro na križu i čijom krvlju se peremo od svakog grijeha.

Na ovu nauku Bog je mislio kada je kazao Ezekielu: “Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite.” Znači, ovo Bog čini, a ne onaj koji krštava. U Ivanu 4,2 piše: “nije krstio sam Isus”. Da je samo krštenje nosilac spasenja, Isus bi sam krštavao. Zar bi bilo onda potrebe da ide na golgotski križ? Velika zabuna koja se uči u crkvi je ta da je vodeno krštenje ono koje spašava čovjeka ili ga nanovo rađa. Biblija jasno govori da se krštavaju samo oni koji su već spašeni.

Vodom i Duhom

“Ako se tko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u kraljevstvo Božje.” Voda – Riječ Božja je sredstvo očišćenja, a sredstvo novog rođenja je Duh Sveti.

Božja riječ bez sile Duha Svetoga je mrtva. U Bibliji Božja riječ i Duh Sveti uvijek idu zajedno. Ako netko naglašava Riječ bez Duha to je formalizam, a ako naglašava Duha bez riječi to je fanatizam. Ni jedno ni drugo nije Božji put već oboje zajedno.

Pavao naziva riječ Božju “mač Duha”. Božja riječ je napisana Duhom Svetim. To nije čovjekov izum. Petar piše:

“jer nikada proroštvo ne bî ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.” (2. Petrova 1,21)

“Svo je Pismo od Boga dano”. Sveto pismo od 66 knjiga je djelo Boga Duhom Svetim.

U utrobi djevojke Marije Gospodin Isus je začet Duhom Svetim. Isto tako novo rođenje je djelo Boga Duhom Svetim. To nije djelo čovjeka. Bog Duhom Svetim govori preko proroka Jeremije:

“Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju? Ili leopard krzno svoje? A vi, možete li činiti dobro, navikli da zlo činite?” (Jeremija 13,23)

Dati odgovor na ovo je nemoguće, ali ono što je čovjeku nemoguće Bogu je moguće. Evo primjera: Duh Sveti sprema Kornelija i njegov dom za spasenje, Petar dolazi i propovijeda im evanđelje Kristovo i o smrti i uskrsnuću Gospodina Isusa. Petar kaže: “Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.”

Petar propovijeda riječ Evanđelja. U nastavku piše: “Dok je Petar još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu.” Duh Sveti je sišao na sve koji su vjerom slušali riječi Evanđelja. Tada su oni doživjeli nanovo rođenje. Novo rođenje je dakle djelo Boga Duhom Svetim kroz riječi Evanđelja. Ovo je izvor novog rođenja. Sve dolazi od Boga, a ne od čovjeka. Bog daje novo srce i nov duh. To je novo stvaranje.

TJELESNO I DUHOVNO ROĐENJE

Gospodin Isus kaže Nikodemu: “Tvoje Nikodeme srce je pokvareno, duh mrtav i um pomračen. Potrebno je djelovanje Boga Duha Svetoga da budeš novo stvorenje.” I još dodaje, “Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.” (6. stih).

Tjelesno rođenje

Nikodem pita Gospodina Isusa: “Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?” Gospodin mu odgovara: “Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.”

Drugim riječima, možeš se sto puta roditi tjelesno i još uvijek ćeš biti isti grešnik Nikodeme. Vrsta rađa vrstu. Ovo je slično onome što Gospodin kaže u Mateju 7,16: “Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?”

Psi rađaju pse, mačke rađaju mačke, grešni ljudi rađaju grešne ljude. Poslije pada u grijeh čovjek ima u sebi zlu prirodu koja je u stanju proizvesti samo zlo. Svako ljudsko dobro motivirano je svojim interesima i svojom slavom. Tijelo ne može ništa proizvesti za Božju slavu. David je shvatio ovu istinu i napisao je: “Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.” (Psalam 51,7)

Čovjek još od Adama nasljeđuje grešnu prirodu. Zato Pavao kaže u Rimljanima 8,8 “Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti.” Čovjek je zaražen i zarobljen grijehom. Gospodin svima kaže:

“Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.” (Marko 7,21-23)

U istom smislu kaže i Nikodemu: “Što je od tijela rođeno, tijelo je” Ove riječi se odnose na sve ljude. To je slika svakoga od nas po prvom rođenju. Ovo govori onaj koji poznaje što je u čovjeku.

Nitko po svom prvom rođenju nije u stanju da ugodi Bogu. Nikodem je htio religijom ugoditi Bogu, ali Isus kaže da je religija samo obijeljen grob.

Duhovno rođenje

Vrsta rađa vrstu. “Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.”

Čovjek rođen od tijela ne može živjeti životom kojim bi mogao ugoditi Bogu, pravednim, Bogougodnim životom. Da bi čovjek Bogu ugodio mora se roditi od Boga. Duh Sveti treba stvoriti u čovjeku novu prirodu koja se u Bibliji zove – Novi čovjek.

Što je rođeno od Duha, Duh je. To je duhovna priroda, nov čovjek iznutra. Ovo je Božji život u nama. Na ovakav život je mislio Gospodin Isus kada je kazao ženi Samarijanki: “voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni” (Ivan 4,14). U čovjekovom unutrašnjem biću nalazi se izvor žive vode. Ova nova priroda ne može činiti drugo osim onoga što je Bogu ugodno.

Ali, postavlja se pitanje: A što se desilo sa starom prirodom kod čovjeka koji je doživio novo rođenje?

Novorođeni čovjek ima dvije prirode. Staru, koja ništa dobro ne može da čini, i novu koja ništa zlo ne želi da čini. Nastaje borba u nama koju nismo ranije imali. Što da radimo? Hoćemo li živjeti po staroj prirodi? Daleko od takve pomisli! Ako nastavimo živjeti po staroj prirodi nismo ni spašeni. Biblija kaže za staru prirodu: “Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu.” (Rimljanima 6,6)

Zato i jesmo spašeni – da ne bi grešna priroda vladala. Novim rođenjem dobivamo novu prirodu i Duha Svetoga da bi grešna priroda ostala bez sile. Grešna priroda je osuđena na križu, prikovana je. Ona gubi snagu kada je ne hranimo i živimo po Duhu. Pavao piše: “Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo!” (Rimljanima 8,12). Hranimo novu prirodu i živimo po Duhu. Pavao piše Galaćanima: “Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.” (Galaćanima 5,24)

Kao što su sotona i svijet osuđeni i pobijeđeni, tako je i grešna priroda pobijeđena. Ne možete biti rođeni od Duha, a živjeti i dalje u grijehu. Ako ne pazite možete duhovno pasti i Gospodin će vas tada pokarati. Kajati ćete se, biti ćete nesretni, ali nećete više trajno živjeti u grijehu. “što je od Duha rođeno, duh je”.

Čuđenje Nikodema

Isus kaže Nikodemu: “Ne čudi se što ti rekoh: Treba da se rodite nanovo, odozgor.” Možete li sada zamisliti Nikodema? Otvorio je usta, iskolačio oči, a vene na licu su mu nabrekle. Potpuno šokiran jer nitko do sada nije farizeju, knezu i velikom intelektualcu ovako govorio.

Ali Isus, pravi učitelj, Bogočovjek, kaže: “ne čudi se”. To je istina Nikodeme. Ne odnosi se samo na tebe nego na sve vas farizeje. Isus kaže u množini “Treba da se rodite nanovo” Svi ste vi farizeji neobraćeni. Ne samo farizeji, ovo vrijedi za sve ljude. Isus kaže u trećem stihu: “Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!” Ova istina vrijedi za svakog čovjeka. Najteže je posvjedočiti religioznom čovjeku jer on misli da je sa njim sve u redu. Zato se i Nikodem čudio. A Isus po treći put kaže “Treba da se rodite nanovo”.

KAKO SE TO MOŽE ZBITI?

Dalje Gospodin Isus kaže: “Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.” (8. stih).

Gospodin Isus objašnjava tajnu i učinak novog rođenja. Nikodem pak, postavlja pitanje: “Kako se to može zbiti?” Nikodemu je teško shvatiti jer do sada su njegovo uzdanje bila djela zakona, a ne djelo Duha Svetoga.

Tajna i učinak novog rođenja

Osmi stih kaže: “Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.”

Gospodin Isus koristi kao ilustraciju vjetar jer vjetar nitko ne vidi i ne zna odakle ide i gdje odlazi. Kao što znamo da vjetar postoji jer njegovo djelovanje vidimo kad se ljulja drveće, diže prašina i kada nas pokreće, tako isto Duha Svetoga ne vidimo, ali veoma jasno vidimo njegovo djelovanje. Novo rođenje je tajna i nitko ne može da ga vidi ili objasni kako se dogodilo, ali se zna da je djelo Duha Svetoga i da je istinito. Isus ustvari kaže Nikodemu: ti ne trebaš vidjeti kako se to dešava već samo vjerovati i vidjeti ćeš rezultate.

Duhovno rođenje je opipljivo po rezultatima. Nikodem otkriva svoje duboko neznanje i duhovno neiskustvo pitanjem: “Kako se to može zbiti?” On ništa ne razumije jer je duhovno mrtav i slijep i treba se duhovno roditi kako bi ovo mogao shvatiti. Cijelog svog života je slušao što treba uraditi, ali po prvi put čuje da se mora nanovo roditi.

Isusovo pitanje

Gospodin Isus pita Nikodema: “Odgovori mu Isus: Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?”

Isus je htio reći: “Zar ti tako religiozan ne znaš da je spasenje grešnika djelo Duha Svetog? To je proces koji se odvija u unutrašnjem biću. Proučavaš Bibliju i na njoj si doktorirao, a ne znaš što je novo rođenje. Nikodeme, to nije nešto što ti trebaš uraditi već Duh Sveti. Učitelj si i to ne znaš? Nisi li čitao da je Isus jednom rečenicom porušio kulu od karata koju je sagradio legalizam, formalizam – religioznost?

Gospodin Isus nije govorio Nikodemu neku novu nauku; religija ga je jednostavno zaslijepila da nije mogao razumijeti Bibliju.

Bog je poslao Ezekiela da ukori Izrael za grijehe i da ih upozori o neizbježnom sudu ako se ne pokaju.

“Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? ” (Ezekiel 18,31)

Gospodin im kaže: vi imate zlo srce i duh koji vas vodi da činite bezakonje. Na vama leži odgovornost o tome da li ćete promijeniti svoje srce ili ne. Dođite k meni i ja ću vam to dati. Ovo je Nikodem trebao znati.

Zapisano je i u Ezekielu 36,26.

“Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.” (Ezekiel 36,26)

Ovo je Božje djelo, stara nauka, i zato Isus kaže: “Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?” Ti si uzor među učiteljima i ne znaš najvažniju stvar u teologiji. To je velika nesreća kada učitelji religije ne znaju što je novo rođenje. Zar ti ne znaš da se trebaš nanovo roditi? Kako smiješ učiti druge kada imaš nepokajano srce?

Gospodin kao da je grub prema Nikodemu, ali za ovo postoji razlog. Nikodem je došao Isusu vrlo ponosan, a Bog mrzi ponos. Religija uvijek stvara ponosne ljude i Nikodem saznaje od Krista da je u njemu ponosno srce i da takav nikada neće biti spašen.

Nikodemova reakcija

Da li primjećujete da od devetog stiha pa nadalje Nikodem više ništa ne pita. Nije se naljutio na Isusa zato što mu je rekao istinu u oči, ali nije šutio ni zbog toga što je odbacio Kristovu nauku.

Vjerujem da je Nikodem zašutio jer mu je Duh Sveti posvjedočio da je grešan i zatvorio je svoja usta pred Bogom. Gospodin Isus je ponizio ovog ponosnog farizeja i ušutkao ga. Bez ovakvog poniženja nema spasenja i novog rođenja. Čitamo kasnije da je Nikodem obraćen čovjek.

Da li je i nama Bog posvjedočio da nam je srce nepokajano i zlo i da nam treba novo rođenje – novo srce i nov Duh? Možda ti ne znaš kakvo srce imaš, ali čuj što Bog kaže: “Podmuklije od svega je srce.

Jedva popravljivo, tko da ga pronikne?” (Jeremija 17,9). Iz njega izlazi samo zlo. Da li ti je Bog posvjedočio za ovo? Da li vidiš potrebu da vjeruješ u Krista?

Tvoje te srce laže i govori ti da ako se predaš Kristu nećeš biti sretan. To nije istina. Da li vjeruješ da ako se nešto u tvom srcu ne promjeni nikada nećeš biti spašen? Dok Bog tvoje srce ne promijeni silom Duha ne možeš vidjeti i ući u kraljevstvo Božje ni sada ni u vječnosti. Moraš moliti Boga da promijeni tvoje srce.

Kako primiti novo rođenje?

Dalje Gospodin Isus kaže: “Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, ali svjedočanstva našega ne primate.”

Nikodem je bio sav u konfuziji. Isus mu otkriva gdje leži problem. Dvije riječi su ključne: “ne primate” i u 12. stihu “ne vjerujete”.

Novo rođenje je jasno svima koji to hoće vjerovati i primiti. “Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete… Kazao sam ti zemaljskim primjerom o novom rođenju i čudu koje se tu dešava pa ne vjeruješ, a kako ćeš vjerovati ako kažem nebesku stranu.”

Nikodem ne prima niti razumije zato što ne vjeruje. Tjelesan čovjek ne razumije što je od Duha Božjeg, a ne razumije jer ne vjeruje, a ne vjeruje jer ima srce pokvareno. Tko misli da je u crkvi i ovo ne razumije to je zato što ne vjeruje jer je nevjera majka neznanja.

Isus dalje kaže: “Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.” (13. stih) Isus u ovom stihu želi reći da nitko od ljudi ne može otići u nebo i otkriti istinu i donijeti je ljudima.

Čovjek ne može svojom religijom naći Boga. Bog treba sići na zemlju i otkriti mu put. Čovjek ne može naći Boga, Bog je sišao da nađe izgubljenog čovjeka.

Ovo što Isus govori o novorođenju je velika istina. Vjeruješ li to? Primaš li ovu istinu?

Isus ukorava Nikodema zbog nevjere jer treba vjerovati da je Isus Bog koji je i njegov spasitelj. Isus otkriva tajne spasenja i došao je direktno sa neba i njegovo otkrivenje je nebesko.

Svima koji vide svoju izgubljenost i potrebu za spasenjem kroz Njega On daje novo srce i nov Duh – nov život. Čovjek ne može učiti o spasenju ako ne shvati svoju ništavost pred Gospodinom. Onog momenta kada pogledaš vjerom u Isusa, Duh Sveti će činiti čudo u tebi. Traži to od njega i ne oklijevaj! Dozvoli Bogu da uđe u tvoje srce…

Autor: Simo Ralević

IZVORSiont.net