Prema službenom stajalištu Rimokatoličke crkve, katolici se ne mole svecima niti Mariji, već mogu zamoliti svece i Mariju da se mole ZA njih.

Prema stajalištu Rimokatoličke crkve moliti svece da se mole za nas ni po čemu nije drukčije nego zamoliti nekoga ovdje na zemlji da se pomoli za nas. Ipak, praksa mnogih katolika razilazi se sa službenim rimokatoličkim učenjem. Štoviše, mnogi katolici mole se izravno svecima i / ili Mariji, tražeći njihovu pomoć – umjesto da mole svece i / ili Mariju da za njih posreduju kod Boga za pomoć. U svakom slučaju, bez obzira moli li se svecima ili Mariji ili se od njih traži da se oni mole za nas, ni jedno od to dvoje nema nikakve biblijske osnove.

Biblija nigdje ne nagovara one koji vjeruju u Krista da se mole ikome drugome osim Bogu. Biblija nigdje ne ohrabruje, pa čak ni ne spominje, vjernike da mole pojedince na Nebu da se mole za njih. Zašto se onda mnogi katolici mole Mariji i / ili svecima, ili pak traže njihove molitve? Katolici na Mariju i svece gledaju kao na »posrednike« pred Bogom. Vjeruju da svetac, koji je proslavljen na Nebu, ima »izravniji pristup« Bogu od nas. Prema tome, iznese li svetac molitvu Bogu, ona je učinkovitija nego kada bismo se mi molili izravno Bogu. Ova ideja posve je nebiblijska. U Hebrejima 4,16 čitamo kako vjernici ovdje na zemlji mogu »…pristupa(ti) s pouzdanjem k prijestolju milosti«.

1. Timoteju 2,5 kaže: »Jer – jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus«. Nitko drugi ne može posredovati kod Boga za nas. Ako je Isus JEDINI posrednik, to znači da Marija i sveci ne mogu biti posrednici. Ne mogu proslijediti naše molbe Bogu. Nadalje, Biblija kaže da Isus Krist sâm posreduje za nas pred Ocem: »Odatle slijedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih« (Hebrejima 7,25). Budući da sam Isus posreduje za nas, zašto bismo trebali Mariju ili svece da posreduju za nas? Koga bi Bog pozornije slušao nego svoga Sina? Rimljanima 8,26-27 opisuje kako Sveti Duh posreduje za nas. Budući da druga i treća osoba Trojstva već posreduju za nas pred Ocem na Nebu, zašto bi uopće Marija ili sveci trebali posredovati za nas?

Katolici kažu da se molitva Mariji i svecima ne razlikuje od traženja da se netko ovdje na zemlji pomoli za nas. Hajdemo provjeriti tu tvrdnju.

(1) Apostol Pavao moli druge kršćane da se mole za njega u Efežanima 6,19. Mnogi odlomci u Bibliji opisuju vjernike kako se mole jedni za druge (2. Korinćanima 1,11; Efežanima 1,16; Filipljanima 1,19; 2. Timoteju 1,3). Biblija nigdje ne spominje da je netko zamolio nekoga na Nebu da se pomoli za nekoga na zemlji.

(2) Biblija ne pruža nikakve naznake da Marija ili sveci mogu čuti naše molitve. Marija i sveci nisu sveznajući. Premda proslavljeni na Nebu, oni su još uvijek ograničena bića. Kako bi uopće mogli čuti molitve milijunâ ljudi? Kada god Biblija spominje moljenje ili razgovaranje s mrtvima, čini to u kontekstu vračanja, čarobnjaštva, nekromanije i gatanja – a sve ovo Biblija oštro osuđuje (Levitski zakonik 20,27; Ponovljeni zakon 18,10-13). U jednome slučaju kada se netko obraća »svecu«, Samuelu u 1. Samuelu 28,7-19, Samuel nije baš presretan što ga ometaju. Jasno je da se molitve Mariji i svecima posve razlikuju od molbe nekome ovdje na zemlji da se pomoli za nas. Za jedno postoji snažna biblijska osnova, dok za drugo nema nikakve biblijske osnove.

Bog ne uslišuje molitve na osnovu toga tko moli. Bog odgovara na molitve na osnovu toga jesu li u skladu s Njegovom voljom (1. Ivanova 5,14-15). Nema nikakve osnove ni potrebe moliti se bilo kome drugom osim Bogu. Nema osnove ni tražiti od nekoga na Nebu da se moli za nas. Jedino Bog može čuti naše molitve. Jedino Bog može uslišati naše molitve. Nitko na Nebu nema bolji pristup k Božjemu prijestolju od onoga koji mi imamo kroz molitvu (Hebrejima 4,16).

IZVORGotquestions.org