Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nakon svim mogućih prepreka i neprijatelja koji su spomenuti jedan po jedan, dolazi trijumfalan odgovor: “Ali u svemu ovome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio” (Rim 8,37).

Naše kušnje preokrenut će se u našu korist; naši neprijatelji bit će zarobljeni. Poput utega na klatnu zbog kojih ura radi, tako će i naše poteškoće biti poticaj za vjeru, molitvu i prilike da nam Bog postane sve stvarniji.

Od svojih nevolja nećemo postići samo trijumf, nego ćemo u svim tim stvarima biti i više nego pobjednici po onome koji nas ljubi.

VIDI OVO: 75 citata i izreka o ljubavi: nama iz Božjeg srca

Naša sigurnost ne ovisi o našoj nepromjenjivoj ljubavi, nego o ljubavi Božjoj u Kristu Isusu prema nama. Ne čuvaju malo dijete od pada njegove drhtave ruke, nego snažne ruke drage majke.

Bog nas ljubi vječnom ljubavlju te iako se sve drugo može promijeniti, on nas nikada neće ostaviti niti napustiti.

“Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?” (Rim 8,35)

Autor: A. B. Simpson

IZVORPut života