Bog je pravedan, Bog je svet, Bog ne može prekršiti svoje osobine. Ne može
učiniti ništa kontradiktorno sebi. Kako biste vidjeli titlove, uključite oznaku CC.