Mogu li vjernici počiniti neoprostivi grijeh?
Foto: Unsplash

Vjernici ne mogu počiniti neoprostivi grijeh, jer su se pokorili Isusu kao svome Spasitelju i Gospodinu i On u njima živi po svome Duhu.

Mnogi su vjernici čuli da postoji neoprostivi grijeh i strahuju da je to nešto što su učinili prije ili poslije predanja svoga života Bogu. Njihovi su strahovi neutemeljeni. Iako postoji neoprostivi grijeh, istinski vjernik u Isusa Krista ga ne može počiniti.

Jedini grijeh koji Bog ne može oprostiti spominje se u Marku 3 i Mateju 12.

“Zato kažem vam: svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neće se oprostiti. I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem.” (Matej 12, 31-32)

Hula na Duha Svetoga

Isus je činio čuda, uključujući istjerivanje demona iz ljudi snagom Duha Svetoga. Umjesto da su ga prihvatili kao Božjeg Sina, vjerski vođe su ga optuživali da je opsjednut đavlom i da istjeruje demone pomoću poglavice zlih duhova.

VIDI OVO: NEOPROSTIVI GRIJEH: Postoji li grijeh koji Bog neće oprostiti?

Isus je odgovorio rekavši:

“Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.” (Marko 3, 28-29)

Grijeh vjerskih vođa bilo je odbijanje da prihvate svjedočanstvo Duha Svetoga o onome tko je Isus i što je došao učiniti. Odbili su ga prihvatiti kao svoga Spasitelja i predati Mu svoj život.

Isus je rekao o Duhu Svetom: “A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda” (Ivan 16, 8). Vođe su odlučili radije odbiti svjedočanstvo Duha o svom grijehu i Isusu i optužili su ga da je opsjednut demonom!

Trebamo li se bojati neoprostivog grijeha?

Poanta za nas je da ako smo prihvatili Isusa kao svoga Spasitelja i Gospodina, onda se nismo oglušili na poziv Duha Svetoga. Jedno biblijsko tumačenje objašnjava to na sljedeći način: “Da bismo počinili ovaj grijeh, moramo svjesno, uporno, namjerno odbacivati ​​svjedočanstvo Duha o božanstvu i spasiteljskoj moći ​​Gospodina Isusa Krista. Ako osoba nastavi tako sve do smrti, na nebu nema oproštenja i vječnog života.”

Osoba koja je čula Evanđelje i namjerno se odupire pozivu Duha Svetoga da se okrene Isusu čini neoprostivi grijeh. Ali ako se do smrti pokaje za sve svoje grijehe i primi Isusa u svoj život, oprostit će joj se.

VIDI OVO: Može li prema Bibliji spašeni kršćanin izgubiti svoje spasenje?

Da bismo iskusili Božji mir, moramo Mu doći, vjerujući Njegovim obećanjima. Bez obzira koje ste sve grijehe počinili, oni će biti bijeli kao snijeg. U 1. Ivanovoj 1, 9 čitamo: “Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.”

Sam Isus nas uvjerava: “Tko dođe k meni, neću ga izbaciti” (Ivan 6, 37). Naš Bog je milostiv Bog. Budimo Mu vjerni do kraja života!